Index of /files/translations/6.x/mytinytodo/


../
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.af.po           06-Aug-2011 01:25         476
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.ar.po           06-Aug-2011 01:25         575
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.ast.po          06-Aug-2011 01:25         472
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.be.po           27-Aug-2011 02:19         580
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.bg.po           06-Aug-2011 01:25         481
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.bo.po           04-Jan-2018 11:14         469
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.ca.po           06-Aug-2011 01:25         470
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.cs.po           06-Aug-2011 01:25         560
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.cy.po           06-Aug-2011 01:25         509
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.da.po           06-Aug-2011 01:25         467
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.de.po           05-Apr-2012 14:31         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.el.po           06-Aug-2011 01:25         467
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.eo.po           06-Aug-2011 01:25         475
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.es.po           22-Oct-2013 15:03         472
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.et.po           06-Aug-2011 01:25         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.eu.po           18-Nov-2011 12:08         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.fa.po           30-Nov-2013 05:50         494
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.fi.po           06-Aug-2011 01:25         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.fo.po           06-Aug-2011 01:25         474
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.fr.po           06-Aug-2011 01:25         467
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.gd.po           05-Feb-2015 04:53         549
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.gl.po           06-Aug-2011 01:25         473
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.gu.po           19-Nov-2016 11:54         480
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.he.po           06-Aug-2011 01:25         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.hi.po           01-Aug-2012 11:42         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.hr.po           06-Aug-2011 01:25         570
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.hu.po           06-Aug-2011 01:25         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.id.po           06-Aug-2011 01:25         481
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.it.po           06-Aug-2011 01:25         470
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.ja.po           06-Aug-2011 01:25         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.jv.po           21-Sep-2017 20:39         475
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.ka.po           15-Oct-2015 01:09         480
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.kk.po           06-Aug-2011 01:25         427
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.km.po           06-Aug-2011 01:25         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.kn.po           06-Aug-2011 01:25         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.ko.po           06-Aug-2011 01:25         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.ku.po           06-Aug-2011 01:25         473
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.lt.po           06-Aug-2011 01:25         559
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.lv.po           06-Aug-2011 01:25         512
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.ms.po           06-Aug-2011 01:25         498
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.my.po           06-Aug-2011 01:25         480
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.nb.po           05-Apr-2013 19:59         788
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.nl.po           06-Aug-2011 01:25         465
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.nn.po           04-Oct-2011 15:15         500
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.oc.po           09-Dec-2011 12:38         469
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.pa.po           06-Aug-2011 01:25         474
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.pl.po           06-Aug-2011 01:25         540
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.ps.po           11-Feb-2015 04:23         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.pt-br.po         06-Aug-2011 01:25         504
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.pt-pt.po         31-May-2019 03:09         509
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.pt.po           14-May-2019 23:39         524
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.ro.po           06-Aug-2011 01:25         526
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.ru.po           28-Jul-2015 16:29         573
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.sk.po           06-Aug-2011 01:25         501
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.sq.po           06-Aug-2011 01:25         475
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.sv.po           06-Aug-2011 01:25         472
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.ta.po           06-Aug-2011 01:25         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.te.po           06-Aug-2011 01:25         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.test.po          06-Aug-2011 01:25         461
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.th.po           06-Aug-2011 01:25         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.tr.po           06-Aug-2011 01:25         426
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.ug.po           06-Aug-2011 01:25         427
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.uk.po           06-Aug-2011 01:25         575
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.vi.po           06-Aug-2011 01:25         434
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.zh-hans.po        06-Aug-2011 01:25         507
mytinytodo-6.x-1.0-beta1.zh-hant.po        12-Feb-2013 17:35         509
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.af.po           12-Aug-2011 18:02         476
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.ar.po           12-Aug-2011 18:02         575
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.ast.po          12-Aug-2011 18:02         472
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.be.po           27-Aug-2011 18:47         580
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.bg.po           12-Aug-2011 18:02         481
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.bo.po           04-Jan-2018 07:24         469
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.ca.po           12-Aug-2011 18:02         470
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.cs.po           12-Aug-2011 18:02         560
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.cy.po           12-Aug-2011 18:02         509
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.da.po           12-Aug-2011 18:02         467
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.de.po           05-Apr-2012 10:20         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.el.po           12-Aug-2011 18:02         467
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.eo.po           12-Aug-2011 18:02         475
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.es.po           22-Oct-2013 15:52         472
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.et.po           12-Aug-2011 18:02         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.eu.po           18-Nov-2011 12:22         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.fa.po           30-Nov-2013 06:02         494
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.fi.po           12-Aug-2011 18:02         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.fo.po           12-Aug-2011 18:02         474
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.fr.po           12-Aug-2011 18:02         467
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.gd.po           05-Feb-2015 05:04         549
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.gl.po           12-Aug-2011 18:02         473
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.gu.po           19-Nov-2016 08:30         480
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.he.po           12-Aug-2011 18:02         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.hi.po           01-Aug-2012 06:04         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.hr.po           12-Aug-2011 18:02         570
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.hu.po           12-Aug-2011 18:02         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.id.po           12-Aug-2011 18:02         481
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.it.po           12-Aug-2011 18:02         470
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.ja.po           12-Aug-2011 18:02         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.jv.po           21-Sep-2017 17:30         475
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.ka.po           15-Oct-2015 00:19         480
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.kk.po           12-Aug-2011 18:02         427
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.km.po           12-Aug-2011 18:02         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.kn.po           12-Aug-2011 18:02         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.ko.po           12-Aug-2011 18:02         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.ku.po           12-Aug-2011 18:02         473
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.lt.po           12-Aug-2011 18:02         559
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.lv.po           12-Aug-2011 18:02         512
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.ms.po           12-Aug-2011 18:02         498
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.my.po           12-Aug-2011 18:02         480
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.nb.po           05-Apr-2013 20:23         788
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.nl.po           12-Aug-2011 18:02         465
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.nn.po           04-Oct-2011 16:51         500
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.oc.po           09-Dec-2011 13:03         469
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.pa.po           12-Aug-2011 18:02         474
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.pl.po           12-Aug-2011 18:02         540
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.ps.po           11-Feb-2015 04:38         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.pt-br.po         12-Aug-2011 18:02         504
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.pt-pt.po         31-May-2019 12:05         509
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.pt.po           14-May-2019 16:55         524
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.ro.po           12-Aug-2011 18:02         526
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.ru.po           28-Jul-2015 16:30         573
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.sk.po           12-Aug-2011 18:02         501
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.sq.po           12-Aug-2011 18:02         475
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.sv.po           12-Aug-2011 18:02         472
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.ta.po           12-Aug-2011 18:02         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.te.po           12-Aug-2011 18:02         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.test.po          12-Aug-2011 18:02         461
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.th.po           12-Aug-2011 18:02         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.tr.po           12-Aug-2011 18:02         426
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.ug.po           12-Aug-2011 18:02         427
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.uk.po           12-Aug-2011 18:02         575
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.vi.po           12-Aug-2011 18:02         434
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.zh-hans.po        12-Aug-2011 18:02         507
mytinytodo-6.x-1.0-beta3.zh-hant.po        12-Feb-2013 18:02         509
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.af.po           13-Aug-2011 23:49         476
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.ar.po           13-Aug-2011 23:49         575
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.ast.po          13-Aug-2011 23:49         472
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.be.po           27-Aug-2011 00:25         580
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.bg.po           13-Aug-2011 23:49         481
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.bo.po           04-Jan-2018 09:18         469
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.ca.po           13-Aug-2011 23:49         470
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.cs.po           13-Aug-2011 23:49         560
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.cy.po           13-Aug-2011 23:49         509
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.da.po           13-Aug-2011 23:49         467
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.de.po           05-Apr-2012 14:31         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.el.po           13-Aug-2011 23:49         467
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.eo.po           13-Aug-2011 23:49         475
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.es.po           22-Oct-2013 13:17         472
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.et.po           13-Aug-2011 23:49         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.eu.po           18-Nov-2011 12:08         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.fa.po           30-Nov-2013 05:20         494
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.fi.po           13-Aug-2011 23:49         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.fo.po           13-Aug-2011 23:49         474
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.fr.po           13-Aug-2011 23:49         467
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.gd.po           05-Feb-2015 04:58         549
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.gl.po           13-Aug-2011 23:49         473
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.gu.po           19-Nov-2016 09:40         480
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.he.po           13-Aug-2011 23:49         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.hi.po           01-Aug-2012 04:41         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.hr.po           13-Aug-2011 23:49         570
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.hu.po           13-Aug-2011 23:49         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.id.po           13-Aug-2011 23:49         481
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.it.po           13-Aug-2011 23:49         470
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.ja.po           13-Aug-2011 23:49         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.jv.po           21-Sep-2017 19:14         475
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.ka.po           15-Oct-2015 01:27         480
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.kk.po           13-Aug-2011 23:49         427
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.km.po           13-Aug-2011 23:49         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.kn.po           13-Aug-2011 23:49         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.ko.po           13-Aug-2011 23:49         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.ku.po           13-Aug-2011 23:49         473
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.lt.po           13-Aug-2011 23:49         559
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.lv.po           13-Aug-2011 23:49         512
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.ms.po           13-Aug-2011 23:49         498
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.my.po           13-Aug-2011 23:49         480
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.nb.po           05-Apr-2013 18:44         866
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.nl.po           13-Aug-2011 23:49         465
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.nn.po           04-Oct-2011 15:14         500
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.oc.po           09-Dec-2011 12:38         469
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.pa.po           13-Aug-2011 23:49         474
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.pl.po           13-Aug-2011 23:49         540
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.ps.po           11-Feb-2015 04:33         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.pt-br.po         13-Aug-2011 23:49         504
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.pt-pt.po         31-May-2019 11:33         509
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.pt.po           14-May-2019 17:02         524
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.ro.po           13-Aug-2011 23:49         526
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.ru.po           28-Jul-2015 16:56         573
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.sk.po           13-Aug-2011 23:49         501
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.sq.po           13-Aug-2011 23:49         475
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.sv.po           13-Aug-2011 23:49         472
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.ta.po           13-Aug-2011 23:49         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.te.po           13-Aug-2011 23:49         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.test.po          13-Aug-2011 23:49         461
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.th.po           13-Aug-2011 23:49         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.tr.po           13-Aug-2011 23:49         426
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.ug.po           13-Aug-2011 23:49         427
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.uk.po           13-Aug-2011 23:49         575
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.vi.po           13-Aug-2011 23:49         434
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.zh-hans.po        13-Aug-2011 23:49         507
mytinytodo-6.x-1.0-beta4.zh-hant.po        12-Feb-2013 16:31         509
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.af.po           18-Oct-2011 01:39         476
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.ar.po           18-Oct-2011 01:39         575
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.ast.po          18-Oct-2011 01:39         472
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.be.po           18-Oct-2011 01:39         580
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.bg.po           18-Oct-2011 01:39         481
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.bo.po           04-Jan-2018 12:33         469
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.ca.po           18-Oct-2011 01:39         470
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.cs.po           18-Oct-2011 01:39         560
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.cy.po           18-Oct-2011 01:39         509
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.da.po           18-Oct-2011 01:39         467
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.de.po           05-Apr-2012 15:12         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.el.po           18-Oct-2011 01:39         467
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.eo.po           18-Oct-2011 01:39         475
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.es.po           22-Oct-2013 14:38         472
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.et.po           18-Oct-2011 01:39         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.eu.po           18-Nov-2011 13:47         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.fa.po           30-Nov-2013 05:31         494
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.fi.po           18-Oct-2011 01:39         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.fo.po           18-Oct-2011 01:39         474
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.fr.po           18-Oct-2011 01:39         467
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.gd.po           05-Feb-2015 04:53         549
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.gl.po           18-Oct-2011 01:39         473
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.gu.po           19-Nov-2016 09:44         480
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.he.po           18-Oct-2011 01:39         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.hi.po           01-Aug-2012 04:52         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.hr.po           18-Oct-2011 01:39         570
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.hu.po           18-Oct-2011 01:39         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.id.po           18-Oct-2011 01:39         481
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.it.po           18-Oct-2011 01:39         470
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.ja.po           18-Oct-2011 01:39         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.jv.po           21-Sep-2017 21:56         475
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.ka.po           15-Oct-2015 00:50         480
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.kk.po           18-Oct-2011 01:39         427
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.km.po           18-Oct-2011 01:39         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.kn.po           18-Oct-2011 01:39         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.ko.po           18-Oct-2011 01:39         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.ku.po           18-Oct-2011 01:39         473
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.lt.po           18-Oct-2011 01:39         559
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.lv.po           18-Oct-2011 01:39         512
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.ms.po           18-Oct-2011 01:39         498
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.my.po           18-Oct-2011 01:39         480
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.nb.po           05-Apr-2013 19:19         788
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.nl.po           18-Oct-2011 01:39         465
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.nn.po           18-Oct-2011 01:39         500
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.oc.po           09-Dec-2011 14:51         469
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.pa.po           18-Oct-2011 01:39         474
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.pl.po           18-Oct-2011 01:39         540
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.ps.po           11-Feb-2015 04:24         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.pt-br.po         18-Oct-2011 01:39         504
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.pt-pt.po         31-May-2019 10:42         509
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.pt.po           14-May-2019 19:29         524
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.ro.po           18-Oct-2011 01:39         526
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.ru.po           28-Jul-2015 16:26         573
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.sk.po           18-Oct-2011 01:39         501
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.sq.po           18-Oct-2011 01:39         475
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.sv.po           18-Oct-2011 01:39         472
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.ta.po           18-Oct-2011 01:39         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.te.po           18-Oct-2011 01:39         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.test.po          18-Oct-2011 01:39         461
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.th.po           18-Oct-2011 01:39         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.tr.po           18-Oct-2011 01:39         426
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.ug.po           18-Oct-2011 01:39         427
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.uk.po           18-Oct-2011 01:39         575
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.vi.po           18-Oct-2011 01:39         434
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.zh-hans.po        18-Oct-2011 01:39         507
mytinytodo-6.x-1.0-beta5.zh-hant.po        12-Feb-2013 16:53         509
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.af.po           08-Jan-2012 23:45         476
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.ar.po           08-Jan-2012 23:45         575
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.ast.po          08-Jan-2012 23:45         472
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.be.po           08-Jan-2012 23:45         580
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.bg.po           08-Jan-2012 23:45         481
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.bo.po           04-Jan-2018 08:13         469
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.ca.po           08-Jan-2012 23:45         470
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.cs.po           08-Jan-2012 23:45         560
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.cy.po           08-Jan-2012 23:45         509
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.da.po           08-Jan-2012 23:45         467
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.de.po           05-Apr-2012 14:18         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.el.po           08-Jan-2012 23:45         467
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.eo.po           08-Jan-2012 23:45         475
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.es.po           22-Oct-2013 15:52         472
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.et.po           08-Jan-2012 23:45         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.eu.po           08-Jan-2012 23:45         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.fa.po           30-Nov-2013 06:10         494
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.fi.po           08-Jan-2012 23:45         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.fo.po           08-Jan-2012 23:45         474
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.fr.po           08-Jan-2012 23:45         467
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.gd.po           05-Feb-2015 05:08         549
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.gl.po           08-Jan-2012 23:45         473
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.gu.po           19-Nov-2016 10:15         480
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.he.po           08-Jan-2012 23:45         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.hi.po           01-Aug-2012 11:32         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.hr.po           08-Jan-2012 23:45         570
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.hu.po           08-Jan-2012 23:45         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.id.po           08-Jan-2012 23:45         481
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.it.po           08-Jan-2012 23:45         470
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.ja.po           08-Jan-2012 23:45         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.jv.po           21-Sep-2017 18:24         475
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.ka.po           15-Oct-2015 00:42         480
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.kk.po           08-Jan-2012 23:45         427
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.km.po           08-Jan-2012 23:45         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.kn.po           08-Jan-2012 23:45         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.ko.po           08-Jan-2012 23:45         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.ku.po           08-Jan-2012 23:45         473
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.lt.po           08-Jan-2012 23:45         559
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.lv.po           08-Jan-2012 23:45         512
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.ms.po           08-Jan-2012 23:45         498
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.my.po           08-Jan-2012 23:45         480
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.nb.po           05-Apr-2013 20:23         788
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.nl.po           08-Jan-2012 23:45         465
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.nn.po           08-Jan-2012 23:45         500
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.oc.po           08-Jan-2012 23:45         469
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.pa.po           08-Jan-2012 23:45         474
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.pl.po           08-Jan-2012 23:45         540
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.ps.po           11-Feb-2015 04:45         468
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.pt-br.po         08-Jan-2012 23:45         504
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.pt-pt.po         31-May-2019 09:06         509
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.pt.po           14-May-2019 16:32         524
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.ro.po           08-Jan-2012 23:45         526
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.ru.po           28-Jul-2015 16:43         573
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.sk.po           08-Jan-2012 23:45         501
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.sq.po           08-Jan-2012 23:45         475
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.sv.po           08-Jan-2012 23:45         472
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.ta.po           08-Jan-2012 23:45         477
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.te.po           08-Jan-2012 23:45         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.test.po          08-Jan-2012 23:45         461
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.th.po           08-Jan-2012 23:45         471
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.tr.po           08-Jan-2012 23:45         426
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.ug.po           08-Jan-2012 23:45         427
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.uk.po           08-Jan-2012 23:45         575
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.vi.po           08-Jan-2012 23:45         434
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.zh-hans.po        08-Jan-2012 23:45         507
mytinytodo-6.x-1.0-beta6.zh-hant.po        12-Feb-2013 17:52         509
mytinytodo-6.x-1.x.bo.po              04-Jan-2018 12:33         469
mytinytodo-6.x-1.x.gu.po              19-Nov-2016 11:54         480
mytinytodo-6.x-1.x.jv.po              21-Sep-2017 21:56         475
mytinytodo-6.x-1.x.ka.po              15-Oct-2015 01:27         480
mytinytodo-6.x-1.x.pt-pt.po            31-May-2019 12:05         509
mytinytodo-6.x-1.x.pt.po              14-May-2019 23:39         524