Index of /files/translations/8.x/flippy/


../
flippy-8.x-1.0-beta1.ar.po             28-Mar-2018 05:44         669
flippy-8.x-1.0-beta1.be.po             20-Oct-2018 20:34         669
flippy-8.x-1.0-beta1.bg.po             28-Mar-2018 05:44         532
flippy-8.x-1.0-beta1.bo.po             28-Mar-2018 05:44         587
flippy-8.x-1.0-beta1.bs.po             28-Mar-2018 05:44         600
flippy-8.x-1.0-beta1.ca.po             28-Mar-2018 05:44         541
flippy-8.x-1.0-beta1.cs.po             28-Mar-2018 05:44         635
flippy-8.x-1.0-beta1.cy.po             28-Mar-2018 05:44         546
flippy-8.x-1.0-beta1.da.po             28-Mar-2018 05:44         532
flippy-8.x-1.0-beta1.de.po             21-May-2019 14:38         620
flippy-8.x-1.0-beta1.el.po             28-Mar-2018 05:44         554
flippy-8.x-1.0-beta1.eo.po             28-Mar-2018 05:44         475
flippy-8.x-1.0-beta1.es.po             28-Mar-2018 05:44         544
flippy-8.x-1.0-beta1.et.po             28-Mar-2018 05:44         539
flippy-8.x-1.0-beta1.eu.po             28-Mar-2018 05:44         505
flippy-8.x-1.0-beta1.fa.po             28-Mar-2018 05:44         572
flippy-8.x-1.0-beta1.fi.po             28-Mar-2018 05:44         535
flippy-8.x-1.0-beta1.fr.po             28-Mar-2018 05:44         539
flippy-8.x-1.0-beta1.gd.po             28-Mar-2018 05:44         593
flippy-8.x-1.0-beta1.gl.po             28-Mar-2018 05:44         547
flippy-8.x-1.0-beta1.gu.po             28-Mar-2018 05:44         520
flippy-8.x-1.0-beta1.he.po             28-Mar-2018 05:44         537
flippy-8.x-1.0-beta1.hr.po             28-Mar-2018 05:44         603
flippy-8.x-1.0-beta1.hu.po             28-Mar-2018 05:44         779
flippy-8.x-1.0-beta1.hy.po             28-Mar-2018 05:44         530
flippy-8.x-1.0-beta1.id.po             28-Mar-2018 05:44         551
flippy-8.x-1.0-beta1.is.po             28-Mar-2018 05:44         514
flippy-8.x-1.0-beta1.it.po             28-Mar-2018 05:44         545
flippy-8.x-1.0-beta1.ja.po             28-Mar-2018 05:44         622
flippy-8.x-1.0-beta1.kn.po             28-Mar-2018 05:44         615
flippy-8.x-1.0-beta1.ko.po             04-Jan-2019 07:04         545
flippy-8.x-1.0-beta1.lt.po             28-Mar-2018 05:44         656
flippy-8.x-1.0-beta1.lv.po             28-Mar-2018 05:44         603
flippy-8.x-1.0-beta1.nb.po             28-Mar-2018 05:44         574
flippy-8.x-1.0-beta1.nl.po             28-Mar-2018 05:44         608
flippy-8.x-1.0-beta1.nn.po             28-Mar-2018 05:44         536
flippy-8.x-1.0-beta1.oc.po             28-Mar-2018 05:44         542
flippy-8.x-1.0-beta1.pl.po             28-Mar-2018 05:44         615
flippy-8.x-1.0-beta1.ps.po             28-Mar-2018 05:44         505
flippy-8.x-1.0-beta1.pt-br.po           28-Mar-2018 05:44         785
flippy-8.x-1.0-beta1.pt-pt.po           31-May-2019 02:24         583
flippy-8.x-1.0-beta1.pt.po             14-May-2019 22:25         598
flippy-8.x-1.0-beta1.ro.po             28-Mar-2018 05:44         601
flippy-8.x-1.0-beta1.ru.po             28-Mar-2018 05:44         701
flippy-8.x-1.0-beta1.sk.po             25-Jan-2019 17:14         572
flippy-8.x-1.0-beta1.sv.po             28-Mar-2018 05:44         540
flippy-8.x-1.0-beta1.ta.po             28-Mar-2018 05:44         547
flippy-8.x-1.0-beta1.te.po             28-Mar-2018 05:44         520
flippy-8.x-1.0-beta1.th.po             28-Mar-2018 05:44         640
flippy-8.x-1.0-beta1.tr.po             28-Mar-2018 05:44         533
flippy-8.x-1.0-beta1.uk.po             28-Mar-2018 05:44        5150
flippy-8.x-1.0-beta1.vi.po             28-Mar-2018 05:44         552
flippy-8.x-1.0-beta1.xx-lolspeak.po        28-Mar-2018 05:44         469
flippy-8.x-1.0-beta1.zh-hans.po          30-Mar-2018 10:18        3414
flippy-8.x-1.0-beta1.zh-hant.po          28-Mar-2018 05:44         676
flippy-8.x-1.x.ar.po                28-Mar-2018 05:44         669
flippy-8.x-1.x.be.po                20-Oct-2018 20:34         669
flippy-8.x-1.x.bg.po                28-Mar-2018 05:44         532
flippy-8.x-1.x.bo.po                28-Mar-2018 05:44         587
flippy-8.x-1.x.bs.po                28-Mar-2018 05:44         600
flippy-8.x-1.x.ca.po                28-Mar-2018 05:44         541
flippy-8.x-1.x.cs.po                28-Mar-2018 05:44         635
flippy-8.x-1.x.cy.po                28-Mar-2018 05:44         546
flippy-8.x-1.x.da.po                28-Mar-2018 05:44         532
flippy-8.x-1.x.de.po                21-May-2019 14:38         620
flippy-8.x-1.x.el.po                28-Mar-2018 05:44         554
flippy-8.x-1.x.eo.po                28-Mar-2018 05:44         475
flippy-8.x-1.x.es.po                28-Mar-2018 05:44         544
flippy-8.x-1.x.et.po                28-Mar-2018 05:44         539
flippy-8.x-1.x.eu.po                28-Mar-2018 05:44         505
flippy-8.x-1.x.fa.po                28-Mar-2018 05:44         572
flippy-8.x-1.x.fi.po                28-Mar-2018 05:44         535
flippy-8.x-1.x.fr.po                28-Mar-2018 05:44         539
flippy-8.x-1.x.gd.po                28-Mar-2018 05:44         593
flippy-8.x-1.x.gl.po                28-Mar-2018 05:44         547
flippy-8.x-1.x.gu.po                28-Mar-2018 05:44         520
flippy-8.x-1.x.he.po                28-Mar-2018 05:44         537
flippy-8.x-1.x.hr.po                28-Mar-2018 05:44         603
flippy-8.x-1.x.hu.po                28-Mar-2018 05:44         779
flippy-8.x-1.x.hy.po                28-Mar-2018 05:44         530
flippy-8.x-1.x.id.po                28-Mar-2018 05:44         551
flippy-8.x-1.x.is.po                28-Mar-2018 05:44         514
flippy-8.x-1.x.it.po                28-Mar-2018 05:44         545
flippy-8.x-1.x.ja.po                28-Mar-2018 05:44         622
flippy-8.x-1.x.kn.po                28-Mar-2018 05:44         615
flippy-8.x-1.x.ko.po                04-Jan-2019 07:04         545
flippy-8.x-1.x.lt.po                28-Mar-2018 05:44         656
flippy-8.x-1.x.lv.po                28-Mar-2018 05:44         603
flippy-8.x-1.x.nb.po                28-Mar-2018 05:44         574
flippy-8.x-1.x.nl.po                28-Mar-2018 05:44         608
flippy-8.x-1.x.nn.po                28-Mar-2018 05:44         536
flippy-8.x-1.x.oc.po                28-Mar-2018 05:44         542
flippy-8.x-1.x.pl.po                28-Mar-2018 05:44         615
flippy-8.x-1.x.ps.po                28-Mar-2018 05:44         505
flippy-8.x-1.x.pt-br.po              28-Mar-2018 05:44         785
flippy-8.x-1.x.pt-pt.po              31-May-2019 02:24         583
flippy-8.x-1.x.pt.po                14-May-2019 22:25         598
flippy-8.x-1.x.ro.po                28-Mar-2018 05:44         601
flippy-8.x-1.x.ru.po                28-Mar-2018 05:44         701
flippy-8.x-1.x.sk.po                25-Jan-2019 17:14         572
flippy-8.x-1.x.sv.po                28-Mar-2018 05:44         540
flippy-8.x-1.x.ta.po                28-Mar-2018 05:44         547
flippy-8.x-1.x.te.po                28-Mar-2018 05:44         520
flippy-8.x-1.x.th.po                28-Mar-2018 05:44         640
flippy-8.x-1.x.tr.po                28-Mar-2018 05:44         533
flippy-8.x-1.x.uk.po                28-Mar-2018 05:44        5150
flippy-8.x-1.x.vi.po                28-Mar-2018 05:44         552
flippy-8.x-1.x.xx-lolspeak.po           28-Mar-2018 05:44         469
flippy-8.x-1.x.zh-hans.po             30-Mar-2018 10:18        3414
flippy-8.x-1.x.zh-hant.po             28-Mar-2018 05:44         676