Index of /files/translations/6.x/jcarousel/


../
jcarousel-6.x-1.1.ca.po              26-Jul-2010 13:58         463
jcarousel-6.x-1.1.de.po              07-Dec-2019 15:11        1525
jcarousel-6.x-1.1.es.po              01-Jul-2011 08:27         464
jcarousel-6.x-1.1.eu.po              19-Aug-2014 17:34         461
jcarousel-6.x-1.1.fr.po              06-Feb-2011 08:33        1476
jcarousel-6.x-1.1.hu.po              06-Aug-2010 14:45         470
jcarousel-6.x-1.1.ja.po              05-Mar-2016 13:14         467
jcarousel-6.x-1.1.nb.po              03-Jun-2015 16:33         494
jcarousel-6.x-1.1.nl.po              29-Jun-2014 11:32         644
jcarousel-6.x-1.1.pl.po              26-Oct-2013 20:48         584
jcarousel-6.x-1.1.pt-br.po             29-Jan-2013 14:13         497
jcarousel-6.x-1.1.pt-pt.po             22-May-2012 14:22         893
jcarousel-6.x-1.1.ru.po              31-Dec-2010 11:56         647
jcarousel-6.x-1.1.sv.po              29-Feb-2012 19:21         464
jcarousel-6.x-1.1.uk.po              19-May-2015 18:36         566
jcarousel-6.x-1.1.vi.po              24-Nov-2010 18:55         428
jcarousel-6.x-1.1.zh-hans.po            01-Sep-2013 12:02         634
jcarousel-6.x-1.1.zh-hant.po            26-Jul-2010 13:58         498
jcarousel-6.x-1.x.de.po              07-Dec-2019 15:11        1525
jcarousel-6.x-1.x.ja.po              05-Mar-2016 13:14         467
jcarousel-6.x-2.0.af.po              30-Oct-2011 19:24         585
jcarousel-6.x-2.0.am.po              21-Jan-2023 08:59         594
jcarousel-6.x-2.0.ar.po              02-Feb-2021 23:54         813
jcarousel-6.x-2.0.ast.po              28-Nov-2010 00:35         586
jcarousel-6.x-2.0.az.po              13-Dec-2011 18:58         496
jcarousel-6.x-2.0.be.po              13-Jan-2024 22:34         844
jcarousel-6.x-2.0.bg.po              03-Nov-2011 22:51         642
jcarousel-6.x-2.0.bn.po              08-May-2011 04:12         661
jcarousel-6.x-2.0.bo.po              04-Jan-2018 15:18         848
jcarousel-6.x-2.0.br.po              29-Oct-2017 08:58         617
jcarousel-6.x-2.0.bs.po              09-Dec-2012 11:03         677
jcarousel-6.x-2.0.ca.po              21-Dec-2015 22:04        1058
jcarousel-6.x-2.0.cs.po              11-Sep-2013 01:14         918
jcarousel-6.x-2.0.cy.po              09-Jul-2011 19:22         774
jcarousel-6.x-2.0.da.po              28-Nov-2010 00:35        1109
jcarousel-6.x-2.0.de.po              22-Apr-2024 18:57        2436
jcarousel-6.x-2.0.dz.po              16-Jul-2011 17:37         639
jcarousel-6.x-2.0.el.po              31-May-2014 21:37         862
jcarousel-6.x-2.0.en-gb.po             27-May-2014 21:05         596
jcarousel-6.x-2.0.eo.po              11-Jan-2012 11:55         619
jcarousel-6.x-2.0.es.po              02-Aug-2018 03:33        1360
jcarousel-6.x-2.0.et.po              26-Jan-2012 19:08         771
jcarousel-6.x-2.0.eu.po              21-Aug-2014 00:52         780
jcarousel-6.x-2.0.fa.po              06-Mar-2014 10:44         879
jcarousel-6.x-2.0.fi.po              08-Jan-2016 11:19         872
jcarousel-6.x-2.0.fil.po              28-Nov-2010 00:35         501
jcarousel-6.x-2.0.fo.po              28-Nov-2010 00:35         501
jcarousel-6.x-2.0.fr.po              16-Jul-2024 21:46        14856
jcarousel-6.x-2.0.fy.po              03-Mar-2012 23:02         481
jcarousel-6.x-2.0.ga.po              13-Jun-2013 07:00         510
jcarousel-6.x-2.0.gd.po              06-Feb-2015 20:50         791
jcarousel-6.x-2.0.gl.po              14-Mar-2024 19:53         782
jcarousel-6.x-2.0.gsw-berne.po           13-Mar-2011 03:36         534
jcarousel-6.x-2.0.gu.po              19-Nov-2016 13:20         732
jcarousel-6.x-2.0.he.po              27-Jun-2012 18:09         794
jcarousel-6.x-2.0.hi.po              25-Apr-2024 04:26         904
jcarousel-6.x-2.0.hr.po              29-Aug-2016 17:00         775
jcarousel-6.x-2.0.ht.po              16-Jun-2022 02:54         481
jcarousel-6.x-2.0.hu.po              16-Jan-2011 03:03        1285
jcarousel-6.x-2.0.hy.po              29-Dec-2016 15:48         625
jcarousel-6.x-2.0.id.po              24-May-2017 10:58         829
jcarousel-6.x-2.0.is.po              27-Aug-2017 19:14         780
jcarousel-6.x-2.0.it.po              09-Jun-2024 13:56         811
jcarousel-6.x-2.0.ja.po              21-Aug-2023 03:34         915
jcarousel-6.x-2.0.jv.po              29-Jun-2012 16:24         693
jcarousel-6.x-2.0.ka.po              15-Oct-2015 03:12         792
jcarousel-6.x-2.0.kk.po              22-May-2011 04:22         566
jcarousel-6.x-2.0.km.po              28-Nov-2010 00:35         659
jcarousel-6.x-2.0.kn.po              28-Nov-2010 00:35        1128
jcarousel-6.x-2.0.ko.po              15-Mar-2020 12:31         739
jcarousel-6.x-2.0.ku.po              30-Jan-2011 03:16         615
jcarousel-6.x-2.0.ky.po              30-Jan-2011 03:16         424
jcarousel-6.x-2.0.lo.po              05-Apr-2014 09:01         457
jcarousel-6.x-2.0.lt.po              22-Nov-2023 08:43         866
jcarousel-6.x-2.0.lv.po              20-Jan-2024 19:42         788
jcarousel-6.x-2.0.mg.po              03-Aug-2022 15:27         481
jcarousel-6.x-2.0.ml.po              11-Mar-2024 13:14         631
jcarousel-6.x-2.0.mn.po              05-Oct-2011 13:02         634
jcarousel-6.x-2.0.mr.po              20-Feb-2020 16:43         664
jcarousel-6.x-2.0.ms.po              27-Feb-2012 03:08         699
jcarousel-6.x-2.0.my.po              03-Jun-2016 12:19        1180
jcarousel-6.x-2.0.nb.po              23-Mar-2020 13:26        1119
jcarousel-6.x-2.0.ne.po              13-May-2017 19:23         771
jcarousel-6.x-2.0.nl.po              03-Dec-2022 19:22        4322
jcarousel-6.x-2.0.nn.po              28-Nov-2010 00:35         644
jcarousel-6.x-2.0.oc.po              14-Apr-2016 21:24         818
jcarousel-6.x-2.0.or.po              12-Feb-2014 21:44         565
jcarousel-6.x-2.0.os.po              01-Feb-2015 15:03         609
jcarousel-6.x-2.0.pa.po              28-Nov-2010 00:35         571
jcarousel-6.x-2.0.pl.po              12-Mar-2024 15:02        2499
jcarousel-6.x-2.0.prs.po              29-Sep-2021 03:18         832
jcarousel-6.x-2.0.ps.po              13-Feb-2015 08:36         647
jcarousel-6.x-2.0.pt-br.po             16-Feb-2023 22:14        1353
jcarousel-6.x-2.0.pt-pt.po             13-Feb-2023 22:56        4891
jcarousel-6.x-2.0.pt.po              17-May-2019 12:26         773
jcarousel-6.x-2.0.rhg.po              02-May-2014 08:04         554
jcarousel-6.x-2.0.rm-rumgr.po           20-Feb-2020 00:28         701
jcarousel-6.x-2.0.ro.po              02-Jul-2023 16:51         830
jcarousel-6.x-2.0.ru.po              19-Nov-2016 02:29        2309
jcarousel-6.x-2.0.si.po              22-May-2011 04:22         578
jcarousel-6.x-2.0.sk.po              28-Mar-2016 20:40         810
jcarousel-6.x-2.0.sl.po              28-Nov-2010 00:35         690
jcarousel-6.x-2.0.sq.po              20-Aug-2011 19:23         508
jcarousel-6.x-2.0.sr.po              08-Nov-2017 16:38         732
jcarousel-6.x-2.0.sv.po              23-Aug-2023 08:56        1207
jcarousel-6.x-2.0.ta-lk.po             19-Oct-2011 04:22         600
jcarousel-6.x-2.0.ta.po              29-Nov-2015 10:24         800
jcarousel-6.x-2.0.te.po              01-Mar-2016 17:31         664
jcarousel-6.x-2.0.test.po             28-Nov-2010 00:35         446
jcarousel-6.x-2.0.th.po              24-Apr-2016 21:37         681
jcarousel-6.x-2.0.tr.po              06-Nov-2023 18:03         777
jcarousel-6.x-2.0.tyv.po              12-Nov-2012 04:47         457
jcarousel-6.x-2.0.ug.po              15-Jan-2013 04:11         780
jcarousel-6.x-2.0.uk.po              02-Apr-2016 19:34        2329
jcarousel-6.x-2.0.ur.po              16-Jul-2024 16:26         596
jcarousel-6.x-2.0.vi.po              24-Dec-2012 00:40        1036
jcarousel-6.x-2.0.xx-lolspeak.po          14-Aug-2011 19:05         529
jcarousel-6.x-2.0.zh-hans.po            19-Mar-2018 12:38        1618
jcarousel-6.x-2.0.zh-hant.po            21-Nov-2011 03:27         868
jcarousel-6.x-2.1.af.po              30-Oct-2011 19:24         585
jcarousel-6.x-2.1.am.po              21-Jan-2023 11:54         594
jcarousel-6.x-2.1.ar.po              02-Feb-2021 22:37         813
jcarousel-6.x-2.1.ast.po              12-Dec-2010 20:02         586
jcarousel-6.x-2.1.az.po              13-Dec-2011 18:58         496
jcarousel-6.x-2.1.be.po              13-Jan-2024 20:43         844
jcarousel-6.x-2.1.bg.po              03-Nov-2011 22:51         642
jcarousel-6.x-2.1.bn.po              08-May-2011 21:05         661
jcarousel-6.x-2.1.bo.po              04-Jan-2018 04:00         848
jcarousel-6.x-2.1.br.po              29-Oct-2017 09:49         617
jcarousel-6.x-2.1.bs.po              09-Dec-2012 11:13         677
jcarousel-6.x-2.1.ca.po              21-Dec-2015 13:39        1058
jcarousel-6.x-2.1.cs.po              11-Sep-2013 01:14         918
jcarousel-6.x-2.1.cy.po              09-Jul-2011 19:12         774
jcarousel-6.x-2.1.da.po              12-Dec-2010 20:02        1109
jcarousel-6.x-2.1.de.po              22-Apr-2024 16:46        2436
jcarousel-6.x-2.1.dz.po              16-Jul-2011 17:37         639
jcarousel-6.x-2.1.el.po              31-May-2014 21:08         862
jcarousel-6.x-2.1.en-gb.po             27-May-2014 20:42         596
jcarousel-6.x-2.1.eo.po              11-Jan-2012 11:55         619
jcarousel-6.x-2.1.es.po              02-Aug-2018 05:48        1360
jcarousel-6.x-2.1.et.po              26-Jan-2012 19:08         771
jcarousel-6.x-2.1.eu.po              20-Aug-2014 23:42         780
jcarousel-6.x-2.1.fa.po              06-Mar-2014 10:44         879
jcarousel-6.x-2.1.fi.po              08-Jan-2016 12:29         872
jcarousel-6.x-2.1.fil.po              12-Dec-2010 20:02         501
jcarousel-6.x-2.1.fo.po              12-Dec-2010 20:02         501
jcarousel-6.x-2.1.fr.po              17-Jul-2024 01:20        15174
jcarousel-6.x-2.1.fy.po              03-Mar-2012 23:02         481
jcarousel-6.x-2.1.ga.po              13-Jun-2013 06:23         510
jcarousel-6.x-2.1.gd.po              06-Feb-2015 21:19         791
jcarousel-6.x-2.1.gl.po              14-Mar-2024 23:55         782
jcarousel-6.x-2.1.gsw-berne.po           13-Mar-2011 20:41         534
jcarousel-6.x-2.1.gu.po              19-Nov-2016 15:09         732
jcarousel-6.x-2.1.he.po              27-Jun-2012 18:12         794
jcarousel-6.x-2.1.hi.po              25-Apr-2024 07:43         904
jcarousel-6.x-2.1.hr.po              29-Aug-2016 18:34         775
jcarousel-6.x-2.1.ht.po              16-Jun-2022 08:01         481
jcarousel-6.x-2.1.hu.po              16-Jan-2011 20:17        1285
jcarousel-6.x-2.1.hy.po              29-Dec-2016 17:23         625
jcarousel-6.x-2.1.id.po              24-May-2017 12:53         829
jcarousel-6.x-2.1.is.po              27-Aug-2017 19:49         780
jcarousel-6.x-2.1.it.po              09-Jun-2024 17:23         811
jcarousel-6.x-2.1.ja.po              21-Aug-2023 05:58         915
jcarousel-6.x-2.1.jv.po              29-Jun-2012 16:24         693
jcarousel-6.x-2.1.ka.po              15-Oct-2015 03:31         792
jcarousel-6.x-2.1.kk.po              22-May-2011 21:12         566
jcarousel-6.x-2.1.km.po              12-Dec-2010 20:02         659
jcarousel-6.x-2.1.kn.po              12-Dec-2010 20:02        1128
jcarousel-6.x-2.1.ko.po              15-Mar-2020 12:57         739
jcarousel-6.x-2.1.ku.po              30-Jan-2011 20:21         615
jcarousel-6.x-2.1.ky.po              23-Jan-2011 20:21         424
jcarousel-6.x-2.1.lo.po              05-Apr-2014 09:01         457
jcarousel-6.x-2.1.lt.po              22-Nov-2023 12:12         866
jcarousel-6.x-2.1.lv.po              20-Jan-2024 17:43         788
jcarousel-6.x-2.1.mg.po              03-Aug-2022 12:50         481
jcarousel-6.x-2.1.ml.po              11-Mar-2024 11:19         631
jcarousel-6.x-2.1.mn.po              05-Oct-2011 13:02         634
jcarousel-6.x-2.1.mr.po              20-Feb-2020 07:34         664
jcarousel-6.x-2.1.ms.po              27-Feb-2012 03:08         699
jcarousel-6.x-2.1.my.po              03-Jun-2016 14:24        1180
jcarousel-6.x-2.1.nb.po              23-Mar-2020 13:37        1119
jcarousel-6.x-2.1.ne.po              13-May-2017 21:23         771
jcarousel-6.x-2.1.nl.po              03-Dec-2022 18:35        4322
jcarousel-6.x-2.1.nn.po              12-Dec-2010 20:02         644
jcarousel-6.x-2.1.oc.po              14-Apr-2016 23:24         818
jcarousel-6.x-2.1.or.po              12-Feb-2014 21:45         565
jcarousel-6.x-2.1.os.po              01-Feb-2015 15:21         609
jcarousel-6.x-2.1.pa.po              12-Dec-2010 20:02         571
jcarousel-6.x-2.1.pl.po              12-Mar-2024 13:02        2499
jcarousel-6.x-2.1.prs.po              29-Sep-2021 11:22         832
jcarousel-6.x-2.1.ps.po              13-Feb-2015 09:10         647
jcarousel-6.x-2.1.pt-br.po             17-Feb-2023 01:07        1353
jcarousel-6.x-2.1.pt-pt.po             13-Feb-2023 21:08        5192
jcarousel-6.x-2.1.pt.po              17-May-2019 11:19         773
jcarousel-6.x-2.1.rhg.po              02-May-2014 08:00         554
jcarousel-6.x-2.1.rm-rumgr.po           20-Feb-2020 07:34         701
jcarousel-6.x-2.1.ro.po              02-Jul-2023 20:02         830
jcarousel-6.x-2.1.ru.po              19-Nov-2016 04:19        2309
jcarousel-6.x-2.1.si.po              22-May-2011 21:12         578
jcarousel-6.x-2.1.sk.po              28-Mar-2016 22:46         810
jcarousel-6.x-2.1.sl.po              12-Dec-2010 20:02         690
jcarousel-6.x-2.1.sq.po              20-Aug-2011 19:23         508
jcarousel-6.x-2.1.sr.po              08-Nov-2017 17:23         732
jcarousel-6.x-2.1.sv.po              23-Aug-2023 12:06        1207
jcarousel-6.x-2.1.ta-lk.po             19-Oct-2011 04:22         600
jcarousel-6.x-2.1.ta.po              29-Nov-2015 10:54         800
jcarousel-6.x-2.1.te.po              01-Mar-2016 18:50         664
jcarousel-6.x-2.1.test.po             12-Dec-2010 20:02         446
jcarousel-6.x-2.1.th.po              24-Apr-2016 13:40         681
jcarousel-6.x-2.1.tr.po              06-Nov-2023 15:45         777
jcarousel-6.x-2.1.tyv.po              12-Nov-2012 05:06         457
jcarousel-6.x-2.1.ug.po              15-Jan-2013 04:11         780
jcarousel-6.x-2.1.uk.po              02-Apr-2016 21:44        2329
jcarousel-6.x-2.1.ur.po              16-Jul-2024 19:55         596
jcarousel-6.x-2.1.vi.po              24-Dec-2012 00:49        1036
jcarousel-6.x-2.1.xx-lolspeak.po          14-Aug-2011 19:05         529
jcarousel-6.x-2.1.zh-hans.po            19-Mar-2018 14:58        1618
jcarousel-6.x-2.1.zh-hant.po            21-Nov-2011 03:27         868
jcarousel-6.x-2.2.af.po              30-Oct-2011 19:24         585
jcarousel-6.x-2.2.am.po              21-Jan-2023 12:12         594
jcarousel-6.x-2.2.ar.po              02-Feb-2021 20:46         813
jcarousel-6.x-2.2.ast.po              20-Dec-2010 18:31         586
jcarousel-6.x-2.2.az.po              13-Dec-2011 18:59         496
jcarousel-6.x-2.2.be.po              13-Jan-2024 20:14         844
jcarousel-6.x-2.2.bg.po              03-Nov-2011 22:51         642
jcarousel-6.x-2.2.bn.po              07-May-2011 20:07         661
jcarousel-6.x-2.2.bo.po              04-Jan-2018 13:53         848
jcarousel-6.x-2.2.br.po              29-Oct-2017 19:40         617
jcarousel-6.x-2.2.bs.po              09-Dec-2012 11:03         677
jcarousel-6.x-2.2.ca.po              21-Dec-2015 13:59        1058
jcarousel-6.x-2.2.cs.po              11-Sep-2013 00:58         918
jcarousel-6.x-2.2.cy.po              09-Jul-2011 19:57         774
jcarousel-6.x-2.2.da.po              20-Dec-2010 18:31        1109
jcarousel-6.x-2.2.de.po              22-Apr-2024 16:19        2436
jcarousel-6.x-2.2.dz.po              16-Jul-2011 17:37         639
jcarousel-6.x-2.2.el.po              31-May-2014 21:46         862
jcarousel-6.x-2.2.en-gb.po             27-May-2014 21:20         596
jcarousel-6.x-2.2.eo.po              11-Jan-2012 11:55         619
jcarousel-6.x-2.2.es.po              02-Aug-2018 01:03        1360
jcarousel-6.x-2.2.et.po              26-Jan-2012 19:08         771
jcarousel-6.x-2.2.eu.po              21-Aug-2014 01:01         780
jcarousel-6.x-2.2.fa.po              06-Mar-2014 10:50         879
jcarousel-6.x-2.2.fi.po              08-Jan-2016 12:45         872
jcarousel-6.x-2.2.fil.po              20-Dec-2010 18:31         501
jcarousel-6.x-2.2.fo.po              20-Dec-2010 18:31         501
jcarousel-6.x-2.2.fr.po              17-Jul-2024 00:38        15174
jcarousel-6.x-2.2.fy.po              03-Mar-2012 23:02         481
jcarousel-6.x-2.2.ga.po              13-Jun-2013 06:13         510
jcarousel-6.x-2.2.gd.po              06-Feb-2015 20:49         791
jcarousel-6.x-2.2.gl.po              14-Mar-2024 22:55         782
jcarousel-6.x-2.2.gsw-berne.po           14-Mar-2011 19:06         534
jcarousel-6.x-2.2.gu.po              19-Nov-2016 14:44         732
jcarousel-6.x-2.2.he.po              27-Jun-2012 18:12         794
jcarousel-6.x-2.2.hi.po              25-Apr-2024 07:26         904
jcarousel-6.x-2.2.hr.po              29-Aug-2016 18:24         775
jcarousel-6.x-2.2.ht.po              16-Jun-2022 02:38         481
jcarousel-6.x-2.2.hu.po              10-Jan-2011 18:32        1285
jcarousel-6.x-2.2.hy.po              29-Dec-2016 16:38         625
jcarousel-6.x-2.2.id.po              24-May-2017 11:29         829
jcarousel-6.x-2.2.is.po              27-Aug-2017 17:34         780
jcarousel-6.x-2.2.it.po              09-Jun-2024 16:46         811
jcarousel-6.x-2.2.ja.po              21-Aug-2023 07:06         915
jcarousel-6.x-2.2.jv.po              29-Jun-2012 16:24         693
jcarousel-6.x-2.2.ka.po              15-Oct-2015 03:20         792
jcarousel-6.x-2.2.kk.po              21-May-2011 20:17         566
jcarousel-6.x-2.2.km.po              20-Dec-2010 18:31         659
jcarousel-6.x-2.2.kn.po              20-Dec-2010 18:31        1128
jcarousel-6.x-2.2.ko.po              15-Mar-2020 14:35         739
jcarousel-6.x-2.2.ku.po              24-Jan-2011 18:36         615
jcarousel-6.x-2.2.ky.po              24-Jan-2011 18:36         424
jcarousel-6.x-2.2.lo.po              05-Apr-2014 09:11         457
jcarousel-6.x-2.2.lt.po              22-Nov-2023 11:51         866
jcarousel-6.x-2.2.lv.po              20-Jan-2024 16:59         788
jcarousel-6.x-2.2.mg.po              03-Aug-2022 15:41         481
jcarousel-6.x-2.2.ml.po              11-Mar-2024 10:24         631
jcarousel-6.x-2.2.mn.po              05-Oct-2011 13:02         634
jcarousel-6.x-2.2.mr.po              20-Feb-2020 11:15         664
jcarousel-6.x-2.2.ms.po              27-Feb-2012 03:08         699
jcarousel-6.x-2.2.my.po              03-Jun-2016 13:59        1180
jcarousel-6.x-2.2.nb.po              23-Mar-2020 11:15        1119
jcarousel-6.x-2.2.ne.po              13-May-2017 19:58         771
jcarousel-6.x-2.2.nl.po              03-Dec-2022 18:46        4322
jcarousel-6.x-2.2.nn.po              20-Dec-2010 18:31         644
jcarousel-6.x-2.2.oc.po              14-Apr-2016 23:14         818
jcarousel-6.x-2.2.or.po              12-Feb-2014 21:54         565
jcarousel-6.x-2.2.os.po              01-Feb-2015 14:57         609
jcarousel-6.x-2.2.pa.po              20-Dec-2010 18:31         571
jcarousel-6.x-2.2.pl.po              12-Mar-2024 12:10        2499
jcarousel-6.x-2.2.prs.po              29-Sep-2021 03:31         832
jcarousel-6.x-2.2.ps.po              13-Feb-2015 08:32         647
jcarousel-6.x-2.2.pt-br.po             16-Feb-2023 20:26        1353
jcarousel-6.x-2.2.pt-pt.po             13-Feb-2023 21:43        5192
jcarousel-6.x-2.2.pt.po              17-May-2019 11:19         773
jcarousel-6.x-2.2.rhg.po              02-May-2014 08:04         554
jcarousel-6.x-2.2.rm-rumgr.po           19-Feb-2020 17:25         701
jcarousel-6.x-2.2.ro.po              02-Jul-2023 20:34         830
jcarousel-6.x-2.2.ru.po              19-Nov-2016 03:54        2309
jcarousel-6.x-2.2.si.po              21-May-2011 20:17         578
jcarousel-6.x-2.2.sk.po              28-Mar-2016 22:09         810
jcarousel-6.x-2.2.sl.po              20-Dec-2010 18:31         690
jcarousel-6.x-2.2.sq.po              20-Aug-2011 19:23         508
jcarousel-6.x-2.2.sr.po              08-Nov-2017 15:08         732
jcarousel-6.x-2.2.sv.po              23-Aug-2023 13:28        1207
jcarousel-6.x-2.2.ta-lk.po             19-Oct-2011 04:22         600
jcarousel-6.x-2.2.ta.po              29-Nov-2015 11:39         800
jcarousel-6.x-2.2.te.po              01-Mar-2016 18:40         664
jcarousel-6.x-2.2.test.po             20-Dec-2010 18:31         446
jcarousel-6.x-2.2.th.po              24-Apr-2016 13:16         681
jcarousel-6.x-2.2.tr.po              06-Nov-2023 15:32         777
jcarousel-6.x-2.2.tyv.po              12-Nov-2012 04:57         457
jcarousel-6.x-2.2.ug.po              15-Jan-2013 04:11         780
jcarousel-6.x-2.2.uk.po              02-Apr-2016 20:59        2329
jcarousel-6.x-2.2.ur.po              16-Jul-2024 19:15         596
jcarousel-6.x-2.2.vi.po              24-Dec-2012 00:49        1036
jcarousel-6.x-2.2.xx-lolspeak.po          14-Aug-2011 19:05         529
jcarousel-6.x-2.2.zh-hans.po            19-Mar-2018 11:03        1618
jcarousel-6.x-2.2.zh-hant.po            21-Nov-2011 03:27         868
jcarousel-6.x-2.3.af.po              30-Oct-2011 20:26         585
jcarousel-6.x-2.3.am.po              21-Jan-2023 11:19         594
jcarousel-6.x-2.3.ar.po              02-Feb-2021 21:00         813
jcarousel-6.x-2.3.ast.po              07-Feb-2011 00:06         586
jcarousel-6.x-2.3.az.po              13-Dec-2011 18:33         496
jcarousel-6.x-2.3.be.po              13-Jan-2024 20:43         844
jcarousel-6.x-2.3.bg.po              03-Nov-2011 22:06         642
jcarousel-6.x-2.3.bn.po              09-May-2011 00:37         661
jcarousel-6.x-2.3.bo.po              04-Jan-2018 04:15         848
jcarousel-6.x-2.3.br.po              29-Oct-2017 10:33         617
jcarousel-6.x-2.3.bs.po              09-Dec-2012 11:55         677
jcarousel-6.x-2.3.ca.po              21-Dec-2015 13:59        1058
jcarousel-6.x-2.3.cs.po              11-Sep-2013 00:58         918
jcarousel-6.x-2.3.cy.po              09-Jul-2011 13:52         774
jcarousel-6.x-2.3.da.po              07-Feb-2011 00:06        1109
jcarousel-6.x-2.3.de.po              22-Apr-2024 15:50        2436
jcarousel-6.x-2.3.dz.po              16-Jul-2011 13:57         639
jcarousel-6.x-2.3.el.po              31-May-2014 21:47         862
jcarousel-6.x-2.3.en-gb.po             27-May-2014 21:20         596
jcarousel-6.x-2.3.eo.po              11-Jan-2012 11:04         619
jcarousel-6.x-2.3.es.po              02-Aug-2018 04:24        1360
jcarousel-6.x-2.3.et.po              26-Jan-2012 18:08         771
jcarousel-6.x-2.3.eu.po              21-Aug-2014 01:07         780
jcarousel-6.x-2.3.fa.po              06-Mar-2014 10:44         879
jcarousel-6.x-2.3.fi.po              08-Jan-2016 12:49         872
jcarousel-6.x-2.3.fil.po              07-Feb-2011 00:06         501
jcarousel-6.x-2.3.fo.po              07-Feb-2011 00:06         501
jcarousel-6.x-2.3.fr.po              17-Jul-2024 00:31        15174
jcarousel-6.x-2.3.fy.po              03-Mar-2012 22:18         481
jcarousel-6.x-2.3.ga.po              13-Jun-2013 06:10         510
jcarousel-6.x-2.3.gd.po              06-Feb-2015 21:04         791
jcarousel-6.x-2.3.gl.po              14-Mar-2024 23:38         782
jcarousel-6.x-2.3.gsw-berne.po           14-Mar-2011 00:11         534
jcarousel-6.x-2.3.gu.po              19-Nov-2016 16:19         732
jcarousel-6.x-2.3.he.po              27-Jun-2012 16:43         794
jcarousel-6.x-2.3.hi.po              25-Apr-2024 06:51         904
jcarousel-6.x-2.3.hr.po              29-Aug-2016 19:44         775
jcarousel-6.x-2.3.ht.po              16-Jun-2022 11:00         481
jcarousel-6.x-2.3.hu.po              07-Feb-2011 00:06        1285
jcarousel-6.x-2.3.hy.po              29-Dec-2016 07:18         625
jcarousel-6.x-2.3.id.po              24-May-2017 13:28         829
jcarousel-6.x-2.3.is.po              27-Aug-2017 20:34         780
jcarousel-6.x-2.3.it.po              09-Jun-2024 16:36         811
jcarousel-6.x-2.3.ja.po              21-Aug-2023 06:26         915
jcarousel-6.x-2.3.jv.po              29-Jun-2012 15:12         693
jcarousel-6.x-2.3.ka.po              15-Oct-2015 03:47         792
jcarousel-6.x-2.3.kk.po              23-May-2011 00:47         566
jcarousel-6.x-2.3.km.po              07-Feb-2011 00:06         659
jcarousel-6.x-2.3.kn.po              07-Feb-2011 00:06        1128
jcarousel-6.x-2.3.ko.po              15-Mar-2020 15:45         739
jcarousel-6.x-2.3.ku.po              07-Feb-2011 00:06         615
jcarousel-6.x-2.3.ky.po              07-Feb-2011 00:06         424
jcarousel-6.x-2.3.lo.po              05-Apr-2014 09:01         457
jcarousel-6.x-2.3.lt.po              22-Nov-2023 13:00         866
jcarousel-6.x-2.3.lv.po              20-Jan-2024 17:31         788
jcarousel-6.x-2.3.mg.po              03-Aug-2022 14:19         481
jcarousel-6.x-2.3.ml.po              11-Mar-2024 11:10         631
jcarousel-6.x-2.3.mn.po              05-Oct-2011 13:18         634
jcarousel-6.x-2.3.mr.po              20-Feb-2020 13:01         664
jcarousel-6.x-2.3.ms.po              26-Feb-2012 04:30         699
jcarousel-6.x-2.3.my.po              03-Jun-2016 14:59        1180
jcarousel-6.x-2.3.nb.po              23-Mar-2020 11:47        1119
jcarousel-6.x-2.3.ne.po              13-May-2017 21:58         771
jcarousel-6.x-2.3.nl.po              03-Dec-2022 21:54        4322
jcarousel-6.x-2.3.nn.po              07-Feb-2011 00:06         644
jcarousel-6.x-2.3.oc.po              14-Apr-2016 23:50         818
jcarousel-6.x-2.3.or.po              12-Feb-2014 21:35         565
jcarousel-6.x-2.3.os.po              01-Feb-2015 15:10         609
jcarousel-6.x-2.3.pa.po              07-Feb-2011 00:06         571
jcarousel-6.x-2.3.pl.po              12-Mar-2024 12:59        2499
jcarousel-6.x-2.3.prs.po              29-Sep-2021 02:04         832
jcarousel-6.x-2.3.ps.po              13-Feb-2015 08:56         647
jcarousel-6.x-2.3.pt-br.po             17-Feb-2023 00:03        1353
jcarousel-6.x-2.3.pt-pt.po             13-Feb-2023 19:54        5192
jcarousel-6.x-2.3.pt.po              17-May-2019 09:39         773
jcarousel-6.x-2.3.rhg.po              02-May-2014 08:04         554
jcarousel-6.x-2.3.rm-rumgr.po           19-Feb-2020 19:34         701
jcarousel-6.x-2.3.ro.po              02-Jul-2023 19:19         830
jcarousel-6.x-2.3.ru.po              18-Nov-2016 18:39        2309
jcarousel-6.x-2.3.si.po              23-May-2011 00:47         578
jcarousel-6.x-2.3.sk.po              28-Mar-2016 22:54         810
jcarousel-6.x-2.3.sl.po              07-Feb-2011 00:06         690
jcarousel-6.x-2.3.sq.po              20-Aug-2011 15:34         508
jcarousel-6.x-2.3.sr.po              08-Nov-2017 18:08         732
jcarousel-6.x-2.3.sv.po              23-Aug-2023 12:30        1207
jcarousel-6.x-2.3.ta-lk.po             19-Oct-2011 04:43         600
jcarousel-6.x-2.3.ta.po              29-Nov-2015 11:34         800
jcarousel-6.x-2.3.te.po              01-Mar-2016 19:24         664
jcarousel-6.x-2.3.test.po             07-Feb-2011 00:06         446
jcarousel-6.x-2.3.th.po              24-Apr-2016 13:57         681
jcarousel-6.x-2.3.tr.po              06-Nov-2023 17:00         777
jcarousel-6.x-2.3.tyv.po              12-Nov-2012 05:45         457
jcarousel-6.x-2.3.ug.po              15-Jan-2013 05:40         780
jcarousel-6.x-2.3.uk.po              02-Apr-2016 22:04        2329
jcarousel-6.x-2.3.ur.po              16-Jul-2024 19:10         596
jcarousel-6.x-2.3.vi.po              24-Dec-2012 01:21        1036
jcarousel-6.x-2.3.xx-lolspeak.po          14-Aug-2011 15:17         529
jcarousel-6.x-2.3.zh-hans.po            19-Mar-2018 14:03        1618
jcarousel-6.x-2.3.zh-hant.po            21-Nov-2011 01:55         868
jcarousel-6.x-2.5.af.po              31-Oct-2011 00:53         585
jcarousel-6.x-2.5.am.po              21-Jan-2023 11:07         594
jcarousel-6.x-2.5.ar.po              02-Feb-2021 22:50         874
jcarousel-6.x-2.5.ast.po              30-Oct-2011 00:52         586
jcarousel-6.x-2.5.az.po              13-Dec-2011 18:33         496
jcarousel-6.x-2.5.be.po              13-Jan-2024 23:46         844
jcarousel-6.x-2.5.bg.po              03-Nov-2011 23:19         709
jcarousel-6.x-2.5.bn.po              30-Oct-2011 00:52         661
jcarousel-6.x-2.5.bo.po              04-Jan-2018 09:28         957
jcarousel-6.x-2.5.br.po              29-Oct-2017 15:18         617
jcarousel-6.x-2.5.bs.po              09-Dec-2012 12:13         677
jcarousel-6.x-2.5.ca.po              21-Dec-2015 17:19        1120
jcarousel-6.x-2.5.cs.po              11-Sep-2013 03:01         974
jcarousel-6.x-2.5.cy.po              30-Oct-2011 00:52         833
jcarousel-6.x-2.5.da.po              30-Oct-2011 00:52        1167
jcarousel-6.x-2.5.de.po              22-Apr-2024 19:10        2496
jcarousel-6.x-2.5.dz.po              30-Oct-2011 00:52         639
jcarousel-6.x-2.5.el.po              31-May-2014 21:27         927
jcarousel-6.x-2.5.en-gb.po             27-May-2014 21:03         596
jcarousel-6.x-2.5.eo.po              11-Jan-2012 11:55         619
jcarousel-6.x-2.5.es.po              02-Aug-2018 10:59        1422
jcarousel-6.x-2.5.et.po              26-Jan-2012 19:08         831
jcarousel-6.x-2.5.eu.po              21-Aug-2014 00:07         844
jcarousel-6.x-2.5.fa.po              06-Mar-2014 10:43         945
jcarousel-6.x-2.5.fi.po              08-Jan-2016 16:04         934
jcarousel-6.x-2.5.fil.po              30-Oct-2011 00:52         501
jcarousel-6.x-2.5.fo.po              30-Oct-2011 00:52         501
jcarousel-6.x-2.5.fr.po              16-Jul-2024 21:38        14870
jcarousel-6.x-2.5.fy.po              03-Mar-2012 23:02         481
jcarousel-6.x-2.5.ga.po              12-Jun-2013 23:18         510
jcarousel-6.x-2.5.gd.po              06-Feb-2015 21:03         857
jcarousel-6.x-2.5.gl.po              14-Mar-2024 21:08         843
jcarousel-6.x-2.5.gsw-berne.po           30-Oct-2011 00:52         534
jcarousel-6.x-2.5.gu.po              19-Nov-2016 09:49         808
jcarousel-6.x-2.5.he.po              27-Jun-2012 16:35         859
jcarousel-6.x-2.5.hi.po              25-Apr-2024 04:52         984
jcarousel-6.x-2.5.hr.po              29-Aug-2016 23:29         834
jcarousel-6.x-2.5.ht.po              16-Jun-2022 10:58         481
jcarousel-6.x-2.5.hu.po              30-Oct-2011 00:52        1347
jcarousel-6.x-2.5.hy.po              29-Dec-2016 11:38         625
jcarousel-6.x-2.5.id.po              24-May-2017 17:48         892
jcarousel-6.x-2.5.is.po              27-Aug-2017 13:14         839
jcarousel-6.x-2.5.it.po              09-Jun-2024 13:47         869
jcarousel-6.x-2.5.ja.po              21-Aug-2023 05:19         970
jcarousel-6.x-2.5.jv.po              29-Jun-2012 15:02         757
jcarousel-6.x-2.5.ka.po              15-Oct-2015 00:05         868
jcarousel-6.x-2.5.kk.po              30-Oct-2011 00:52         566
jcarousel-6.x-2.5.km.po              30-Oct-2011 00:52         659
jcarousel-6.x-2.5.kn.po              30-Oct-2011 00:52        1208
jcarousel-6.x-2.5.ko.po              15-Mar-2020 16:56         800
jcarousel-6.x-2.5.ku.po              30-Oct-2011 00:52         615
jcarousel-6.x-2.5.ky.po              30-Oct-2011 00:52         424
jcarousel-6.x-2.5.lo.po              05-Apr-2014 09:01         457
jcarousel-6.x-2.5.lt.po              22-Nov-2023 10:11         923
jcarousel-6.x-2.5.lv.po              20-Jan-2024 15:26         846
jcarousel-6.x-2.5.mg.po              03-Aug-2022 13:59         481
jcarousel-6.x-2.5.ml.po              11-Mar-2024 14:10         631
jcarousel-6.x-2.5.mn.po              30-Oct-2011 00:52         701
jcarousel-6.x-2.5.mr.po              20-Feb-2020 14:51         664
jcarousel-6.x-2.5.ms.po              27-Feb-2012 03:08         762
jcarousel-6.x-2.5.my.po              03-Jun-2016 08:04        1180
jcarousel-6.x-2.5.nb.po              23-Mar-2020 12:58        1177
jcarousel-6.x-2.5.ne.po              13-May-2017 14:44         771
jcarousel-6.x-2.5.nl.po              03-Dec-2022 21:50        4377
jcarousel-6.x-2.5.nn.po              30-Oct-2011 00:52         644
jcarousel-6.x-2.5.oc.po              15-Apr-2016 03:19         878
jcarousel-6.x-2.5.or.po              12-Feb-2014 21:35         565
jcarousel-6.x-2.5.os.po              01-Feb-2015 15:05         609
jcarousel-6.x-2.5.pa.po              30-Oct-2011 00:52         571
jcarousel-6.x-2.5.pl.po              12-Mar-2024 10:42        2609
jcarousel-6.x-2.5.prs.po              28-Sep-2021 23:55         898
jcarousel-6.x-2.5.ps.po              13-Feb-2015 08:54         716
jcarousel-6.x-2.5.pt-br.po             16-Feb-2023 19:21        1413
jcarousel-6.x-2.5.pt-pt.po             13-Feb-2023 20:50        5151
jcarousel-6.x-2.5.pt.po              17-May-2019 11:10         832
jcarousel-6.x-2.5.rhg.po              02-May-2014 08:04         554
jcarousel-6.x-2.5.rm-rumgr.po           19-Feb-2020 22:02         765
jcarousel-6.x-2.5.ro.po              02-Jul-2023 18:18         892
jcarousel-6.x-2.5.ru.po              18-Nov-2016 22:59        2372
jcarousel-6.x-2.5.si.po              30-Oct-2011 00:52         578
jcarousel-6.x-2.5.sk.po              29-Mar-2016 02:39         865
jcarousel-6.x-2.5.sl.po              30-Oct-2011 00:52         690
jcarousel-6.x-2.5.sq.po              30-Oct-2011 00:52         508
jcarousel-6.x-2.5.sr.po              08-Nov-2017 10:53         732
jcarousel-6.x-2.5.sv.po              23-Aug-2023 10:55        1266
jcarousel-6.x-2.5.ta-lk.po             30-Oct-2011 00:52         600
jcarousel-6.x-2.5.ta.po              19-Dec-2015 17:49         876
jcarousel-6.x-2.5.te.po              06-May-2024 13:19         746
jcarousel-6.x-2.5.test.po             30-Oct-2011 00:52         446
jcarousel-6.x-2.5.th.po              24-Apr-2016 17:42         754
jcarousel-6.x-2.5.tr.po              06-Nov-2023 13:27         836
jcarousel-6.x-2.5.tyv.po              12-Nov-2012 06:23         457
jcarousel-6.x-2.5.ug.po              15-Jan-2013 05:40         780
jcarousel-6.x-2.5.uk.po              02-Apr-2016 15:39        2398
jcarousel-6.x-2.5.ur.po              16-Jul-2024 16:15         596
jcarousel-6.x-2.5.vi.po              24-Dec-2012 01:24        1096
jcarousel-6.x-2.5.xx-lolspeak.po          30-Oct-2011 00:52         529
jcarousel-6.x-2.5.zh-hans.po            19-Mar-2018 19:58        1739
jcarousel-6.x-2.5.zh-hant.po            21-Nov-2011 01:55         929
jcarousel-6.x-2.x.am.po              21-Jan-2023 12:12         594
jcarousel-6.x-2.x.ar.po              02-Feb-2021 23:54         813
jcarousel-6.x-2.x.be.po              13-Jan-2024 23:46         844
jcarousel-6.x-2.x.bo.po              04-Jan-2018 15:18         848
jcarousel-6.x-2.x.br.po              29-Oct-2017 19:40         617
jcarousel-6.x-2.x.ca.po              21-Dec-2015 22:04        1058
jcarousel-6.x-2.x.de.po              22-Apr-2024 19:10        2496
jcarousel-6.x-2.x.es.po              02-Aug-2018 10:59        1422
jcarousel-6.x-2.x.fi.po              08-Jan-2016 16:04         934
jcarousel-6.x-2.x.fr.po              17-Jul-2024 01:20        15174
jcarousel-6.x-2.x.gl.po              14-Mar-2024 23:55         782
jcarousel-6.x-2.x.gu.po              19-Nov-2016 16:19         732
jcarousel-6.x-2.x.hi.po              25-Apr-2024 07:43         904
jcarousel-6.x-2.x.hr.po              29-Aug-2016 23:29         834
jcarousel-6.x-2.x.ht.po              16-Jun-2022 11:00         481
jcarousel-6.x-2.x.hy.po              29-Dec-2016 17:23         625
jcarousel-6.x-2.x.id.po              24-May-2017 17:48         892
jcarousel-6.x-2.x.is.po              27-Aug-2017 20:34         780
jcarousel-6.x-2.x.it.po              09-Jun-2024 17:23         811
jcarousel-6.x-2.x.ja.po              21-Aug-2023 07:06         915
jcarousel-6.x-2.x.ka.po              15-Oct-2015 03:47         792
jcarousel-6.x-2.x.ko.po              15-Mar-2020 16:56         800
jcarousel-6.x-2.x.lt.po              22-Nov-2023 13:00         866
jcarousel-6.x-2.x.lv.po              20-Jan-2024 19:42         788
jcarousel-6.x-2.x.mg.po              03-Aug-2022 15:41         481
jcarousel-6.x-2.x.ml.po              11-Mar-2024 14:10         631
jcarousel-6.x-2.x.mr.po              20-Feb-2020 16:43         664
jcarousel-6.x-2.x.my.po              03-Jun-2016 14:59        1180
jcarousel-6.x-2.x.nb.po              23-Mar-2020 13:37        1119
jcarousel-6.x-2.x.ne.po              13-May-2017 21:58         771
jcarousel-6.x-2.x.nl.po              03-Dec-2022 21:54        4322
jcarousel-6.x-2.x.oc.po              15-Apr-2016 03:19         878
jcarousel-6.x-2.x.pl.po              12-Mar-2024 15:02        2499
jcarousel-6.x-2.x.prs.po              29-Sep-2021 11:22         832
jcarousel-6.x-2.x.pt-br.po             17-Feb-2023 01:07        1353
jcarousel-6.x-2.x.pt-pt.po             13-Feb-2023 22:56        4891
jcarousel-6.x-2.x.pt.po              17-May-2019 12:26         773
jcarousel-6.x-2.x.rm-rumgr.po           20-Feb-2020 07:34         701
jcarousel-6.x-2.x.ro.po              02-Jul-2023 20:34         830
jcarousel-6.x-2.x.ru.po              19-Nov-2016 04:19        2309
jcarousel-6.x-2.x.sk.po              29-Mar-2016 02:39         865
jcarousel-6.x-2.x.sr.po              08-Nov-2017 18:08         732
jcarousel-6.x-2.x.sv.po              23-Aug-2023 13:28        1207
jcarousel-6.x-2.x.ta.po              19-Dec-2015 17:49         876
jcarousel-6.x-2.x.te.po              06-May-2024 13:19         746
jcarousel-6.x-2.x.th.po              24-Apr-2016 21:37         681
jcarousel-6.x-2.x.tr.po              06-Nov-2023 18:03         777
jcarousel-6.x-2.x.uk.po              02-Apr-2016 22:04        2329
jcarousel-6.x-2.x.ur.po              16-Jul-2024 19:55         596
jcarousel-6.x-2.x.zh-hans.po            19-Mar-2018 19:58        1739