Index of /files/translations/7.x/entitybulkdelete/


../
entitybulkdelete-7.x-1.0.af.po           30-Mar-2015 05:48         592
entitybulkdelete-7.x-1.0.ar.po           30-Mar-2015 05:48         740
entitybulkdelete-7.x-1.0.be.po           30-Mar-2015 05:48         758
entitybulkdelete-7.x-1.0.bg.po           30-Mar-2015 05:48         641
entitybulkdelete-7.x-1.0.bn.po           30-Mar-2015 05:48         614
entitybulkdelete-7.x-1.0.bo.po           04-Aug-2017 08:30         701
entitybulkdelete-7.x-1.0.br.po           24-Nov-2017 19:59         616
entitybulkdelete-7.x-1.0.bs.po           30-Mar-2015 05:48         661
entitybulkdelete-7.x-1.0.ca.po           30-Mar-2015 05:48         650
entitybulkdelete-7.x-1.0.cs.po           30-Mar-2015 05:48         726
entitybulkdelete-7.x-1.0.cy.po           30-Mar-2015 05:49         610
entitybulkdelete-7.x-1.0.da.po           30-Mar-2015 05:48         635
entitybulkdelete-7.x-1.0.de.po           03-Mar-2019 16:34        1443
entitybulkdelete-7.x-1.0.dz.po           30-Mar-2015 05:48         705
entitybulkdelete-7.x-1.0.el.po           30-Mar-2015 05:49         659
entitybulkdelete-7.x-1.0.en-gb.po         30-Mar-2015 05:49         574
entitybulkdelete-7.x-1.0.eo.po           30-Mar-2015 05:49         570
entitybulkdelete-7.x-1.0.es.po           11-Feb-2016 04:59         702
entitybulkdelete-7.x-1.0.et.po           30-Mar-2015 05:49         625
entitybulkdelete-7.x-1.0.eu.po           30-Mar-2015 05:48         599
entitybulkdelete-7.x-1.0.fa.po           30-Mar-2015 05:49         651
entitybulkdelete-7.x-1.0.fi.po           30-Mar-2015 05:49         644
entitybulkdelete-7.x-1.0.fil.po          30-Mar-2015 05:49         588
entitybulkdelete-7.x-1.0.fo.po           30-Mar-2015 05:49         603
entitybulkdelete-7.x-1.0.fr.po           30-Mar-2015 05:49         660
entitybulkdelete-7.x-1.0.gd.po           30-Mar-2015 05:49         599
entitybulkdelete-7.x-1.0.gl.po           30-Mar-2015 05:49         615
entitybulkdelete-7.x-1.0.gu.po           18-Nov-2016 19:15         702
entitybulkdelete-7.x-1.0.he.po           30-Mar-2015 05:49         610
entitybulkdelete-7.x-1.0.hi.po           30-Mar-2015 05:49         812
entitybulkdelete-7.x-1.0.hr.po           30-Mar-2015 05:48         732
entitybulkdelete-7.x-1.0.hu.po           14-Nov-2015 01:19         671
entitybulkdelete-7.x-1.0.hy.po           29-Dec-2016 18:29         653
entitybulkdelete-7.x-1.0.id.po           24-Apr-2017 04:38         614
entitybulkdelete-7.x-1.0.is.po           13-Aug-2015 23:14         614
entitybulkdelete-7.x-1.0.it.po           30-Mar-2015 05:49         607
entitybulkdelete-7.x-1.0.ja.po           16-May-2015 12:18         628
entitybulkdelete-7.x-1.0.jv.po           21-Sep-2017 14:30         603
entitybulkdelete-7.x-1.0.ka.po           15-Oct-2015 03:01         530
entitybulkdelete-7.x-1.0.kk.po           30-Mar-2015 05:49         553
entitybulkdelete-7.x-1.0.km.po           30-Mar-2015 05:49         744
entitybulkdelete-7.x-1.0.kn.po           30-Mar-2015 05:49         572
entitybulkdelete-7.x-1.0.ko.po           30-Mar-2015 05:49         610
entitybulkdelete-7.x-1.0.ku.po           30-Mar-2015 05:49         691
entitybulkdelete-7.x-1.0.ky.po           30-Mar-2015 05:49         483
entitybulkdelete-7.x-1.0.lt.po           30-Mar-2015 05:49         743
entitybulkdelete-7.x-1.0.lv.po           30-Mar-2015 05:49         686
entitybulkdelete-7.x-1.0.ml.po           30-Mar-2015 05:49         632
entitybulkdelete-7.x-1.0.mn.po           30-Mar-2015 05:49         629
entitybulkdelete-7.x-1.0.mr.po           30-Mar-2015 05:49         567
entitybulkdelete-7.x-1.0.ms.po           30-Mar-2015 05:48         626
entitybulkdelete-7.x-1.0.my.po           30-Mar-2015 05:48         605
entitybulkdelete-7.x-1.0.nb.po           30-Mar-2015 05:49         632
entitybulkdelete-7.x-1.0.ne.po           30-Mar-2015 05:49         705
entitybulkdelete-7.x-1.0.nl.po           30-Mar-2015 05:48         706
entitybulkdelete-7.x-1.0.nn.po           30-Mar-2015 05:49         607
entitybulkdelete-7.x-1.0.oc.po           07-May-2016 16:04         609
entitybulkdelete-7.x-1.0.os.po           30-Mar-2015 05:49         534
entitybulkdelete-7.x-1.0.pl.po           27-Sep-2016 11:44         766
entitybulkdelete-7.x-1.0.ps.po           30-Mar-2015 05:49         473
entitybulkdelete-7.x-1.0.pt-br.po         30-Mar-2015 05:49         646
entitybulkdelete-7.x-1.0.pt-pt.po         30-Mar-2015 05:49         691
entitybulkdelete-7.x-1.0.rhg.po          30-Mar-2015 05:49         566
entitybulkdelete-7.x-1.0.ro.po           30-Mar-2015 05:49         673
entitybulkdelete-7.x-1.0.ru.po           30-Mar-2015 05:49         946
entitybulkdelete-7.x-1.0.se.po           30-Mar-2015 05:49         558
entitybulkdelete-7.x-1.0.sk.po           30-Mar-2015 05:49         647
entitybulkdelete-7.x-1.0.sl.po           30-Mar-2015 05:49         685
entitybulkdelete-7.x-1.0.sq.po           30-Mar-2015 05:48         611
entitybulkdelete-7.x-1.0.sr.po           30-Mar-2015 05:49         696
entitybulkdelete-7.x-1.0.sv.po           30-Mar-2015 05:49         599
entitybulkdelete-7.x-1.0.ta-lk.po         30-Mar-2015 05:49         650
entitybulkdelete-7.x-1.0.ta.po           16-Jul-2015 16:55         723
entitybulkdelete-7.x-1.0.te.po           30-Mar-2015 05:49         572
entitybulkdelete-7.x-1.0.test.po          30-Mar-2015 05:49         482
entitybulkdelete-7.x-1.0.th.po           30-Mar-2015 05:49         712
entitybulkdelete-7.x-1.0.tr.po           30-Mar-2015 05:49         550
entitybulkdelete-7.x-1.0.tyv.po          30-Mar-2015 05:49         477
entitybulkdelete-7.x-1.0.ug.po           30-Mar-2015 05:49         536
entitybulkdelete-7.x-1.0.uk.po           24-Jan-2016 11:09         988
entitybulkdelete-7.x-1.0.ur.po           30-Mar-2015 05:49         524
entitybulkdelete-7.x-1.0.vi.po           30-Mar-2015 05:49         587
entitybulkdelete-7.x-1.0.zh-hans.po        22-Oct-2017 18:29         625
entitybulkdelete-7.x-1.0.zh-hant.po        30-Mar-2015 05:48         722
entitybulkdelete-7.x-1.1.af.po           01-Apr-2015 05:08         592
entitybulkdelete-7.x-1.1.ar.po           01-Apr-2015 05:08         740
entitybulkdelete-7.x-1.1.be.po           01-Apr-2015 05:08         758
entitybulkdelete-7.x-1.1.bg.po           01-Apr-2015 05:08         641
entitybulkdelete-7.x-1.1.bn.po           01-Apr-2015 05:08         614
entitybulkdelete-7.x-1.1.bo.po           04-Aug-2017 06:50         701
entitybulkdelete-7.x-1.1.br.po           24-Nov-2017 19:18         616
entitybulkdelete-7.x-1.1.bs.po           01-Apr-2015 05:08         661
entitybulkdelete-7.x-1.1.ca.po           01-Apr-2015 05:08         650
entitybulkdelete-7.x-1.1.cs.po           01-Apr-2015 05:08         726
entitybulkdelete-7.x-1.1.cy.po           01-Apr-2015 05:08         610
entitybulkdelete-7.x-1.1.da.po           01-Apr-2015 05:08         635
entitybulkdelete-7.x-1.1.de.po           03-Mar-2019 14:11        1443
entitybulkdelete-7.x-1.1.dz.po           01-Apr-2015 05:08         705
entitybulkdelete-7.x-1.1.el.po           01-Apr-2015 05:08         659
entitybulkdelete-7.x-1.1.en-gb.po         01-Apr-2015 05:08         574
entitybulkdelete-7.x-1.1.eo.po           01-Apr-2015 05:08         570
entitybulkdelete-7.x-1.1.es.po           11-Feb-2016 04:44         702
entitybulkdelete-7.x-1.1.et.po           01-Apr-2015 05:08         625
entitybulkdelete-7.x-1.1.eu.po           01-Apr-2015 05:08         599
entitybulkdelete-7.x-1.1.fa.po           01-Apr-2015 05:08         651
entitybulkdelete-7.x-1.1.fi.po           01-Apr-2015 05:08         644
entitybulkdelete-7.x-1.1.fil.po          01-Apr-2015 05:08         588
entitybulkdelete-7.x-1.1.fo.po           01-Apr-2015 05:08         603
entitybulkdelete-7.x-1.1.fr.po           01-Apr-2015 05:08         660
entitybulkdelete-7.x-1.1.gd.po           01-Apr-2015 05:08         599
entitybulkdelete-7.x-1.1.gl.po           01-Apr-2015 05:08         615
entitybulkdelete-7.x-1.1.gu.po           18-Nov-2016 18:05         702
entitybulkdelete-7.x-1.1.he.po           01-Apr-2015 05:08         610
entitybulkdelete-7.x-1.1.hi.po           01-Apr-2015 05:08         812
entitybulkdelete-7.x-1.1.hr.po           01-Apr-2015 05:08         732
entitybulkdelete-7.x-1.1.hu.po           14-Nov-2015 02:09         671
entitybulkdelete-7.x-1.1.hy.po           29-Dec-2016 17:48         653
entitybulkdelete-7.x-1.1.id.po           24-Apr-2017 02:56         614
entitybulkdelete-7.x-1.1.is.po           13-Aug-2015 23:15         614
entitybulkdelete-7.x-1.1.it.po           01-Apr-2015 05:08         607
entitybulkdelete-7.x-1.1.ja.po           16-May-2015 12:18         628
entitybulkdelete-7.x-1.1.jv.po           21-Sep-2017 13:55         603
entitybulkdelete-7.x-1.1.ka.po           15-Oct-2015 03:21         530
entitybulkdelete-7.x-1.1.kk.po           01-Apr-2015 05:08         553
entitybulkdelete-7.x-1.1.km.po           01-Apr-2015 05:08         744
entitybulkdelete-7.x-1.1.kn.po           01-Apr-2015 05:08         572
entitybulkdelete-7.x-1.1.ko.po           01-Apr-2015 05:08         610
entitybulkdelete-7.x-1.1.ku.po           01-Apr-2015 05:08         691
entitybulkdelete-7.x-1.1.ky.po           01-Apr-2015 05:08         483
entitybulkdelete-7.x-1.1.lt.po           01-Apr-2015 05:08         743
entitybulkdelete-7.x-1.1.lv.po           01-Apr-2015 05:08         686
entitybulkdelete-7.x-1.1.ml.po           01-Apr-2015 05:08         632
entitybulkdelete-7.x-1.1.mn.po           01-Apr-2015 05:08         629
entitybulkdelete-7.x-1.1.mr.po           01-Apr-2015 05:08         567
entitybulkdelete-7.x-1.1.ms.po           01-Apr-2015 05:08         626
entitybulkdelete-7.x-1.1.my.po           01-Apr-2015 05:08         605
entitybulkdelete-7.x-1.1.nb.po           01-Apr-2015 05:08         632
entitybulkdelete-7.x-1.1.ne.po           01-Apr-2015 05:08         705
entitybulkdelete-7.x-1.1.nl.po           01-Apr-2015 05:08         706
entitybulkdelete-7.x-1.1.nn.po           01-Apr-2015 05:08         607
entitybulkdelete-7.x-1.1.oc.po           07-May-2016 14:34         609
entitybulkdelete-7.x-1.1.os.po           01-Apr-2015 05:08         534
entitybulkdelete-7.x-1.1.pl.po           27-Sep-2016 10:24         766
entitybulkdelete-7.x-1.1.ps.po           01-Apr-2015 05:08         473
entitybulkdelete-7.x-1.1.pt-br.po         01-Apr-2015 05:08         646
entitybulkdelete-7.x-1.1.pt-pt.po         01-Apr-2015 05:08         691
entitybulkdelete-7.x-1.1.rhg.po          01-Apr-2015 05:08         566
entitybulkdelete-7.x-1.1.ro.po           01-Apr-2015 05:08         673
entitybulkdelete-7.x-1.1.ru.po           01-Apr-2015 05:08         946
entitybulkdelete-7.x-1.1.se.po           01-Apr-2015 05:08         558
entitybulkdelete-7.x-1.1.sk.po           01-Apr-2015 05:08         647
entitybulkdelete-7.x-1.1.sl.po           01-Apr-2015 05:08         685
entitybulkdelete-7.x-1.1.sq.po           01-Apr-2015 05:08         611
entitybulkdelete-7.x-1.1.sr.po           01-Apr-2015 05:08         696
entitybulkdelete-7.x-1.1.sv.po           01-Apr-2015 05:08         599
entitybulkdelete-7.x-1.1.ta-lk.po         01-Apr-2015 05:08         650
entitybulkdelete-7.x-1.1.ta.po           16-Jul-2015 17:05         723
entitybulkdelete-7.x-1.1.te.po           01-Apr-2015 05:08         572
entitybulkdelete-7.x-1.1.test.po          01-Apr-2015 05:08         482
entitybulkdelete-7.x-1.1.th.po           01-Apr-2015 05:08         712
entitybulkdelete-7.x-1.1.tr.po           01-Apr-2015 05:08         550
entitybulkdelete-7.x-1.1.tyv.po          01-Apr-2015 05:08         477
entitybulkdelete-7.x-1.1.ug.po           01-Apr-2015 05:08         536
entitybulkdelete-7.x-1.1.uk.po           24-Jan-2016 11:19         988
entitybulkdelete-7.x-1.1.ur.po           01-Apr-2015 05:08         524
entitybulkdelete-7.x-1.1.vi.po           01-Apr-2015 05:08         587
entitybulkdelete-7.x-1.1.zh-hans.po        22-Oct-2017 17:59         625
entitybulkdelete-7.x-1.1.zh-hant.po        01-Apr-2015 05:08         722
entitybulkdelete-7.x-1.x.bo.po           04-Aug-2017 08:30         701
entitybulkdelete-7.x-1.x.br.po           24-Nov-2017 19:59         616
entitybulkdelete-7.x-1.x.de.po           03-Mar-2019 16:34        1443
entitybulkdelete-7.x-1.x.es.po           11-Feb-2016 04:59         702
entitybulkdelete-7.x-1.x.gu.po           18-Nov-2016 19:15         702
entitybulkdelete-7.x-1.x.hu.po           14-Nov-2015 02:09         671
entitybulkdelete-7.x-1.x.hy.po           29-Dec-2016 18:29         653
entitybulkdelete-7.x-1.x.id.po           24-Apr-2017 04:38         614
entitybulkdelete-7.x-1.x.jv.po           21-Sep-2017 14:30         603
entitybulkdelete-7.x-1.x.ka.po           15-Oct-2015 03:21         530
entitybulkdelete-7.x-1.x.oc.po           07-May-2016 16:04         609
entitybulkdelete-7.x-1.x.pl.po           27-Sep-2016 11:44         766
entitybulkdelete-7.x-1.x.uk.po           24-Jan-2016 11:19         988
entitybulkdelete-7.x-1.x.zh-hans.po        22-Oct-2017 18:29         625