Index of /files/translations/7.x/dvg_stuf_bg/


../
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.ar.po          30-Jun-2016 09:49         600
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.ast.po          30-Jun-2016 09:49         478
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.be.po          30-Jun-2016 09:49         592
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.bg.po          30-Jun-2016 09:49         491
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.bo.po          16-Aug-2017 15:51         506
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.ca.po          30-Jun-2016 09:49         499
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.cs.po          30-Jun-2016 09:49         570
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.da.po          30-Jun-2016 09:49         512
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.de.po          30-Jun-2016 09:49         511
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.el.po          30-Jun-2016 09:49         572
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.en-gb.po         30-Jun-2016 09:49         503
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.eo.po          30-Jun-2016 09:49         489
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.es.po          30-Jun-2016 09:49         523
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.et.po          30-Jun-2016 09:49         484
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.eu.po          30-Jun-2016 09:49         473
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.fa.po          30-Jun-2016 09:49         526
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.fi.po          30-Jun-2016 09:49         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.fr.po          09-Apr-2019 20:06         585
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.gd.po          30-Jun-2016 09:49         560
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.gl.po          30-Jun-2016 09:49         478
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.gsw-berne.po       30-Jun-2016 09:49         499
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.he.po          27-Nov-2017 19:28         546
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.hr.po          30-Jun-2016 09:49         586
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.hu.po          27-Feb-2017 04:13         633
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.id.po          24-Apr-2017 23:04         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.is.po          30-Jun-2016 09:49         486
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.it.po          30-Jun-2016 09:49         476
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.ja.po          30-Jun-2016 09:49         537
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.jv.po          30-Jun-2016 09:49         480
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.km.po          30-Jun-2016 09:49         541
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.ko.po          30-Jun-2016 09:49         479
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.ku.po          30-Jun-2016 09:49         487
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.lt.po          30-Jun-2016 09:49         569
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.lv.po          30-Jun-2016 09:49         575
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.ms.po          30-Jun-2016 09:49         500
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.nb.po          30-Jun-2016 09:49         512
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.nl.po          17-May-2019 08:34        3923
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.oc.po          30-Jun-2016 09:49         521
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.pl.po          30-Jun-2016 09:49         604
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.prs.po          29-Sep-2021 02:55         536
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.ps.po          30-Jun-2016 09:49         480
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.pt-br.po         30-Jun-2016 09:49         563
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.pt-pt.po         18-Dec-2017 17:58         528
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.pt.po          14-May-2019 12:31         543
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.ro.po          30-Jun-2016 09:49         531
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.ru.po          30-Jun-2016 09:49         641
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.sk.po          30-Jun-2016 09:49         518
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.sl.po          30-Jun-2016 09:49         556
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.sv.po          30-Jun-2016 09:49         477
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.th.po          30-Jun-2016 09:49         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.tr.po          30-Jun-2016 09:49         529
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.uk.po          30-Jun-2016 09:49         754
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.vi.po          30-Jun-2016 09:49         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.zh-hans.po        30-Jun-2016 09:49         511
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta1.zh-hant.po        30-Jun-2016 09:49         513
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.ar.po          09-Aug-2016 07:44         600
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.ast.po          09-Aug-2016 07:44         478
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.be.po          09-Aug-2016 07:44         592
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.bg.po          09-Aug-2016 07:44         491
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.bo.po          16-Aug-2017 20:05         506
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.ca.po          09-Aug-2016 07:44         499
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.cs.po          09-Aug-2016 07:44         570
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.da.po          09-Aug-2016 07:44         512
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.de.po          09-Aug-2016 07:44         511
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.el.po          09-Aug-2016 07:44         572
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.en-gb.po         09-Aug-2016 07:44         503
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.eo.po          09-Aug-2016 07:44         489
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.es.po          09-Aug-2016 07:44         523
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.et.po          09-Aug-2016 07:44         484
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.eu.po          09-Aug-2016 07:44         473
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.fa.po          09-Aug-2016 07:44         526
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.fi.po          09-Aug-2016 07:44         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.fr.po          09-Apr-2019 20:06         585
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.gd.po          09-Aug-2016 07:44         560
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.gl.po          09-Aug-2016 07:44         478
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.gsw-berne.po       09-Aug-2016 07:44         499
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.he.po          27-Nov-2017 22:53         546
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.hr.po          09-Aug-2016 07:44         586
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.hu.po          26-Feb-2017 19:48         633
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.id.po          24-Apr-2017 14:59         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.is.po          09-Aug-2016 07:44         486
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.it.po          09-Aug-2016 07:44         476
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.ja.po          09-Aug-2016 07:44         537
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.jv.po          09-Aug-2016 07:44         480
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.km.po          09-Aug-2016 07:44         541
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.ko.po          09-Aug-2016 07:44         479
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.ku.po          09-Aug-2016 07:44         487
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.lt.po          09-Aug-2016 07:44         569
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.lv.po          09-Aug-2016 07:44         575
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.ms.po          09-Aug-2016 07:44         500
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.nb.po          09-Aug-2016 07:44         512
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.nl.po          17-May-2019 09:14        3923
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.oc.po          09-Aug-2016 07:44         521
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.pl.po          09-Aug-2016 07:44         604
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.prs.po          29-Sep-2021 00:37         536
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.ps.po          09-Aug-2016 07:44         480
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.pt-br.po         09-Aug-2016 07:44         563
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.pt-pt.po         18-Dec-2017 21:14         528
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.pt.po          14-May-2019 15:43         543
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.ro.po          09-Aug-2016 07:44         531
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.ru.po          09-Aug-2016 07:44         641
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.sk.po          09-Aug-2016 07:44         518
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.sl.po          09-Aug-2016 07:44         556
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.sv.po          09-Aug-2016 07:44         477
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.th.po          09-Aug-2016 07:44         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.tr.po          09-Aug-2016 07:44         529
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.uk.po          09-Aug-2016 07:44         754
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.vi.po          09-Aug-2016 07:44         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.zh-hans.po        09-Aug-2016 07:44         511
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta2.zh-hant.po        09-Aug-2016 07:44         513
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.ar.po          18-Aug-2016 09:46         600
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.ast.po          18-Aug-2016 09:46         478
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.be.po          18-Aug-2016 09:46         592
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.bg.po          18-Aug-2016 09:46         491
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.bo.po          16-Aug-2017 19:29         506
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.ca.po          18-Aug-2016 09:46         499
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.cs.po          18-Aug-2016 09:46         570
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.da.po          18-Aug-2016 09:46         512
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.de.po          18-Aug-2016 09:46         511
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.el.po          18-Aug-2016 09:46         572
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.en-gb.po         18-Aug-2016 09:46         503
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.eo.po          18-Aug-2016 09:46         489
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.es.po          18-Aug-2016 09:46         523
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.et.po          18-Aug-2016 09:46         484
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.eu.po          18-Aug-2016 09:46         473
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.fa.po          18-Aug-2016 09:46         526
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.fi.po          18-Aug-2016 09:46         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.fr.po          09-Apr-2019 19:00         585
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.gd.po          18-Aug-2016 09:46         560
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.gl.po          18-Aug-2016 09:46         478
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.gsw-berne.po       18-Aug-2016 09:46         499
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.he.po          27-Nov-2017 22:39         546
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.hr.po          18-Aug-2016 09:46         586
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.hu.po          26-Feb-2017 20:34         633
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.id.po          24-Apr-2017 14:34         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.is.po          18-Aug-2016 09:46         486
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.it.po          18-Aug-2016 09:46         476
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.ja.po          18-Aug-2016 09:46         537
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.jv.po          18-Aug-2016 09:46         480
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.km.po          18-Aug-2016 09:46         541
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.ko.po          18-Aug-2016 09:46         479
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.ku.po          18-Aug-2016 09:46         487
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.lt.po          18-Aug-2016 09:46         569
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.lv.po          18-Aug-2016 09:46         575
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.ms.po          18-Aug-2016 09:46         500
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.nb.po          18-Aug-2016 09:46         512
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.nl.po          17-May-2019 08:10        3923
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.oc.po          18-Aug-2016 09:46         521
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.pl.po          18-Aug-2016 09:46         604
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.prs.po          28-Sep-2021 23:15         536
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.ps.po          18-Aug-2016 09:46         480
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.pt-br.po         18-Aug-2016 09:46         563
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.pt-pt.po         18-Dec-2017 20:45         528
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.pt.po          14-May-2019 23:29         543
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.ro.po          18-Aug-2016 09:46         531
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.ru.po          18-Aug-2016 09:46         641
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.sk.po          18-Aug-2016 09:46         518
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.sl.po          18-Aug-2016 09:46         556
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.sv.po          18-Aug-2016 09:46         477
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.th.po          18-Aug-2016 09:46         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.tr.po          18-Aug-2016 09:46         529
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.uk.po          18-Aug-2016 09:46         754
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.vi.po          18-Aug-2016 09:46         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.zh-hans.po        18-Aug-2016 09:46         511
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta3.zh-hant.po        18-Aug-2016 09:46         513
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.ar.po          01-Mar-2017 11:44         600
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.ast.po          01-Mar-2017 11:44         478
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.be.po          01-Mar-2017 11:44         592
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.bg.po          01-Mar-2017 11:44         491
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.bo.po          16-Aug-2017 14:57         506
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.ca.po          01-Mar-2017 11:44         499
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.cs.po          01-Mar-2017 11:44         570
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.da.po          01-Mar-2017 11:44         512
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.de.po          01-Mar-2017 11:44         511
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.el.po          01-Mar-2017 11:44         572
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.en-gb.po         01-Mar-2017 11:44         503
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.eo.po          01-Mar-2017 11:44         489
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.es.po          01-Mar-2017 11:44         523
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.et.po          01-Mar-2017 11:44         484
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.eu.po          01-Mar-2017 11:44         473
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.fa.po          01-Mar-2017 11:44         526
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.fi.po          01-Mar-2017 11:44         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.fr.po          09-Apr-2019 19:41         585
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.gd.po          01-Mar-2017 11:44         560
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.gl.po          01-Mar-2017 11:44         478
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.gsw-berne.po       01-Mar-2017 11:44         499
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.he.po          27-Nov-2017 17:47         546
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.hr.po          01-Mar-2017 11:44         586
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.hu.po          01-Mar-2017 11:44         633
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.id.po          24-Apr-2017 22:44         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.is.po          01-Mar-2017 11:44         486
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.it.po          01-Mar-2017 11:44         476
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.ja.po          01-Mar-2017 11:44         537
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.jv.po          01-Mar-2017 11:44         480
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.km.po          01-Mar-2017 11:44         541
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.ko.po          01-Mar-2017 11:44         479
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.ku.po          01-Mar-2017 11:44         487
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.lt.po          01-Mar-2017 11:44         569
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.lv.po          01-Mar-2017 11:44         575
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.ms.po          01-Mar-2017 11:44         500
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.nb.po          01-Mar-2017 11:44         512
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.nl.po          17-May-2019 10:15        3923
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.oc.po          01-Mar-2017 11:44         521
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.pl.po          01-Mar-2017 11:44         604
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.prs.po          29-Sep-2021 10:49         536
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.ps.po          01-Mar-2017 11:44         480
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.pt-br.po         01-Mar-2017 11:44         563
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.pt-pt.po         18-Dec-2017 15:59         528
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.pt.po          14-May-2019 19:38         543
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.ro.po          01-Mar-2017 11:44         531
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.ru.po          01-Mar-2017 11:44         641
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.sk.po          01-Mar-2017 11:44         518
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.sl.po          01-Mar-2017 11:44         556
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.sv.po          01-Mar-2017 11:44         477
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.th.po          01-Mar-2017 11:44         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.tr.po          01-Mar-2017 11:44         529
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.uk.po          01-Mar-2017 11:44         754
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.vi.po          01-Mar-2017 11:44         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.zh-hans.po        01-Mar-2017 11:44         511
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta4.zh-hant.po        01-Mar-2017 11:44         513
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.ar.po          06-Apr-2017 23:14         600
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.ast.po          06-Apr-2017 23:14         478
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.be.po          06-Apr-2017 23:14         592
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.bg.po          06-Apr-2017 23:14         491
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.bo.po          16-Aug-2017 18:47         506
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.ca.po          06-Apr-2017 23:14         499
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.cs.po          06-Apr-2017 23:14         570
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.da.po          06-Apr-2017 23:14         512
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.de.po          06-Apr-2017 23:14         511
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.el.po          06-Apr-2017 23:14         572
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.en-gb.po         06-Apr-2017 23:14         503
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.eo.po          06-Apr-2017 23:14         489
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.es.po          06-Apr-2017 23:14         523
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.et.po          06-Apr-2017 23:14         484
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.eu.po          06-Apr-2017 23:14         473
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.fa.po          06-Apr-2017 23:14         526
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.fi.po          06-Apr-2017 23:14         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.fr.po          09-Apr-2019 17:58         585
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.gd.po          06-Apr-2017 23:14         560
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.gl.po          06-Apr-2017 23:14         478
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.gsw-berne.po       06-Apr-2017 23:14         499
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.he.po          27-Nov-2017 21:13         546
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.hr.po          06-Apr-2017 23:14         586
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.hu.po          06-Apr-2017 23:14         633
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.id.po          24-Apr-2017 14:54         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.is.po          06-Apr-2017 23:14         486
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.it.po          06-Apr-2017 23:14         476
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.ja.po          06-Apr-2017 23:14         537
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.jv.po          06-Apr-2017 23:14         480
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.km.po          06-Apr-2017 23:14         541
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.ko.po          06-Apr-2017 23:14         479
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.ku.po          06-Apr-2017 23:14         487
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.lt.po          06-Apr-2017 23:14         569
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.lv.po          06-Apr-2017 23:14         575
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.ms.po          06-Apr-2017 23:14         500
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.nb.po          06-Apr-2017 23:14         512
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.nl.po          17-May-2019 09:54        4047
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.oc.po          06-Apr-2017 23:14         521
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.pl.po          06-Apr-2017 23:14         604
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.prs.po          29-Sep-2021 12:53         536
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.ps.po          06-Apr-2017 23:14         480
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.pt-br.po         06-Apr-2017 23:14         563
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.pt-pt.po         18-Dec-2017 19:33         528
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.pt.po          14-May-2019 17:51         543
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.ro.po          06-Apr-2017 23:14         531
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.ru.po          06-Apr-2017 23:14         641
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.sk.po          06-Apr-2017 23:14         518
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.sl.po          06-Apr-2017 23:14         556
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.sv.po          06-Apr-2017 23:14         477
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.th.po          06-Apr-2017 23:14         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.tr.po          06-Apr-2017 23:14         529
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.uk.po          06-Apr-2017 23:14         754
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.vi.po          06-Apr-2017 23:14         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.zh-hans.po        06-Apr-2017 23:14         511
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta5.zh-hant.po        06-Apr-2017 23:14         513
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.af.po          06-Jun-2017 11:44         488
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.am.po          06-Jun-2017 11:44         484
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.ar.po          06-Jun-2017 11:44         592
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.ast.po          06-Jun-2017 11:44         485
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.be.po          17-Nov-2018 10:20         587
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.bg.po          06-Jun-2017 11:44         494
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.bn.po          06-Jun-2017 11:44         488
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.bo.po          09-Aug-2017 03:30         495
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.br.po          24-Nov-2017 15:49         623
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.bs.po          06-Jun-2017 11:44         574
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.ca.po          06-Jun-2017 11:44         480
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.cs.po          06-Jun-2017 11:44         570
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.cy.po          06-Jun-2017 11:44         519
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.da.po          06-Jun-2017 11:44         576
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.de.po          06-Jun-2017 11:44         591
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.dz.po          06-Jun-2017 11:44         515
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.el.po          06-Jun-2017 11:44         560
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.en-gb.po         06-Jun-2017 11:44         505
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.eo.po          06-Jun-2017 11:44         483
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.es.po          18-Jul-2017 18:15         532
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.et.po          06-Jun-2017 11:44         479
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.eu.po          06-Jun-2017 11:44         476
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.fa.po          06-Jun-2017 11:44         505
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.fi.po          06-Jun-2017 11:44         479
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.fil.po          06-Jun-2017 11:44         486
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.fo.po          06-Jun-2017 11:44         481
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.fr.po          09-Apr-2019 18:50         663
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.fy.po          06-Jun-2017 11:44         508
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.gd.po          06-Jun-2017 11:44         561
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.gl.po          06-Jun-2017 11:44         480
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.gu.po          20-Sep-2022 12:51         494
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.he.po          06-Jun-2017 11:44         536
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.hi.po          06-Jun-2017 11:44         494
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.hr.po          06-Jun-2017 11:44         577
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.hu.po          06-Jun-2017 11:44         691
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.hy.po          06-Jun-2017 11:44         492
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.id.po          06-Jun-2017 11:44         489
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.is.po          06-Jun-2017 11:44         486
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.it.po          06-Jun-2017 11:44         482
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.ja.po          06-Jun-2017 11:44         529
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.jv.po          06-Jun-2017 11:44         482
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.ka.po          06-Jun-2017 11:44         506
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.kk.po          06-Jun-2017 11:44         484
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.km.po          06-Jun-2017 11:44         491
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.kn.po          06-Jun-2017 11:44         500
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.ko.po          06-Jun-2017 11:44         473
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.ku.po          06-Jun-2017 11:44         494
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.lt.po          06-Jun-2017 11:44         570
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.lv.po          06-Jun-2017 11:44         578
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.mk.po          06-Jun-2017 11:44         518
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.ml.po          06-Jun-2017 11:44         518
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.mn.po          06-Jun-2017 11:44         492
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.mr.po          06-Jun-2017 11:44         488
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.ms.po          06-Jun-2017 11:44         504
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.my.po          06-Jun-2017 11:44         500
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.nb.po          06-Jun-2017 11:44         513
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.ne.po          06-Jun-2017 11:44         491
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.nl.po          21-May-2019 17:58        4970
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.nn.po          06-Jun-2017 11:44         513
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.oc.po          06-Jun-2017 11:44         520
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.os.po          06-Jun-2017 11:44         489
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.pl.po          06-Jun-2017 11:44         596
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.prs.po          29-Sep-2021 08:37         515
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.ps.po          06-Jun-2017 11:44         479
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.pt-br.po         06-Jun-2017 11:44         557
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.pt-pt.po         06-Jun-2017 11:44         521
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.pt.po          14-May-2019 20:29         536
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.rhg.po          06-Jun-2017 11:44         481
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.ro.po          06-Jun-2017 11:44         532
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.ru.po          06-Jun-2017 11:44         711
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.sk.po          06-Jun-2017 11:44         508
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.sl.po          06-Jun-2017 11:44         554
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.sq.po          06-Jun-2017 11:44         484
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.sr.po          06-Jun-2017 11:44         586
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.sv.po          06-Jun-2017 11:44         484
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.ta-lk.po         06-Jun-2017 11:44         527
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.ta.po          06-Jun-2017 11:44         488
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.te.po          06-Jun-2017 11:44         488
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.th.po          06-Jun-2017 11:44         482
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.tr.po          06-Jun-2017 11:44         528
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.ug.po          06-Jun-2017 11:44         480
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.uk.po          06-Jun-2017 11:44         843
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.ur.po          06-Jun-2017 11:44         475
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.vi.po          06-Jun-2017 11:44         487
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.zh-hans.po        06-Jun-2017 11:44         561
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta6.zh-hant.po        06-Jun-2017 11:44         563
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.af.po          02-Oct-2017 14:47         531
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.am.po          02-Oct-2017 14:47         540
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ar.po          02-Oct-2017 14:47         722
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ast.po          02-Oct-2017 14:47         537
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.be.po          17-Nov-2018 08:17         637
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.bg.po          02-Oct-2017 14:47         544
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.bn.po          02-Oct-2017 14:47         556
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.bo.po          02-Oct-2017 14:48         618
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.br.po          24-Nov-2017 15:38         623
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.bs.po          02-Oct-2017 14:47         619
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ca.po          02-Oct-2017 14:47         724
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.cs.po          02-Oct-2017 14:47         808
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.cy.po          02-Oct-2017 14:48         711
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.da.po          02-Oct-2017 14:47         838
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.de.po          02-Oct-2017 14:48         863
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.dz.po          02-Oct-2017 14:47         611
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.el.po          02-Oct-2017 14:48         867
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.en-gb.po         02-Oct-2017 14:47         552
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.eo.po          30-Jun-2021 16:52         569
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.es.po          02-Oct-2017 14:48         878
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.et.po          02-Oct-2017 14:47         714
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.eu.po          02-Oct-2017 14:47         556
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.fa.po          02-Oct-2017 14:48         753
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.fi.po          02-Oct-2017 14:47         775
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.fil.po          02-Oct-2017 14:47         537
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.fo.po          02-Oct-2017 14:47         531
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.fr.po          09-Apr-2019 19:06        1027
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.fy.po          02-Oct-2017 14:48         552
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ga.po          02-Oct-2017 14:48         642
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.gd.po          02-Oct-2017 14:48         610
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.gl.po          02-Oct-2017 14:48         664
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.gsw-berne.po       02-Oct-2017 14:48         506
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.gu.po          20-Sep-2022 13:51         623
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.he.po          02-Oct-2017 14:48         768
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.hi.po          02-Oct-2017 14:48         550
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.hr.po          02-Oct-2017 14:47         625
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.hu.po          02-Oct-2017 14:48        1037
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.hy.po          02-Oct-2017 14:47         553
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.id.po          02-Oct-2017 14:48         687
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.is.po          11-Oct-2022 16:59         728
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.it.po          22-Apr-2020 10:58         742
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ja.po          25-Oct-2022 08:06         803
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.jv.po          02-Oct-2017 14:48         528
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ka.po          02-Oct-2017 14:48         593
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.kk.po          02-Oct-2017 14:48         556
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.km.po          02-Oct-2017 14:48         572
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.kn.po          02-Oct-2017 14:48         702
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ko.po          02-Oct-2017 14:48         626
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ku.po          02-Oct-2017 14:48         550
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ky.po          02-Oct-2017 14:48         485
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.lt.po          02-Oct-2017 14:48         814
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.lv.po          02-Oct-2017 14:48         816
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.mk.po          02-Oct-2017 14:48         518
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ml.po          02-Oct-2017 14:48         595
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.mn.po          02-Oct-2017 14:48         565
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.mr.po          02-Oct-2017 14:48         550
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ms.po          02-Oct-2017 14:47         594
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.my.po          02-Oct-2017 14:47         575
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.nb.po          02-Oct-2017 14:48         776
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ne.po          02-Oct-2017 14:48         556
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.nl.po          21-May-2019 15:14        8689
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.nn.po          02-Oct-2017 14:48         559
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.oc.po          02-Oct-2017 14:48         689
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.or.po          02-Oct-2017 14:48         496
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.os.po          02-Oct-2017 14:48         489
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.pa.po          02-Oct-2017 14:48         508
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.pl.po          02-Oct-2017 14:48         861
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.prs.po          29-Sep-2021 11:24         651
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ps.po          02-Oct-2017 14:48         479
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.pt-br.po         25-Jul-2021 14:23         820
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.pt-pt.po         02-Oct-2017 14:48         807
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.pt.po          17-May-2019 10:50         587
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.rhg.po          02-Oct-2017 14:48         534
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ro.po          02-Oct-2017 14:48         733
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ru.po          02-Oct-2017 14:48         998
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.se.po          02-Oct-2017 14:48         557
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.si.po          02-Oct-2017 14:48         511
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.sk.po          02-Oct-2017 14:48         788
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.sl.po          02-Oct-2017 14:48         605
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.sq.po          02-Oct-2017 14:47         530
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.sr.po          02-Oct-2017 14:48         665
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.sv.po          02-Oct-2017 14:48         797
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ta-lk.po         02-Oct-2017 14:48         609
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ta.po          02-Oct-2017 14:48         570
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.te.po          02-Oct-2017 14:48         568
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.th.po          02-Oct-2017 14:48         679
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.tr.po          02-Oct-2017 14:48         797
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.tyv.po          02-Oct-2017 14:48         496
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ug.po          02-Oct-2017 14:48         539
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.uk.po          02-Oct-2017 14:48        1198
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.ur.po          02-Oct-2017 14:48         532
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.vi.po          02-Oct-2017 14:48         783
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.zh-hans.po        09-Jul-2019 04:07         835
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-beta7.zh-hant.po        19-Apr-2022 16:10         836
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.af.po           23-Jan-2019 17:47         527
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.am.po           23-Jan-2019 17:48         536
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ar.po           23-Jan-2019 17:48         778
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ast.po           23-Jan-2019 17:48         584
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.be.po           23-Jan-2019 17:48         693
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.bg.po           23-Jan-2019 17:48         613
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.bn.po           23-Jan-2019 17:48         664
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.bo.po           23-Jan-2019 17:48         706
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.br.po           23-Jan-2019 17:48         619
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.bs.po           23-Jan-2019 17:48         666
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ca.po           23-Jan-2019 17:48         784
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.cs.po           23-Jan-2019 17:48         860
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.cy.po           23-Jan-2019 17:48         759
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.da.po           23-Jan-2019 17:48         894
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.de.po           23-Jan-2019 17:48         914
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.dz.po           23-Jan-2019 17:48         607
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.el.po           23-Jan-2019 17:48         935
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.en-gb.po          23-Jan-2019 17:48         548
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.eo.po           30-Jun-2021 16:26         614
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.es.po           08-Jun-2021 13:39         935
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.et.po           23-Jan-2019 17:48         760
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.eu.po           23-Jan-2019 17:48         611
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.fa.po           23-Jan-2019 17:48         809
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.fi.po           23-Jan-2019 17:48         823
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.fil.po           23-Jan-2019 17:48         533
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.fo.po           23-Jan-2019 17:48         527
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.fr.po           09-Apr-2019 20:11        1046
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.fy.po           23-Jan-2019 17:48         548
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ga.po           23-Jan-2019 17:48         638
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.gd.po           23-Jan-2019 17:48         668
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.gl.po           23-Jan-2019 17:48         720
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.gsw-berne.po        23-Jan-2019 17:48         554
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.gu.po           20-Sep-2022 13:56         619
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.he.po           23-Jan-2019 17:48         822
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.hi.po           12-Jul-2020 11:20         630
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.hr.po           23-Jan-2019 17:48         672
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.hu.po           23-Jan-2019 17:48        1004
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.hy.po           23-Jan-2019 17:48         633
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.id.po           23-Jan-2019 17:48         737
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.is.po           11-Oct-2022 17:07         777
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.it.po           22-Apr-2020 10:31         804
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ja.po           25-Oct-2022 08:22         846
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.jv.po           23-Jan-2019 17:48         576
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ka.po           23-Jan-2019 17:48         589
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.kk.po           23-Jan-2019 17:48         624
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.km.po           23-Jan-2019 17:48         663
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.kn.po           23-Jan-2019 17:48         698
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ko.po           23-Jan-2019 17:48         679
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ku.po           23-Jan-2019 17:48         622
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ky.po           23-Jan-2019 17:48         481
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.lt.po           23-Jan-2019 17:48         861
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.lv.po           23-Jan-2019 17:48         867
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.mk.po           23-Jan-2019 17:48         514
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ml.po           23-Jan-2019 17:48         687
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.mn.po           23-Jan-2019 17:48         637
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.mr.po           23-Jan-2019 17:48         546
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ms.po           23-Jan-2019 17:48         639
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.my.po           23-Jan-2019 17:48         571
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.nb.po           23-Jan-2019 17:48         828
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ne.po           23-Jan-2019 17:48         552
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.nl.po           19-Sep-2019 21:50        9966
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.nn.po           23-Jan-2019 17:48         611
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.oc.po           23-Jan-2019 17:48         743
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.or.po           23-Jan-2019 17:48         492
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.os.po           23-Jan-2019 17:48         551
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.pa.po           23-Jan-2019 17:48         504
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.pl.po           23-Jan-2019 17:48         916
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.prs.po           28-Sep-2021 22:19         707
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ps.po           23-Jan-2019 17:48         475
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.pt-br.po          25-Jul-2021 13:52         873
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.pt-pt.po          23-Jan-2019 17:48         860
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.pt.po           17-May-2019 11:47         640
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.rhg.po           23-Jan-2019 17:48         587
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ro.po           23-Jan-2019 17:48         783
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ru.po           23-Jan-2019 17:48        1070
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.se.po           23-Jan-2019 17:48         553
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.si.po           23-Jan-2019 17:48         507
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.sk.po           23-Jan-2019 17:48         842
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.sl.po           23-Jan-2019 17:48         601
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.sq.po           23-Jan-2019 17:48         526
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.sr.po           23-Jan-2019 17:48         661
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.sv.po           23-Jan-2019 17:48         855
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ta-lk.po          23-Jan-2019 17:48         605
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ta.po           23-Jan-2019 17:48         644
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.te.po           23-Jan-2019 17:48         645
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.test.po          23-Jan-2019 17:48         490
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.th.po           23-Jan-2019 17:48         675
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.tr.po           31-Dec-2019 10:31         852
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.tyv.po           23-Jan-2019 17:48         492
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ug.po           23-Jan-2019 17:48         535
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.uk.po           23-Jan-2019 17:48        1175
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.ur.po           23-Jan-2019 17:48         528
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.vi.po           23-Jan-2019 17:48         844
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.zh-hans.po         09-Jul-2019 02:34         878
dvg_stuf_bg-7.x-1.0-rc1.zh-hant.po         19-Apr-2022 15:22         879
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.af.po             03-Jun-2019 13:51         519
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.am.po             03-Jun-2019 13:51         528
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ar.po             03-Jun-2019 13:51         770
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ast.po             03-Jun-2019 13:52         576
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.be.po             03-Jun-2019 13:52         685
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.bg.po             03-Jun-2019 13:52         605
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.bn.po             03-Jun-2019 13:52         656
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.bo.po             03-Jun-2019 13:52         698
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.br.po             03-Jun-2019 13:52         611
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.bs.po             03-Jun-2019 13:52         658
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ca.po             03-Jun-2019 13:52         776
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.cs.po             03-Jun-2019 13:52         852
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.cy.po             03-Jun-2019 13:52         751
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.da.po             03-Jun-2019 13:52         886
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.de.po             03-Jun-2019 13:52         906
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.dz.po             03-Jun-2019 13:52         599
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.el.po             03-Jun-2019 13:52         927
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.en-gb.po            03-Jun-2019 13:52         540
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.eo.po             30-Jun-2021 16:26         606
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.es.po             08-Jun-2021 13:28         927
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.et.po             03-Jun-2019 13:52         752
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.eu.po             03-Jun-2019 13:52         603
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.fa.po             03-Jun-2019 13:52         801
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.fi.po             03-Jun-2019 13:52         815
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.fil.po             03-Jun-2019 13:52         525
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.fo.po             03-Jun-2019 13:52         519
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.fr.po             03-Jun-2019 13:52        1038
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.fy.po             03-Jun-2019 13:52         540
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ga.po             03-Jun-2019 13:52         630
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.gd.po             03-Jun-2019 13:52         660
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.gl.po             03-Jun-2019 13:52         712
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.gsw-berne.po          03-Jun-2019 13:52         546
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.gu.po             20-Sep-2022 13:26         611
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.he.po             03-Jun-2019 13:52         814
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.hi.po             12-Jul-2020 11:19         622
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.hr.po             03-Jun-2019 13:52         664
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.hu.po             03-Jun-2019 13:52         996
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.hy.po             03-Jun-2019 13:52         625
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.id.po             03-Jun-2019 13:52         729
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.is.po             11-Oct-2022 15:55         769
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.it.po             22-Apr-2020 11:07         796
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ja.po             25-Oct-2022 07:11         838
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.jv.po             03-Jun-2019 13:52         568
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ka.po             03-Jun-2019 13:52         581
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.kk.po             03-Jun-2019 13:52         616
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.km.po             03-Jun-2019 13:52         655
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.kn.po             03-Jun-2019 13:52         690
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ko.po             03-Jun-2019 13:52         671
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ku.po             03-Jun-2019 13:52         614
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ky.po             03-Jun-2019 13:52         473
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.lt.po             03-Jun-2019 13:52         853
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.lv.po             03-Jun-2019 13:52         859
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.mk.po             03-Jun-2019 13:52         506
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ml.po             03-Jun-2019 13:52         679
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.mn.po             03-Jun-2019 13:52         629
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.mr.po             03-Jun-2019 13:52         538
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ms.po             03-Jun-2019 13:52         631
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.my.po             03-Jun-2019 13:52         563
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.nb.po             03-Jun-2019 13:52         820
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ne.po             03-Jun-2019 13:52         544
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.nl.po             19-Sep-2019 21:58        9923
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.nn.po             03-Jun-2019 13:52         603
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.oc.po             03-Jun-2019 13:52         735
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.or.po             03-Jun-2019 13:52         484
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.os.po             03-Jun-2019 13:52         543
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.pa.po             03-Jun-2019 13:52         496
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.pl.po             03-Jun-2019 13:52         908
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.prs.po             28-Sep-2021 23:12         699
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ps.po             03-Jun-2019 13:52         467
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.pt-br.po            25-Jul-2021 13:56         865
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.pt-pt.po            03-Jun-2019 13:52         852
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.pt.po             03-Jun-2019 13:52         632
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.rhg.po             03-Jun-2019 13:52         579
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ro.po             03-Jun-2019 13:52         775
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ru.po             03-Jun-2019 13:52        1062
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.se.po             03-Jun-2019 13:52         545
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.si.po             03-Jun-2019 13:52         499
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.sk.po             03-Jun-2019 13:52         834
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.sl.po             03-Jun-2019 13:52         593
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.sq.po             03-Jun-2019 13:51         518
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.sr.po             03-Jun-2019 13:52         653
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.sv.po             03-Jun-2019 13:52         847
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ta-lk.po            03-Jun-2019 13:52         597
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ta.po             03-Jun-2019 13:52         636
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.te.po             03-Jun-2019 13:52         637
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.test.po            03-Jun-2019 13:52         482
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.th.po             03-Jun-2019 13:52         667
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.tr.po             31-Dec-2019 11:47         844
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.tyv.po             03-Jun-2019 13:52         484
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ug.po             03-Jun-2019 13:52         527
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.uk.po             03-Jun-2019 13:52        1167
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.ur.po             03-Jun-2019 13:52         520
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.vi.po             03-Jun-2019 13:52         836
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.zh-hans.po           09-Jul-2019 02:47         870
dvg_stuf_bg-7.x-1.0.zh-hant.po           19-Apr-2022 13:52         871
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.af.po             11-Sep-2019 15:48         519
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.am.po             11-Sep-2019 15:48         528
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ar.po             11-Sep-2019 15:48         770
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ast.po             11-Sep-2019 15:48         576
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.be.po             11-Sep-2019 15:48         685
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.bg.po             11-Sep-2019 15:48         605
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.bn.po             11-Sep-2019 15:48         656
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.bo.po             11-Sep-2019 15:49         698
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.br.po             11-Sep-2019 15:48         611
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.bs.po             11-Sep-2019 15:48         658
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ca.po             11-Sep-2019 15:48         776
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.cs.po             11-Sep-2019 15:48         852
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.cy.po             11-Sep-2019 15:49         751
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.da.po             11-Sep-2019 15:48         886
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.de.po             11-Sep-2019 15:48         906
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.dz.po             11-Sep-2019 15:48         599
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.el.po             11-Sep-2019 15:48         927
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.en-gb.po            11-Sep-2019 15:48         540
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.eo.po             30-Jun-2021 14:53         606
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.es.po             08-Jun-2021 15:55         927
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.et.po             11-Sep-2019 15:48         752
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.eu.po             11-Sep-2019 15:48         603
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.fa.po             11-Sep-2019 15:48         801
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.fi.po             11-Sep-2019 15:48         815
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.fil.po             11-Sep-2019 15:48         525
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.fo.po             11-Sep-2019 15:48         519
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.fr.po             11-Sep-2019 15:48        1038
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.fy.po             11-Sep-2019 15:48         540
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ga.po             11-Sep-2019 15:48         630
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.gd.po             11-Sep-2019 15:48         660
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.gl.po             11-Sep-2019 15:48         712
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.gsw-berne.po          11-Sep-2019 15:48         546
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.gu.po             20-Sep-2022 14:02         611
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.he.po             11-Sep-2019 15:48         814
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.hi.po             12-Jul-2020 18:30         622
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.hr.po             11-Sep-2019 15:48         664
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.hu.po             11-Sep-2019 15:48         996
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.hy.po             11-Sep-2019 15:48         625
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.id.po             11-Sep-2019 15:48         729
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.is.po             11-Oct-2022 17:31         769
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.it.po             22-Apr-2020 12:30         796
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ja.po             25-Oct-2022 08:38         838
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.jv.po             11-Sep-2019 15:48         568
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ka.po             11-Sep-2019 15:48         581
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.kk.po             11-Sep-2019 15:48         616
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.km.po             11-Sep-2019 15:48         655
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.kn.po             11-Sep-2019 15:48         690
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ko.po             11-Sep-2019 15:48         671
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ku.po             11-Sep-2019 15:48         614
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ky.po             11-Sep-2019 15:48         473
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.lt.po             11-Sep-2019 15:48         853
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.lv.po             11-Sep-2019 15:48         859
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.mk.po             11-Sep-2019 15:48         506
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ml.po             11-Sep-2019 15:48         679
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.mn.po             11-Sep-2019 15:48         629
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.mr.po             11-Sep-2019 15:48         538
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ms.po             11-Sep-2019 15:48         631
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.my.po             11-Sep-2019 15:48         563
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.nb.po             11-Sep-2019 15:48         820
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ne.po             11-Sep-2019 15:48         544
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.nl.po             19-Sep-2019 20:30        9909
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.nn.po             11-Sep-2019 15:48         603
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.oc.po             11-Sep-2019 15:48         735
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.or.po             11-Sep-2019 15:48         484
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.os.po             11-Sep-2019 15:48         543
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.pa.po             11-Sep-2019 15:48         496
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.pl.po             11-Sep-2019 15:48         908
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.prs.po             29-Sep-2021 10:40         699
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ps.po             11-Sep-2019 15:48         467
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.pt-br.po            25-Jul-2021 13:22         865
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.pt-pt.po            11-Sep-2019 15:48         852
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.pt.po             11-Sep-2019 15:48         632
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.rhg.po             11-Sep-2019 15:48         579
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ro.po             11-Sep-2019 15:48         775
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ru.po             11-Sep-2019 15:48        1062
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.se.po             11-Sep-2019 15:48         545
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.si.po             11-Sep-2019 15:48         499
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.sk.po             11-Sep-2019 15:48         834
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.sl.po             11-Sep-2019 15:48         593
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.sq.po             11-Sep-2019 15:48         518
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.sr.po             11-Sep-2019 15:48         653
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.sv.po             11-Sep-2019 15:48         847
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ta-lk.po            11-Sep-2019 15:48         597
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ta.po             11-Sep-2019 15:48         636
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.te.po             11-Sep-2019 15:49         637
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.test.po            11-Sep-2019 15:49         482
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.th.po             11-Sep-2019 15:49         667
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.tr.po             31-Dec-2019 11:47         844
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.tyv.po             11-Sep-2019 15:49         484
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ug.po             11-Sep-2019 15:49         527
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.uk.po             11-Sep-2019 15:49        1167
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.ur.po             11-Sep-2019 15:49         520
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.vi.po             11-Sep-2019 15:49         836
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.zh-hans.po           11-Sep-2019 15:48         870
dvg_stuf_bg-7.x-1.1.zh-hant.po           19-Apr-2022 14:46         871
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.af.po             11-Sep-2019 15:48         519
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.am.po             11-Sep-2019 15:48         528
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ar.po             11-Sep-2019 15:48         770
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ast.po             11-Sep-2019 15:48         576
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.be.po             11-Sep-2019 15:48         685
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.bg.po             11-Sep-2019 15:48         605
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.bn.po             11-Sep-2019 15:48         656
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.bo.po             11-Sep-2019 15:49         698
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.br.po             11-Sep-2019 15:48         611
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.bs.po             11-Sep-2019 15:48         658
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ca.po             11-Sep-2019 15:48         776
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.cs.po             11-Sep-2019 15:48         852
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.cy.po             11-Sep-2019 15:49         751
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.da.po             11-Sep-2019 15:48         886
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.de.po             11-Sep-2019 15:48         906
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.dz.po             11-Sep-2019 15:48         599
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.el.po             11-Sep-2019 15:48         927
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.en-gb.po            11-Sep-2019 15:48         540
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.eo.po             30-Jun-2021 16:52         569
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.es.po             08-Jun-2021 15:55         927
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.et.po             11-Sep-2019 15:48         752
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.eu.po             11-Sep-2019 15:48         603
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.fa.po             11-Sep-2019 15:48         801
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.fi.po             11-Sep-2019 15:48         815
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.fil.po             11-Sep-2019 15:48         525
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.fo.po             11-Sep-2019 15:48         519
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.fr.po             11-Sep-2019 15:48        1038
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.fy.po             11-Sep-2019 15:48         540
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ga.po             11-Sep-2019 15:48         630
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.gd.po             11-Sep-2019 15:48         660
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.gl.po             11-Sep-2019 15:48         712
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.gsw-berne.po          11-Sep-2019 15:48         546
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.gu.po             20-Sep-2022 14:02         611
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.he.po             11-Sep-2019 15:48         814
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.hi.po             12-Jul-2020 18:30         622
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.hr.po             11-Sep-2019 15:48         664
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.hu.po             11-Sep-2019 15:48         996
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.hy.po             11-Sep-2019 15:48         625
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.id.po             11-Sep-2019 15:48         729
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.is.po             11-Oct-2022 17:31         769
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.it.po             22-Apr-2020 12:30         796
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ja.po             25-Oct-2022 08:38         838
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.jv.po             11-Sep-2019 15:48         568
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ka.po             11-Sep-2019 15:48         581
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.kk.po             11-Sep-2019 15:48         616
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.km.po             11-Sep-2019 15:48         655
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.kn.po             11-Sep-2019 15:48         690
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ko.po             11-Sep-2019 15:48         671
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ku.po             11-Sep-2019 15:48         614
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ky.po             11-Sep-2019 15:48         473
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.lt.po             11-Sep-2019 15:48         853
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.lv.po             11-Sep-2019 15:48         859
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.mk.po             11-Sep-2019 15:48         506
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ml.po             11-Sep-2019 15:48         679
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.mn.po             11-Sep-2019 15:48         629
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.mr.po             11-Sep-2019 15:48         538
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ms.po             11-Sep-2019 15:48         631
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.my.po             11-Sep-2019 15:48         563
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.nb.po             11-Sep-2019 15:48         820
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ne.po             11-Sep-2019 15:48         544
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.nl.po             19-Sep-2019 21:58        9923
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.nn.po             11-Sep-2019 15:48         603
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.oc.po             11-Sep-2019 15:48         735
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.or.po             11-Sep-2019 15:48         484
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.os.po             11-Sep-2019 15:48         543
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.pa.po             11-Sep-2019 15:48         496
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.pl.po             11-Sep-2019 15:48         908
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.prs.po             29-Sep-2021 12:53         536
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ps.po             11-Sep-2019 15:48         467
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.pt-br.po            25-Jul-2021 14:23         820
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.pt-pt.po            11-Sep-2019 15:48         852
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.pt.po             11-Sep-2019 15:48         632
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.rhg.po             11-Sep-2019 15:48         579
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ro.po             11-Sep-2019 15:48         775
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ru.po             11-Sep-2019 15:48        1062
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.se.po             11-Sep-2019 15:48         545
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.si.po             11-Sep-2019 15:48         499
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.sk.po             11-Sep-2019 15:48         834
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.sl.po             11-Sep-2019 15:48         593
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.sq.po             11-Sep-2019 15:48         518
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.sr.po             11-Sep-2019 15:48         653
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.sv.po             11-Sep-2019 15:48         847
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ta-lk.po            11-Sep-2019 15:48         597
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ta.po             11-Sep-2019 15:48         636
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.te.po             11-Sep-2019 15:49         637
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.test.po            11-Sep-2019 15:49         482
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.th.po             11-Sep-2019 15:49         667
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.tr.po             31-Dec-2019 11:47         844
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.tyv.po             11-Sep-2019 15:49         484
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ug.po             11-Sep-2019 15:49         527
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.uk.po             11-Sep-2019 15:49        1167
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.ur.po             11-Sep-2019 15:49         520
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.vi.po             11-Sep-2019 15:49         836
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.zh-hans.po           11-Sep-2019 15:48         870
dvg_stuf_bg-7.x-1.x.zh-hant.po           19-Apr-2022 16:10         836