Index of /files/translations/6.x/ebay/


../
ebay-6.x-1.1-alpha1.ca.po             21-Sep-2010 16:35         484
ebay-6.x-1.1-alpha1.cs.po             07-Oct-2010 15:45         573
ebay-6.x-1.1-alpha1.da.po             21-Sep-2010 16:35         479
ebay-6.x-1.1-alpha1.de.po             18-Mar-2011 15:47         565
ebay-6.x-1.1-alpha1.el.po             21-Sep-2010 16:35         484
ebay-6.x-1.1-alpha1.es.po             21-Sep-2010 16:35         486
ebay-6.x-1.1-alpha1.fr.po             21-Sep-2010 16:35         480
ebay-6.x-1.1-alpha1.hu.po             21-Sep-2010 16:35         490
ebay-6.x-1.1-alpha1.it.po             18-Jun-2011 14:37         486
ebay-6.x-1.1-alpha1.ja.po             21-Sep-2010 16:35         591
ebay-6.x-1.1-alpha1.kn.po             21-Sep-2010 16:35         499
ebay-6.x-1.1-alpha1.my.po             12-Jul-2011 04:12         508
ebay-6.x-1.1-alpha1.nb.po             21-Sep-2010 16:35         512
ebay-6.x-1.1-alpha1.nl.po             21-Sep-2010 16:35         480
ebay-6.x-1.1-alpha1.pl.po             02-May-2011 12:07         555
ebay-6.x-1.1-alpha1.pt-br.po            21-Sep-2010 16:35         519
ebay-6.x-1.1-alpha1.pt-pt.po            23-Oct-2010 10:30         525
ebay-6.x-1.1-alpha1.ru.po             10-Mar-2011 19:47         678
ebay-6.x-1.1-alpha1.sk.po             21-Sep-2010 16:35         511
ebay-6.x-1.1-alpha1.sv.po             01-Mar-2011 15:11         490
ebay-6.x-1.1-alpha1.tr.po             10-May-2011 10:47         436
ebay-6.x-1.1-alpha1.uk.po             21-Sep-2010 16:35         596
ebay-6.x-1.1-alpha1.vi.po             03-Apr-2011 20:16         454
ebay-6.x-1.1-alpha1.zh-hans.po           21-Sep-2010 16:35         520
ebay-6.x-1.1-alpha1.zh-hant.po           21-Sep-2010 16:35         515