Index of /files/translations/6.x/media_myvi/


../
media_myvi-6.x-1.0-beta1.af.po           24-Nov-2010 00:03         477
media_myvi-6.x-1.0-beta1.am.po           24-Nov-2010 00:03         474
media_myvi-6.x-1.0-beta1.ar.po           27-May-2011 23:27         613
media_myvi-6.x-1.0-beta1.ast.po          24-Nov-2010 00:03         504
media_myvi-6.x-1.0-beta1.be.po           01-Dec-2010 00:03         580
media_myvi-6.x-1.0-beta1.bg.po           24-Nov-2010 00:03         479
media_myvi-6.x-1.0-beta1.bn.po           08-May-2011 06:12         526
media_myvi-6.x-1.0-beta1.bs.po           24-Nov-2010 00:03         567
media_myvi-6.x-1.0-beta1.ca.po           24-Nov-2010 00:03         545
media_myvi-6.x-1.0-beta1.cs.po           24-Nov-2010 00:03         592
media_myvi-6.x-1.0-beta1.cy.po           13-Jan-2011 00:17         543
media_myvi-6.x-1.0-beta1.da.po           24-Nov-2010 00:03         536
media_myvi-6.x-1.0-beta1.de.po           24-Nov-2010 00:03        1163
media_myvi-6.x-1.0-beta1.dz.po           29-Jun-2011 10:27         484
media_myvi-6.x-1.0-beta1.el.po           24-Nov-2010 00:03         554
media_myvi-6.x-1.0-beta1.eo.po           24-Nov-2010 00:03         478
media_myvi-6.x-1.0-beta1.es.po           24-Nov-2010 00:03         555
media_myvi-6.x-1.0-beta1.et.po           24-Nov-2010 00:03         505
media_myvi-6.x-1.0-beta1.eu.po           03-Jun-2011 23:37         469
media_myvi-6.x-1.0-beta1.fa.po           03-Feb-2011 00:37         533
media_myvi-6.x-1.0-beta1.fi.po           27-Feb-2011 15:16         545
media_myvi-6.x-1.0-beta1.fil.po          24-Nov-2010 00:03         473
media_myvi-6.x-1.0-beta1.fo.po           24-Nov-2010 00:03         474
media_myvi-6.x-1.0-beta1.fr.po           10-Jun-2011 23:42         736
media_myvi-6.x-1.0-beta1.gl.po           24-Nov-2010 00:03         474
media_myvi-6.x-1.0-beta1.gsw-berne.po       10-Feb-2011 00:37         492
media_myvi-6.x-1.0-beta1.gu.po           24-Nov-2010 00:03         478
media_myvi-6.x-1.0-beta1.he.po           03-Feb-2011 00:37         502
media_myvi-6.x-1.0-beta1.hi.po           24-Nov-2010 00:03         472
media_myvi-6.x-1.0-beta1.hr.po           27-Jan-2011 00:26         599
media_myvi-6.x-1.0-beta1.hu.po           26-Mar-2011 09:46        1208
media_myvi-6.x-1.0-beta1.id.po           24-Nov-2010 00:03         480
media_myvi-6.x-1.0-beta1.it.po           24-Nov-2010 00:03         538
media_myvi-6.x-1.0-beta1.ja.po           24-Nov-2010 00:03         558
media_myvi-6.x-1.0-beta1.jv.po           13-Jan-2011 00:17         503
media_myvi-6.x-1.0-beta1.kk.po           15-May-2011 06:17         425
media_myvi-6.x-1.0-beta1.km.po           24-Nov-2010 00:03         518
media_myvi-6.x-1.0-beta1.kn.po           24-Nov-2010 00:03         588
media_myvi-6.x-1.0-beta1.ko.po           13-Mar-2011 15:26         502
media_myvi-6.x-1.0-beta1.ku.po           03-Feb-2011 00:37         515
media_myvi-6.x-1.0-beta1.lt.po           24-Nov-2010 00:03         633
media_myvi-6.x-1.0-beta1.lv.po           20-Jan-2011 00:23         589
media_myvi-6.x-1.0-beta1.ml.po           24-Nov-2010 00:03         484
media_myvi-6.x-1.0-beta1.mn.po           24-Nov-2010 00:03         483
media_myvi-6.x-1.0-beta1.mr.po           24-Nov-2010 00:03         475
media_myvi-6.x-1.0-beta1.ms.po           24-Nov-2010 00:03         495
media_myvi-6.x-1.0-beta1.my.po           03-Feb-2011 00:37         532
media_myvi-6.x-1.0-beta1.nb.po           24-Nov-2010 00:03         530
media_myvi-6.x-1.0-beta1.ne.po           24-Nov-2010 00:03         481
media_myvi-6.x-1.0-beta1.nl.po           24-Nov-2010 00:03         533
media_myvi-6.x-1.0-beta1.nn.po           24-Nov-2010 00:03         501
media_myvi-6.x-1.0-beta1.pa.po           24-Nov-2010 00:03         478
media_myvi-6.x-1.0-beta1.pl.po           24-Nov-2010 00:03         611
media_myvi-6.x-1.0-beta1.pt-br.po         24-Nov-2010 00:03         535
media_myvi-6.x-1.0-beta1.pt-pt.po         24-Nov-2010 00:03         540
media_myvi-6.x-1.0-beta1.ro.po           24-Nov-2010 00:03         555
media_myvi-6.x-1.0-beta1.ru.po           06-Mar-2011 15:21         872
media_myvi-6.x-1.0-beta1.sk.po           24-Nov-2010 00:03         570
media_myvi-6.x-1.0-beta1.sl.po           24-Nov-2010 00:03         545
media_myvi-6.x-1.0-beta1.sq.po           01-Dec-2010 00:03         474
media_myvi-6.x-1.0-beta1.sv.po           24-Nov-2010 00:03         543
media_myvi-6.x-1.0-beta1.ta.po           10-Apr-2011 04:57         511
media_myvi-6.x-1.0-beta1.te.po           24-Nov-2010 00:03         481
media_myvi-6.x-1.0-beta1.th.po           24-Nov-2010 00:03         469
media_myvi-6.x-1.0-beta1.tr.po           13-Jan-2011 00:17         457
media_myvi-6.x-1.0-beta1.tyv.po          05-Jan-2011 23:16         503
media_myvi-6.x-1.0-beta1.uk.po           24-Nov-2010 00:03         730
media_myvi-6.x-1.0-beta1.vi.po           02-Apr-2011 09:51         509
media_myvi-6.x-1.0-beta1.zh-hans.po        24-Nov-2010 00:03         576
media_myvi-6.x-1.0-beta1.zh-hant.po        24-Nov-2010 00:03         531