Index of /files/translations/6.x/webform_killswitch/


../
webform_killswitch-6.x-1.0.be.po          11-Nov-2018 06:28         588
webform_killswitch-6.x-1.0.ca.po          05-Jul-2021 15:23         483
webform_killswitch-6.x-1.0.cs.po          05-Jul-2012 20:31         568
webform_killswitch-6.x-1.0.cy.po          05-Jul-2012 20:31         519
webform_killswitch-6.x-1.0.da.po          05-Jul-2012 20:31         479
webform_killswitch-6.x-1.0.de.po          20-Mar-2023 21:31         479
webform_killswitch-6.x-1.0.el.po          05-Jul-2012 20:31         472
webform_killswitch-6.x-1.0.es.po          02-Aug-2018 08:23         478
webform_killswitch-6.x-1.0.et.po          05-Jul-2012 20:31         483
webform_killswitch-6.x-1.0.eu.po          13-Aug-2014 14:29         475
webform_killswitch-6.x-1.0.fa.po          16-Feb-2014 18:10         505
webform_killswitch-6.x-1.0.fi.po          22-Sep-2013 23:37         483
webform_killswitch-6.x-1.0.fr.po          05-Jul-2012 20:31         474
webform_killswitch-6.x-1.0.gl.po          10-May-2015 21:36         488
webform_killswitch-6.x-1.0.he.po          16-Jul-2019 11:30         486
webform_killswitch-6.x-1.0.hu.po          05-Jul-2012 20:31         483
webform_killswitch-6.x-1.0.id.po          28-Apr-2017 02:40         487
webform_killswitch-6.x-1.0.it.po          05-Jul-2012 20:31         478
webform_killswitch-6.x-1.0.ja.po          05-Jul-2012 20:31         495
webform_killswitch-6.x-1.0.ko.po          13-Apr-2014 15:43         475
webform_killswitch-6.x-1.0.lt.po          05-Jul-2012 20:31         570
webform_killswitch-6.x-1.0.lv.po          05-Jul-2012 20:31         522
webform_killswitch-6.x-1.0.nl.po          14-Feb-2023 09:07         474
webform_killswitch-6.x-1.0.pl.po          05-Jul-2012 20:31         551
webform_killswitch-6.x-1.0.pt-br.po        05-Jul-2012 20:31         511
webform_killswitch-6.x-1.0.pt-pt.po        26-Oct-2022 17:58         521
webform_killswitch-6.x-1.0.ru.po          03-Jun-2015 20:39         584
webform_killswitch-6.x-1.0.sk.po          05-Jul-2012 20:31         511
webform_killswitch-6.x-1.0.sv.po          05-Jul-2012 20:31         484
webform_killswitch-6.x-1.0.tr.po          05-Jul-2012 20:31         433
webform_killswitch-6.x-1.0.uk.po          18-Feb-2022 12:29         589
webform_killswitch-6.x-1.0.vi.po          05-Jul-2012 20:31         442
webform_killswitch-6.x-1.0.zh-hans.po       09-Nov-2015 22:49         514
webform_killswitch-6.x-1.0.zh-hant.po       05-Jul-2012 20:31         516
webform_killswitch-6.x-1.x.be.po          11-Nov-2018 06:28         588
webform_killswitch-6.x-1.x.ca.po          05-Jul-2021 15:23         483
webform_killswitch-6.x-1.x.de.po          20-Mar-2023 21:31         479
webform_killswitch-6.x-1.x.es.po          02-Aug-2018 08:23         478
webform_killswitch-6.x-1.x.he.po          16-Jul-2019 11:30         486
webform_killswitch-6.x-1.x.id.po          28-Apr-2017 02:40         487
webform_killswitch-6.x-1.x.nl.po          14-Feb-2023 09:07         474
webform_killswitch-6.x-1.x.pt-pt.po        26-Oct-2022 17:58         521
webform_killswitch-6.x-1.x.uk.po          18-Feb-2022 12:29         589
webform_killswitch-6.x-1.x.zh-hans.po       09-Nov-2015 22:49         514