Index of /files/translations/7.x/captcha_keypad/


../
captcha_keypad-7.x-1.0.af.po            07-Jan-2016 10:45         472
captcha_keypad-7.x-1.0.am.po            07-Jan-2016 10:45         469
captcha_keypad-7.x-1.0.ar.po            09-Dec-2018 15:38         669
captcha_keypad-7.x-1.0.be.po            11-Nov-2018 06:56         639
captcha_keypad-7.x-1.0.bg.po            07-Jan-2016 10:45         481
captcha_keypad-7.x-1.0.bn.po            07-Jan-2016 10:45         485
captcha_keypad-7.x-1.0.bo.po            04-Jan-2018 10:48         477
captcha_keypad-7.x-1.0.br.po            29-Oct-2017 16:43         614
captcha_keypad-7.x-1.0.bs.po            07-Jan-2016 10:45         562
captcha_keypad-7.x-1.0.ca.po            07-Jan-2016 10:45         591
captcha_keypad-7.x-1.0.cs.po            07-Jan-2016 10:45         631
captcha_keypad-7.x-1.0.cy.po            07-Jan-2016 10:45         538
captcha_keypad-7.x-1.0.da.po            07-Jan-2016 10:45         574
captcha_keypad-7.x-1.0.de.po            07-Jan-2016 10:45         697
captcha_keypad-7.x-1.0.dz.po            07-Jan-2016 10:45         500
captcha_keypad-7.x-1.0.el.po            07-Jan-2016 10:45         511
captcha_keypad-7.x-1.0.en-gb.po          07-Jan-2016 10:45         493
captcha_keypad-7.x-1.0.eo.po            07-Jan-2016 10:45         477
captcha_keypad-7.x-1.0.es.po            07-Jan-2016 10:45         585
captcha_keypad-7.x-1.0.et.po            07-Jan-2016 10:45         563
captcha_keypad-7.x-1.0.eu.po            07-Jan-2016 10:45         501
captcha_keypad-7.x-1.0.fa.po            07-Jan-2016 10:45         534
captcha_keypad-7.x-1.0.fi.po            07-Jan-2016 10:45         629
captcha_keypad-7.x-1.0.fr.po            10-Nov-2017 01:13         623
captcha_keypad-7.x-1.0.gd.po            07-Jan-2016 10:45         549
captcha_keypad-7.x-1.0.gl.po            07-Jan-2016 10:45         587
captcha_keypad-7.x-1.0.gu.po            07-Jan-2016 10:45         482
captcha_keypad-7.x-1.0.he.po            23-Dec-2018 12:11         539
captcha_keypad-7.x-1.0.hi.po            07-Jan-2016 10:45         544
captcha_keypad-7.x-1.0.hr.po            07-Jan-2016 10:45         596
captcha_keypad-7.x-1.0.hu.po            07-Jan-2016 10:45         633
captcha_keypad-7.x-1.0.hy.po            07-Jan-2016 10:45         479
captcha_keypad-7.x-1.0.id.po            22-Oct-2018 00:03         546
captcha_keypad-7.x-1.0.is.po            07-Jan-2016 10:45         502
captcha_keypad-7.x-1.0.it.po            07-Jan-2016 10:45         578
captcha_keypad-7.x-1.0.ja.po            07-Jan-2016 10:45         618
captcha_keypad-7.x-1.0.jv.po            07-Jan-2016 10:45         551
captcha_keypad-7.x-1.0.ka.po            07-Jan-2016 10:45         485
captcha_keypad-7.x-1.0.kk.po            07-Jan-2016 10:45         469
captcha_keypad-7.x-1.0.km.po            07-Jan-2016 10:45         488
captcha_keypad-7.x-1.0.kn.po            07-Jan-2016 10:45         597
captcha_keypad-7.x-1.0.ko.po            07-Jan-2016 10:45         527
captcha_keypad-7.x-1.0.ku.po            07-Jan-2016 10:45         525
captcha_keypad-7.x-1.0.ky.po            07-Jan-2016 10:45         467
captcha_keypad-7.x-1.0.lo.po            07-Jan-2016 10:45         465
captcha_keypad-7.x-1.0.lt.po            07-Jan-2016 10:45         674
captcha_keypad-7.x-1.0.lv.po            07-Jan-2016 10:45         579
captcha_keypad-7.x-1.0.mg.po            07-Jan-2016 10:45         468
captcha_keypad-7.x-1.0.ml.po            07-Jan-2016 10:45         491
captcha_keypad-7.x-1.0.mn.po            07-Jan-2016 10:45         483
captcha_keypad-7.x-1.0.mr.po            07-Jan-2016 10:45         473
captcha_keypad-7.x-1.0.ms.po            07-Jan-2016 10:45         498
captcha_keypad-7.x-1.0.mt.po            07-Jan-2016 10:45         555
captcha_keypad-7.x-1.0.my.po            07-Jan-2016 10:45         545
captcha_keypad-7.x-1.0.nb.po            07-Jan-2016 10:45         607
captcha_keypad-7.x-1.0.ne.po            07-Jan-2016 10:45         512
captcha_keypad-7.x-1.0.nl.po            07-Jan-2016 10:45         609
captcha_keypad-7.x-1.0.nn.po            07-Jan-2016 10:45         497
captcha_keypad-7.x-1.0.oc.po            10-Apr-2016 22:21         568
captcha_keypad-7.x-1.0.or.po            16-Aug-2017 12:47         470
captcha_keypad-7.x-1.0.pl.po            07-Jan-2016 10:45         699
captcha_keypad-7.x-1.0.pt-br.po          07-Jan-2016 10:45         649
captcha_keypad-7.x-1.0.pt-pt.po          07-Jan-2016 10:45         626
captcha_keypad-7.x-1.0.rhg.po           07-Jan-2016 10:45         508
captcha_keypad-7.x-1.0.ro.po            07-Jan-2016 10:45         603
captcha_keypad-7.x-1.0.ru.po            07-Jan-2016 10:45         767
captcha_keypad-7.x-1.0.si.po            07-Jan-2016 10:45         555
captcha_keypad-7.x-1.0.sk.po            07-Jan-2016 10:45         617
captcha_keypad-7.x-1.0.sl.po            07-Jan-2016 10:45         586
captcha_keypad-7.x-1.0.sr.po            20-Oct-2017 22:39         567
captcha_keypad-7.x-1.0.sv.po            07-Jan-2016 10:45         579
captcha_keypad-7.x-1.0.ta.po            07-Jan-2016 10:45         482
captcha_keypad-7.x-1.0.te.po            07-Jan-2016 10:45         476
captcha_keypad-7.x-1.0.th.po            07-Jan-2016 10:45         467
captcha_keypad-7.x-1.0.tr.po            24-Oct-2018 13:55         594
captcha_keypad-7.x-1.0.ug.po            07-Jan-2016 10:45         471
captcha_keypad-7.x-1.0.uk.po            07-Jan-2016 10:45         760
captcha_keypad-7.x-1.0.ur.po            07-Jan-2016 10:45         460
captcha_keypad-7.x-1.0.vi.po            07-Jan-2016 10:45         517
captcha_keypad-7.x-1.0.zh-hans.po         07-Jan-2016 10:45         612
captcha_keypad-7.x-1.0.zh-hant.po         07-Jan-2016 10:45         613
captcha_keypad-7.x-1.1.af.po            04-Nov-2016 22:45         472
captcha_keypad-7.x-1.1.am.po            04-Nov-2016 22:45         469
captcha_keypad-7.x-1.1.ar.po            09-Dec-2018 15:22         669
captcha_keypad-7.x-1.1.be.po            11-Nov-2018 04:55         639
captcha_keypad-7.x-1.1.bg.po            04-Nov-2016 22:45         481
captcha_keypad-7.x-1.1.bn.po            04-Nov-2016 22:45         485
captcha_keypad-7.x-1.1.bo.po            04-Jan-2018 06:04         477
captcha_keypad-7.x-1.1.br.po            29-Oct-2017 12:03         614
captcha_keypad-7.x-1.1.bs.po            04-Nov-2016 22:45         562
captcha_keypad-7.x-1.1.ca.po            04-Nov-2016 22:45         591
captcha_keypad-7.x-1.1.cs.po            04-Nov-2016 22:45         631
captcha_keypad-7.x-1.1.cy.po            04-Nov-2016 22:45         538
captcha_keypad-7.x-1.1.da.po            04-Nov-2016 22:45         574
captcha_keypad-7.x-1.1.de.po            04-Nov-2016 22:45         697
captcha_keypad-7.x-1.1.dz.po            04-Nov-2016 22:45         500
captcha_keypad-7.x-1.1.el.po            04-Nov-2016 22:45         511
captcha_keypad-7.x-1.1.en-gb.po          04-Nov-2016 22:45         493
captcha_keypad-7.x-1.1.eo.po            04-Nov-2016 22:45         477
captcha_keypad-7.x-1.1.es.po            04-Nov-2016 22:45         585
captcha_keypad-7.x-1.1.et.po            04-Nov-2016 22:45         563
captcha_keypad-7.x-1.1.eu.po            04-Nov-2016 22:45         501
captcha_keypad-7.x-1.1.fa.po            04-Nov-2016 22:45         534
captcha_keypad-7.x-1.1.fi.po            04-Nov-2016 22:45         629
captcha_keypad-7.x-1.1.fr.po            09-Nov-2017 20:38         623
captcha_keypad-7.x-1.1.gd.po            04-Nov-2016 22:45         549
captcha_keypad-7.x-1.1.gl.po            04-Nov-2016 22:45         587
captcha_keypad-7.x-1.1.gu.po            04-Nov-2016 22:45         482
captcha_keypad-7.x-1.1.he.po            23-Dec-2018 12:06         539
captcha_keypad-7.x-1.1.hi.po            04-Nov-2016 22:45         544
captcha_keypad-7.x-1.1.hr.po            04-Nov-2016 22:45         596
captcha_keypad-7.x-1.1.hu.po            04-Nov-2016 22:45         633
captcha_keypad-7.x-1.1.hy.po            04-Nov-2016 22:45         479
captcha_keypad-7.x-1.1.id.po            22-Oct-2018 00:18         546
captcha_keypad-7.x-1.1.is.po            04-Nov-2016 22:45         502
captcha_keypad-7.x-1.1.it.po            04-Nov-2016 22:45         578
captcha_keypad-7.x-1.1.ja.po            04-Nov-2016 22:45         618
captcha_keypad-7.x-1.1.jv.po            04-Nov-2016 22:45         551
captcha_keypad-7.x-1.1.ka.po            04-Nov-2016 22:45         485
captcha_keypad-7.x-1.1.kk.po            04-Nov-2016 22:45         469
captcha_keypad-7.x-1.1.km.po            04-Nov-2016 22:45         488
captcha_keypad-7.x-1.1.kn.po            04-Nov-2016 22:45         597
captcha_keypad-7.x-1.1.ko.po            04-Nov-2016 22:45         527
captcha_keypad-7.x-1.1.ku.po            04-Nov-2016 22:45         525
captcha_keypad-7.x-1.1.ky.po            04-Nov-2016 22:45         467
captcha_keypad-7.x-1.1.lo.po            04-Nov-2016 22:45         465
captcha_keypad-7.x-1.1.lt.po            04-Nov-2016 22:45         674
captcha_keypad-7.x-1.1.lv.po            04-Nov-2016 22:45         579
captcha_keypad-7.x-1.1.mg.po            04-Nov-2016 22:45         468
captcha_keypad-7.x-1.1.ml.po            04-Nov-2016 22:45         491
captcha_keypad-7.x-1.1.mn.po            04-Nov-2016 22:45         483
captcha_keypad-7.x-1.1.mr.po            04-Nov-2016 22:45         473
captcha_keypad-7.x-1.1.ms.po            04-Nov-2016 22:45         498
captcha_keypad-7.x-1.1.mt.po            04-Nov-2016 22:45         555
captcha_keypad-7.x-1.1.my.po            04-Nov-2016 22:45         545
captcha_keypad-7.x-1.1.nb.po            04-Nov-2016 22:45         607
captcha_keypad-7.x-1.1.ne.po            04-Nov-2016 22:45         512
captcha_keypad-7.x-1.1.nl.po            04-Nov-2016 22:45         609
captcha_keypad-7.x-1.1.nn.po            04-Nov-2016 22:45         497
captcha_keypad-7.x-1.1.oc.po            04-Nov-2016 22:45         568
captcha_keypad-7.x-1.1.or.po            16-Aug-2017 08:44         470
captcha_keypad-7.x-1.1.pl.po            04-Nov-2016 22:45         699
captcha_keypad-7.x-1.1.pt-br.po          04-Nov-2016 22:45         649
captcha_keypad-7.x-1.1.pt-pt.po          04-Nov-2016 22:45         626
captcha_keypad-7.x-1.1.rhg.po           04-Nov-2016 22:45         508
captcha_keypad-7.x-1.1.ro.po            04-Nov-2016 22:45         603
captcha_keypad-7.x-1.1.ru.po            04-Nov-2016 22:45         767
captcha_keypad-7.x-1.1.si.po            04-Nov-2016 22:45         555
captcha_keypad-7.x-1.1.sk.po            04-Nov-2016 22:45         617
captcha_keypad-7.x-1.1.sl.po            04-Nov-2016 22:45         586
captcha_keypad-7.x-1.1.sr.po            20-Oct-2017 18:14         567
captcha_keypad-7.x-1.1.sv.po            04-Nov-2016 22:45         579
captcha_keypad-7.x-1.1.ta.po            04-Nov-2016 22:45         482
captcha_keypad-7.x-1.1.te.po            04-Nov-2016 22:45         476
captcha_keypad-7.x-1.1.th.po            04-Nov-2016 22:45         467
captcha_keypad-7.x-1.1.tr.po            24-Oct-2018 11:15         594
captcha_keypad-7.x-1.1.ug.po            04-Nov-2016 22:45         471
captcha_keypad-7.x-1.1.uk.po            04-Nov-2016 22:45         760
captcha_keypad-7.x-1.1.ur.po            04-Nov-2016 22:45         460
captcha_keypad-7.x-1.1.vi.po            04-Nov-2016 22:45         517
captcha_keypad-7.x-1.1.zh-hans.po         04-Nov-2016 22:45         612
captcha_keypad-7.x-1.1.zh-hant.po         04-Nov-2016 22:45         613
captcha_keypad-7.x-1.2.af.po            17-Sep-2018 10:48         472
captcha_keypad-7.x-1.2.am.po            17-Sep-2018 10:48         469
captcha_keypad-7.x-1.2.ar.po            17-Sep-2018 10:48         615
captcha_keypad-7.x-1.2.be.po            11-Nov-2018 06:51         639
captcha_keypad-7.x-1.2.bg.po            17-Sep-2018 10:48         481
captcha_keypad-7.x-1.2.bn.po            17-Sep-2018 10:48         485
captcha_keypad-7.x-1.2.bo.po            17-Sep-2018 10:49         477
captcha_keypad-7.x-1.2.br.po            17-Sep-2018 10:48         614
captcha_keypad-7.x-1.2.bs.po            17-Sep-2018 10:48         562
captcha_keypad-7.x-1.2.ca.po            17-Sep-2018 10:48         555
captcha_keypad-7.x-1.2.cs.po            17-Sep-2018 10:48         593
captcha_keypad-7.x-1.2.cy.po            17-Sep-2018 10:49         538
captcha_keypad-7.x-1.2.da.po            17-Sep-2018 10:48         538
captcha_keypad-7.x-1.2.de.po            17-Sep-2018 10:48         580
captcha_keypad-7.x-1.2.dz.po            17-Sep-2018 10:48         500
captcha_keypad-7.x-1.2.el.po            17-Sep-2018 10:48         511
captcha_keypad-7.x-1.2.en-gb.po          17-Sep-2018 10:48         493
captcha_keypad-7.x-1.2.eo.po            17-Sep-2018 10:48         477
captcha_keypad-7.x-1.2.es.po            17-Sep-2018 10:49         549
captcha_keypad-7.x-1.2.et.po            17-Sep-2018 10:48         563
captcha_keypad-7.x-1.2.eu.po            17-Sep-2018 10:48         501
captcha_keypad-7.x-1.2.fa.po            17-Sep-2018 10:48         534
captcha_keypad-7.x-1.2.fi.po            17-Sep-2018 10:48         554
captcha_keypad-7.x-1.2.fr.po            17-Sep-2018 10:48         553
captcha_keypad-7.x-1.2.gd.po            17-Sep-2018 10:49         549
captcha_keypad-7.x-1.2.gl.po            17-Sep-2018 10:48         551
captcha_keypad-7.x-1.2.gu.po            17-Sep-2018 10:48         482
captcha_keypad-7.x-1.2.he.po            17-Sep-2018 10:48         502
captcha_keypad-7.x-1.2.hi.po            17-Sep-2018 10:48         544
captcha_keypad-7.x-1.2.hr.po            17-Sep-2018 10:48         596
captcha_keypad-7.x-1.2.hu.po            17-Sep-2018 10:48         564
captcha_keypad-7.x-1.2.hy.po            17-Sep-2018 10:48         479
captcha_keypad-7.x-1.2.id.po            21-Oct-2018 23:14         511
captcha_keypad-7.x-1.2.is.po            17-Sep-2018 10:48         502
captcha_keypad-7.x-1.2.it.po            17-Sep-2018 10:48         542
captcha_keypad-7.x-1.2.ja.po            17-Sep-2018 10:48         570
captcha_keypad-7.x-1.2.jv.po            17-Sep-2018 10:48         516
captcha_keypad-7.x-1.2.ka.po            17-Sep-2018 10:48         485
captcha_keypad-7.x-1.2.kk.po            17-Sep-2018 10:48         469
captcha_keypad-7.x-1.2.km.po            17-Sep-2018 10:48         488
captcha_keypad-7.x-1.2.kn.po            17-Sep-2018 10:48         546
captcha_keypad-7.x-1.2.ko.po            17-Sep-2018 10:48         494
captcha_keypad-7.x-1.2.ku.po            17-Sep-2018 10:48         525
captcha_keypad-7.x-1.2.ky.po            17-Sep-2018 10:48         467
captcha_keypad-7.x-1.2.lo.po            17-Sep-2018 10:48         465
captcha_keypad-7.x-1.2.lt.po            17-Sep-2018 10:48         639
captcha_keypad-7.x-1.2.lv.po            17-Sep-2018 10:48         543
captcha_keypad-7.x-1.2.mg.po            17-Sep-2018 10:48         468
captcha_keypad-7.x-1.2.ml.po            17-Sep-2018 10:48         491
captcha_keypad-7.x-1.2.mn.po            17-Sep-2018 10:48         483
captcha_keypad-7.x-1.2.mr.po            17-Sep-2018 10:48         473
captcha_keypad-7.x-1.2.ms.po            17-Sep-2018 10:48         498
captcha_keypad-7.x-1.2.mt.po            17-Sep-2018 10:48         555
captcha_keypad-7.x-1.2.my.po            17-Sep-2018 10:48         545
captcha_keypad-7.x-1.2.nb.po            17-Sep-2018 10:48         571
captcha_keypad-7.x-1.2.ne.po            17-Sep-2018 10:48         512
captcha_keypad-7.x-1.2.nl.po            17-Sep-2018 10:48         539
captcha_keypad-7.x-1.2.nn.po            17-Sep-2018 10:48         497
captcha_keypad-7.x-1.2.oc.po            17-Sep-2018 10:48         568
captcha_keypad-7.x-1.2.or.po            17-Sep-2018 10:48         470
captcha_keypad-7.x-1.2.pl.po            17-Sep-2018 10:48         620
captcha_keypad-7.x-1.2.pt-br.po          17-Sep-2018 10:48         583
captcha_keypad-7.x-1.2.pt-pt.po          17-Sep-2018 10:49         589
captcha_keypad-7.x-1.2.rhg.po           17-Sep-2018 10:49         508
captcha_keypad-7.x-1.2.ro.po            17-Sep-2018 10:49         603
captcha_keypad-7.x-1.2.ru.po            17-Sep-2018 10:49         666
captcha_keypad-7.x-1.2.si.po            17-Sep-2018 10:49         555
captcha_keypad-7.x-1.2.sk.po            17-Sep-2018 10:49         578
captcha_keypad-7.x-1.2.sl.po            17-Sep-2018 10:49         586
captcha_keypad-7.x-1.2.sr.po            17-Sep-2018 10:49         567
captcha_keypad-7.x-1.2.sv.po            17-Sep-2018 10:49         543
captcha_keypad-7.x-1.2.ta.po            17-Sep-2018 10:49         482
captcha_keypad-7.x-1.2.te.po            17-Sep-2018 10:49         476
captcha_keypad-7.x-1.2.th.po            17-Sep-2018 10:49         467
captcha_keypad-7.x-1.2.tr.po            17-Sep-2018 10:49         558
captcha_keypad-7.x-1.2.ug.po            17-Sep-2018 10:49         471
captcha_keypad-7.x-1.2.uk.po            17-Sep-2018 10:49         669
captcha_keypad-7.x-1.2.ur.po            17-Sep-2018 10:49         460
captcha_keypad-7.x-1.2.vi.po            17-Sep-2018 10:49         517
captcha_keypad-7.x-1.2.zh-hans.po         17-Sep-2018 10:48         579
captcha_keypad-7.x-1.2.zh-hant.po         17-Sep-2018 10:48         577
captcha_keypad-7.x-1.x.af.po            17-Sep-2018 10:48         472
captcha_keypad-7.x-1.x.am.po            17-Sep-2018 10:48         469
captcha_keypad-7.x-1.x.ar.po            09-Dec-2018 15:38         669
captcha_keypad-7.x-1.x.be.po            11-Nov-2018 06:56         639
captcha_keypad-7.x-1.x.bg.po            17-Sep-2018 10:48         481
captcha_keypad-7.x-1.x.bn.po            17-Sep-2018 10:48         485
captcha_keypad-7.x-1.x.bo.po            17-Sep-2018 10:49         477
captcha_keypad-7.x-1.x.br.po            17-Sep-2018 10:48         614
captcha_keypad-7.x-1.x.bs.po            17-Sep-2018 10:48         562
captcha_keypad-7.x-1.x.ca.po            17-Sep-2018 10:48         555
captcha_keypad-7.x-1.x.cs.po            17-Sep-2018 10:48         593
captcha_keypad-7.x-1.x.cy.po            17-Sep-2018 10:49         538
captcha_keypad-7.x-1.x.da.po            17-Sep-2018 10:48         538
captcha_keypad-7.x-1.x.de.po            17-Sep-2018 10:48         580
captcha_keypad-7.x-1.x.dz.po            17-Sep-2018 10:48         500
captcha_keypad-7.x-1.x.el.po            17-Sep-2018 10:48         511
captcha_keypad-7.x-1.x.en-gb.po          17-Sep-2018 10:48         493
captcha_keypad-7.x-1.x.eo.po            17-Sep-2018 10:48         477
captcha_keypad-7.x-1.x.es.po            17-Sep-2018 10:49         549
captcha_keypad-7.x-1.x.et.po            17-Sep-2018 10:48         563
captcha_keypad-7.x-1.x.eu.po            17-Sep-2018 10:48         501
captcha_keypad-7.x-1.x.fa.po            17-Sep-2018 10:48         534
captcha_keypad-7.x-1.x.fi.po            17-Sep-2018 10:48         554
captcha_keypad-7.x-1.x.fr.po            17-Sep-2018 10:48         553
captcha_keypad-7.x-1.x.gd.po            17-Sep-2018 10:49         549
captcha_keypad-7.x-1.x.gl.po            17-Sep-2018 10:48         551
captcha_keypad-7.x-1.x.gu.po            17-Sep-2018 10:48         482
captcha_keypad-7.x-1.x.he.po            23-Dec-2018 12:11         539
captcha_keypad-7.x-1.x.hi.po            17-Sep-2018 10:48         544
captcha_keypad-7.x-1.x.hr.po            17-Sep-2018 10:48         596
captcha_keypad-7.x-1.x.hu.po            17-Sep-2018 10:48         564
captcha_keypad-7.x-1.x.hy.po            17-Sep-2018 10:48         479
captcha_keypad-7.x-1.x.id.po            22-Oct-2018 00:18         546
captcha_keypad-7.x-1.x.is.po            17-Sep-2018 10:48         502
captcha_keypad-7.x-1.x.it.po            17-Sep-2018 10:48         542
captcha_keypad-7.x-1.x.ja.po            17-Sep-2018 10:48         570
captcha_keypad-7.x-1.x.jv.po            17-Sep-2018 10:48         516
captcha_keypad-7.x-1.x.ka.po            17-Sep-2018 10:48         485
captcha_keypad-7.x-1.x.kk.po            17-Sep-2018 10:48         469
captcha_keypad-7.x-1.x.km.po            17-Sep-2018 10:48         488
captcha_keypad-7.x-1.x.kn.po            17-Sep-2018 10:48         546
captcha_keypad-7.x-1.x.ko.po            17-Sep-2018 10:48         494
captcha_keypad-7.x-1.x.ku.po            17-Sep-2018 10:48         525
captcha_keypad-7.x-1.x.ky.po            17-Sep-2018 10:48         467
captcha_keypad-7.x-1.x.lo.po            17-Sep-2018 10:48         465
captcha_keypad-7.x-1.x.lt.po            17-Sep-2018 10:48         639
captcha_keypad-7.x-1.x.lv.po            17-Sep-2018 10:48         543
captcha_keypad-7.x-1.x.mg.po            17-Sep-2018 10:48         468
captcha_keypad-7.x-1.x.ml.po            17-Sep-2018 10:48         491
captcha_keypad-7.x-1.x.mn.po            17-Sep-2018 10:48         483
captcha_keypad-7.x-1.x.mr.po            17-Sep-2018 10:48         473
captcha_keypad-7.x-1.x.ms.po            17-Sep-2018 10:48         498
captcha_keypad-7.x-1.x.mt.po            17-Sep-2018 10:48         555
captcha_keypad-7.x-1.x.my.po            17-Sep-2018 10:48         545
captcha_keypad-7.x-1.x.nb.po            17-Sep-2018 10:48         571
captcha_keypad-7.x-1.x.ne.po            17-Sep-2018 10:48         512
captcha_keypad-7.x-1.x.nl.po            17-Sep-2018 10:48         539
captcha_keypad-7.x-1.x.nn.po            17-Sep-2018 10:48         497
captcha_keypad-7.x-1.x.oc.po            17-Sep-2018 10:48         568
captcha_keypad-7.x-1.x.or.po            17-Sep-2018 10:48         470
captcha_keypad-7.x-1.x.pl.po            17-Sep-2018 10:48         620
captcha_keypad-7.x-1.x.pt-br.po          17-Sep-2018 10:48         583
captcha_keypad-7.x-1.x.pt-pt.po          17-Sep-2018 10:49         589
captcha_keypad-7.x-1.x.rhg.po           17-Sep-2018 10:49         508
captcha_keypad-7.x-1.x.ro.po            17-Sep-2018 10:49         603
captcha_keypad-7.x-1.x.ru.po            17-Sep-2018 10:49         666
captcha_keypad-7.x-1.x.si.po            17-Sep-2018 10:49         555
captcha_keypad-7.x-1.x.sk.po            17-Sep-2018 10:49         578
captcha_keypad-7.x-1.x.sl.po            17-Sep-2018 10:49         586
captcha_keypad-7.x-1.x.sr.po            17-Sep-2018 10:49         567
captcha_keypad-7.x-1.x.sv.po            17-Sep-2018 10:49         543
captcha_keypad-7.x-1.x.ta.po            17-Sep-2018 10:49         482
captcha_keypad-7.x-1.x.te.po            17-Sep-2018 10:49         476
captcha_keypad-7.x-1.x.th.po            17-Sep-2018 10:49         467
captcha_keypad-7.x-1.x.tr.po            24-Oct-2018 13:55         594
captcha_keypad-7.x-1.x.ug.po            17-Sep-2018 10:49         471
captcha_keypad-7.x-1.x.uk.po            17-Sep-2018 10:49         669
captcha_keypad-7.x-1.x.ur.po            17-Sep-2018 10:49         460
captcha_keypad-7.x-1.x.vi.po            17-Sep-2018 10:49         517
captcha_keypad-7.x-1.x.zh-hans.po         17-Sep-2018 10:48         579
captcha_keypad-7.x-1.x.zh-hant.po         17-Sep-2018 10:48         577