Index of /files/translations/8.x/flexy_theme/


../
flexy_theme-1.0.0.af.po              29-Nov-2022 06:46         565
flexy_theme-1.0.0.am.po              29-Nov-2022 06:46         565
flexy_theme-1.0.0.ar.po              29-Nov-2022 06:46         692
flexy_theme-1.0.0.ast.po              29-Nov-2022 06:46         573
flexy_theme-1.0.0.az.po              29-Nov-2022 06:46         475
flexy_theme-1.0.0.be.po              29-Nov-2022 06:46         729
flexy_theme-1.0.0.bg.po              29-Nov-2022 06:46         605
flexy_theme-1.0.0.bn.po              29-Nov-2022 06:46         518
flexy_theme-1.0.0.bo.po              29-Nov-2022 06:46         702
flexy_theme-1.0.0.br.po              29-Nov-2022 06:46         598
flexy_theme-1.0.0.bs.po              29-Nov-2022 06:46         627
flexy_theme-1.0.0.ca.po              29-Nov-2022 06:46         663
flexy_theme-1.0.0.cs.po              29-Nov-2022 06:46         722
flexy_theme-1.0.0.cy.po              29-Nov-2022 06:46         595
flexy_theme-1.0.0.da.po              29-Nov-2022 06:46         662
flexy_theme-1.0.0.de.po              24-Mar-2023 16:14         914
flexy_theme-1.0.0.dz.po              29-Nov-2022 06:46         598
flexy_theme-1.0.0.el.po              29-Nov-2022 06:46         592
flexy_theme-1.0.0.en-gb.po             29-Nov-2022 06:46         545
flexy_theme-1.0.0.eo.po              29-Nov-2022 06:46         564
flexy_theme-1.0.0.es.po              29-Nov-2022 06:46         727
flexy_theme-1.0.0.et.po              29-Nov-2022 06:46         556
flexy_theme-1.0.0.eu.po              29-Nov-2022 06:46         599
flexy_theme-1.0.0.fa.po              29-Nov-2022 06:46         678
flexy_theme-1.0.0.fi.po              29-Nov-2022 06:46         698
flexy_theme-1.0.0.fil.po              29-Nov-2022 06:46         562
flexy_theme-1.0.0.fo.po              29-Nov-2022 06:46         568
flexy_theme-1.0.0.fr.po              29-Nov-2022 06:46         716
flexy_theme-1.0.0.fy.po              29-Nov-2022 06:46         526
flexy_theme-1.0.0.gd.po              29-Nov-2022 06:46         652
flexy_theme-1.0.0.gl.po              19-Sep-2023 19:38         689
flexy_theme-1.0.0.gsw-berne.po           29-Nov-2022 06:46         474
flexy_theme-1.0.0.gu.po              29-Nov-2022 06:46         528
flexy_theme-1.0.0.haw.po              21-Feb-2023 06:34         478
flexy_theme-1.0.0.he.po              29-Nov-2022 06:46         651
flexy_theme-1.0.0.hi.po              29-Nov-2022 06:46         618
flexy_theme-1.0.0.hr.po              29-Nov-2022 06:46         706
flexy_theme-1.0.0.ht.po              29-Nov-2022 06:46         480
flexy_theme-1.0.0.hu.po              29-Nov-2022 06:46         853
flexy_theme-1.0.0.hy.po              29-Nov-2022 06:46         575
flexy_theme-1.0.0.id.po              29-Nov-2022 06:46         645
flexy_theme-1.0.0.is.po              29-Nov-2022 06:46         530
flexy_theme-1.0.0.it.po              29-Nov-2022 06:46         640
flexy_theme-1.0.0.ja.po              29-Nov-2022 06:46         681
flexy_theme-1.0.0.jv.po              29-Nov-2022 06:46         558
flexy_theme-1.0.0.ka.po              29-Nov-2022 06:46         580
flexy_theme-1.0.0.kk.po              29-Nov-2022 06:46         604
flexy_theme-1.0.0.km.po              29-Nov-2022 06:46         596
flexy_theme-1.0.0.kn.po              29-Nov-2022 06:46         597
flexy_theme-1.0.0.ko.po              29-Nov-2022 06:46         603
flexy_theme-1.0.0.ku.po              29-Nov-2022 06:46         597
flexy_theme-1.0.0.ky.po              29-Nov-2022 06:46         457
flexy_theme-1.0.0.lo.po              29-Nov-2022 06:46         613
flexy_theme-1.0.0.lt.po              29-Nov-2022 06:46         697
flexy_theme-1.0.0.lv.po              29-Nov-2022 06:46         604
flexy_theme-1.0.0.mg.po              29-Nov-2022 06:46         575
flexy_theme-1.0.0.mk.po              29-Nov-2022 06:46         581
flexy_theme-1.0.0.ml.po              29-Nov-2022 06:46         527
flexy_theme-1.0.0.mn.po              29-Nov-2022 06:46         629
flexy_theme-1.0.0.mr.po              29-Nov-2022 06:46         569
flexy_theme-1.0.0.ms.po              29-Nov-2022 06:46         589
flexy_theme-1.0.0.my.po              29-Nov-2022 06:46         638
flexy_theme-1.0.0.nb.po              29-Nov-2022 06:46         669
flexy_theme-1.0.0.ne.po              29-Nov-2022 06:46         615
flexy_theme-1.0.0.nl.po              29-Nov-2022 06:46         710
flexy_theme-1.0.0.nn.po              29-Nov-2022 06:46         590
flexy_theme-1.0.0.oc.po              29-Nov-2022 06:46         688
flexy_theme-1.0.0.or.po              29-Nov-2022 06:46         537
flexy_theme-1.0.0.os.po              29-Nov-2022 06:46         500
flexy_theme-1.0.0.pa.po              29-Nov-2022 06:46         506
flexy_theme-1.0.0.pl.po              29-Nov-2022 06:46         798
flexy_theme-1.0.0.prs.po              29-Nov-2022 06:46         603
flexy_theme-1.0.0.ps.po              29-Nov-2022 06:46         567
flexy_theme-1.0.0.pt-br.po             16-Feb-2023 19:59         756
flexy_theme-1.0.0.pt-pt.po             19-May-2023 21:48         714
flexy_theme-1.0.0.pt.po              29-Nov-2022 06:46         618
flexy_theme-1.0.0.rhg.po              29-Nov-2022 06:46         553
flexy_theme-1.0.0.rm-rumgr.po           29-Nov-2022 06:46         606
flexy_theme-1.0.0.ro.po              02-Jul-2023 21:54         615
flexy_theme-1.0.0.ru.po              29-Nov-2022 06:46         874
flexy_theme-1.0.0.sco.po              29-Nov-2022 06:46         448
flexy_theme-1.0.0.se.po              29-Nov-2022 06:46         513
flexy_theme-1.0.0.si.po              29-Nov-2022 06:46         568
flexy_theme-1.0.0.sk.po              07-Dec-2022 15:24         725
flexy_theme-1.0.0.sl.po              29-Nov-2022 06:46         630
flexy_theme-1.0.0.sq.po              29-Nov-2022 06:46         569
flexy_theme-1.0.0.sr.po              29-Nov-2022 06:46         641
flexy_theme-1.0.0.sv.po              23-Aug-2023 14:16         665
flexy_theme-1.0.0.ta-lk.po             29-Nov-2022 06:46         563
flexy_theme-1.0.0.ta.po              29-Nov-2022 06:46         657
flexy_theme-1.0.0.te.po              29-Nov-2022 06:46         574
flexy_theme-1.0.0.test.po             29-Nov-2022 06:46         450
flexy_theme-1.0.0.th.po              29-Nov-2022 06:46         570
flexy_theme-1.0.0.tr.po              29-Nov-2022 06:46         662
flexy_theme-1.0.0.tyv.po              29-Nov-2022 06:46         540
flexy_theme-1.0.0.ug.po              29-Nov-2022 06:46         540
flexy_theme-1.0.0.uk.po              29-Nov-2022 06:46         881
flexy_theme-1.0.0.ur.po              29-Nov-2022 06:46         481
flexy_theme-1.0.0.vi.po              29-Nov-2022 06:46         641
flexy_theme-1.0.0.zh-hans.po            29-Nov-2022 06:46         735
flexy_theme-1.0.0.zh-hant.po            29-Nov-2022 06:46         592
flexy_theme-1.1.0.af.po              29-Nov-2022 15:14         565
flexy_theme-1.1.0.am.po              29-Nov-2022 15:14         565
flexy_theme-1.1.0.ar.po              29-Nov-2022 15:14         692
flexy_theme-1.1.0.ast.po              29-Nov-2022 15:14         573
flexy_theme-1.1.0.az.po              29-Nov-2022 15:14         475
flexy_theme-1.1.0.be.po              29-Nov-2022 15:14         729
flexy_theme-1.1.0.bg.po              29-Nov-2022 15:14         605
flexy_theme-1.1.0.bn.po              29-Nov-2022 15:14         518
flexy_theme-1.1.0.bo.po              29-Nov-2022 15:15         702
flexy_theme-1.1.0.br.po              29-Nov-2022 15:14         598
flexy_theme-1.1.0.bs.po              29-Nov-2022 15:14         627
flexy_theme-1.1.0.ca.po              29-Nov-2022 15:14         663
flexy_theme-1.1.0.cs.po              29-Nov-2022 15:14         722
flexy_theme-1.1.0.cy.po              29-Nov-2022 15:15         595
flexy_theme-1.1.0.da.po              29-Nov-2022 15:14         662
flexy_theme-1.1.0.de.po              24-Mar-2023 20:07         914
flexy_theme-1.1.0.dz.po              29-Nov-2022 15:14         598
flexy_theme-1.1.0.el.po              29-Nov-2022 15:14         592
flexy_theme-1.1.0.en-gb.po             29-Nov-2022 15:14         545
flexy_theme-1.1.0.eo.po              29-Nov-2022 15:14         564
flexy_theme-1.1.0.es.po              29-Nov-2022 15:14         727
flexy_theme-1.1.0.et.po              29-Nov-2022 15:14         556
flexy_theme-1.1.0.eu.po              29-Nov-2022 15:14         599
flexy_theme-1.1.0.fa.po              29-Nov-2022 15:14         678
flexy_theme-1.1.0.fi.po              29-Nov-2022 15:14         698
flexy_theme-1.1.0.fil.po              29-Nov-2022 15:14         562
flexy_theme-1.1.0.fo.po              29-Nov-2022 15:14         568
flexy_theme-1.1.0.fr.po              29-Nov-2022 15:14         716
flexy_theme-1.1.0.fy.po              29-Nov-2022 15:14         526
flexy_theme-1.1.0.gd.po              29-Nov-2022 15:14         652
flexy_theme-1.1.0.gl.po              19-Sep-2023 15:51         689
flexy_theme-1.1.0.gsw-berne.po           29-Nov-2022 15:14         474
flexy_theme-1.1.0.gu.po              29-Nov-2022 15:14         528
flexy_theme-1.1.0.haw.po              21-Feb-2023 05:18         478
flexy_theme-1.1.0.he.po              29-Nov-2022 15:14         651
flexy_theme-1.1.0.hi.po              29-Nov-2022 15:14         618
flexy_theme-1.1.0.hr.po              29-Nov-2022 15:14         706
flexy_theme-1.1.0.ht.po              29-Nov-2022 15:14         480
flexy_theme-1.1.0.hu.po              29-Nov-2022 15:14         853
flexy_theme-1.1.0.hy.po              29-Nov-2022 15:14         575
flexy_theme-1.1.0.id.po              29-Nov-2022 15:14         645
flexy_theme-1.1.0.is.po              29-Nov-2022 15:14         530
flexy_theme-1.1.0.it.po              29-Nov-2022 15:14         640
flexy_theme-1.1.0.ja.po              29-Nov-2022 15:14         681
flexy_theme-1.1.0.jv.po              29-Nov-2022 15:14         558
flexy_theme-1.1.0.ka.po              29-Nov-2022 15:14         580
flexy_theme-1.1.0.kk.po              29-Nov-2022 15:14         604
flexy_theme-1.1.0.km.po              29-Nov-2022 15:14         596
flexy_theme-1.1.0.kn.po              29-Nov-2022 15:14         597
flexy_theme-1.1.0.ko.po              29-Nov-2022 15:14         603
flexy_theme-1.1.0.ku.po              29-Nov-2022 15:14         597
flexy_theme-1.1.0.ky.po              29-Nov-2022 15:14         457
flexy_theme-1.1.0.lo.po              29-Nov-2022 15:14         613
flexy_theme-1.1.0.lt.po              29-Nov-2022 15:14         697
flexy_theme-1.1.0.lv.po              29-Nov-2022 15:14         604
flexy_theme-1.1.0.mg.po              29-Nov-2022 15:14         575
flexy_theme-1.1.0.mk.po              29-Nov-2022 15:14         581
flexy_theme-1.1.0.ml.po              29-Nov-2022 15:14         527
flexy_theme-1.1.0.mn.po              29-Nov-2022 15:14         629
flexy_theme-1.1.0.mr.po              29-Nov-2022 15:14         569
flexy_theme-1.1.0.ms.po              29-Nov-2022 15:14         589
flexy_theme-1.1.0.my.po              29-Nov-2022 15:14         638
flexy_theme-1.1.0.nb.po              29-Nov-2022 15:14         669
flexy_theme-1.1.0.ne.po              29-Nov-2022 15:14         615
flexy_theme-1.1.0.nl.po              29-Nov-2022 15:14         710
flexy_theme-1.1.0.nn.po              29-Nov-2022 15:14         590
flexy_theme-1.1.0.oc.po              29-Nov-2022 15:14         688
flexy_theme-1.1.0.or.po              29-Nov-2022 15:14         537
flexy_theme-1.1.0.os.po              29-Nov-2022 15:14         500
flexy_theme-1.1.0.pa.po              29-Nov-2022 15:14         506
flexy_theme-1.1.0.pl.po              29-Nov-2022 15:14         798
flexy_theme-1.1.0.prs.po              29-Nov-2022 15:14         603
flexy_theme-1.1.0.ps.po              29-Nov-2022 15:14         567
flexy_theme-1.1.0.pt-br.po             16-Feb-2023 18:05         756
flexy_theme-1.1.0.pt-pt.po             19-May-2023 17:43         714
flexy_theme-1.1.0.pt.po              29-Nov-2022 15:14         618
flexy_theme-1.1.0.rhg.po              29-Nov-2022 15:14         553
flexy_theme-1.1.0.rm-rumgr.po           29-Nov-2022 15:14         606
flexy_theme-1.1.0.ro.po              02-Jul-2023 17:22         615
flexy_theme-1.1.0.ru.po              29-Nov-2022 15:14         874
flexy_theme-1.1.0.sco.po              29-Nov-2022 15:14         448
flexy_theme-1.1.0.se.po              29-Nov-2022 15:14         513
flexy_theme-1.1.0.si.po              29-Nov-2022 15:14         568
flexy_theme-1.1.0.sk.po              07-Dec-2022 14:57         725
flexy_theme-1.1.0.sl.po              29-Nov-2022 15:14         630
flexy_theme-1.1.0.sq.po              29-Nov-2022 15:14         569
flexy_theme-1.1.0.sr.po              29-Nov-2022 15:14         641
flexy_theme-1.1.0.sv.po              23-Aug-2023 15:24         665
flexy_theme-1.1.0.ta-lk.po             29-Nov-2022 15:14         563
flexy_theme-1.1.0.ta.po              29-Nov-2022 15:14         657
flexy_theme-1.1.0.te.po              29-Nov-2022 15:15         574
flexy_theme-1.1.0.test.po             29-Nov-2022 15:15         450
flexy_theme-1.1.0.th.po              29-Nov-2022 15:15         570
flexy_theme-1.1.0.tr.po              29-Nov-2022 15:15         662
flexy_theme-1.1.0.tyv.po              29-Nov-2022 15:15         540
flexy_theme-1.1.0.ug.po              29-Nov-2022 15:15         540
flexy_theme-1.1.0.uk.po              29-Nov-2022 15:15         881
flexy_theme-1.1.0.ur.po              29-Nov-2022 15:15         481
flexy_theme-1.1.0.vi.po              29-Nov-2022 15:15         641
flexy_theme-1.1.0.zh-hans.po            29-Nov-2022 15:14         735
flexy_theme-1.1.0.zh-hant.po            29-Nov-2022 15:14         592
flexy_theme-1.x.af.po               29-Nov-2022 15:14         565
flexy_theme-1.x.am.po               29-Nov-2022 15:14         565
flexy_theme-1.x.ar.po               29-Nov-2022 15:14         692
flexy_theme-1.x.ast.po               29-Nov-2022 15:14         573
flexy_theme-1.x.az.po               29-Nov-2022 15:14         475
flexy_theme-1.x.be.po               29-Nov-2022 15:14         729
flexy_theme-1.x.bg.po               29-Nov-2022 15:14         605
flexy_theme-1.x.bn.po               29-Nov-2022 15:14         518
flexy_theme-1.x.bo.po               29-Nov-2022 15:15         702
flexy_theme-1.x.br.po               29-Nov-2022 15:14         598
flexy_theme-1.x.bs.po               29-Nov-2022 15:14         627
flexy_theme-1.x.ca.po               29-Nov-2022 15:14         663
flexy_theme-1.x.cs.po               29-Nov-2022 15:14         722
flexy_theme-1.x.cy.po               29-Nov-2022 15:15         595
flexy_theme-1.x.da.po               29-Nov-2022 15:14         662
flexy_theme-1.x.de.po               24-Mar-2023 20:07         914
flexy_theme-1.x.dz.po               29-Nov-2022 15:14         598
flexy_theme-1.x.el.po               29-Nov-2022 15:14         592
flexy_theme-1.x.en-gb.po              29-Nov-2022 15:14         545
flexy_theme-1.x.eo.po               29-Nov-2022 15:14         564
flexy_theme-1.x.es.po               29-Nov-2022 15:14         727
flexy_theme-1.x.et.po               29-Nov-2022 15:14         556
flexy_theme-1.x.eu.po               29-Nov-2022 15:14         599
flexy_theme-1.x.fa.po               29-Nov-2022 15:14         678
flexy_theme-1.x.fi.po               29-Nov-2022 15:14         698
flexy_theme-1.x.fil.po               29-Nov-2022 15:14         562
flexy_theme-1.x.fo.po               29-Nov-2022 15:14         568
flexy_theme-1.x.fr.po               29-Nov-2022 15:14         716
flexy_theme-1.x.fy.po               29-Nov-2022 15:14         526
flexy_theme-1.x.gd.po               29-Nov-2022 15:14         652
flexy_theme-1.x.gl.po               19-Sep-2023 19:38         689
flexy_theme-1.x.gsw-berne.po            29-Nov-2022 15:14         474
flexy_theme-1.x.gu.po               29-Nov-2022 15:14         528
flexy_theme-1.x.haw.po               21-Feb-2023 06:34         478
flexy_theme-1.x.he.po               29-Nov-2022 15:14         651
flexy_theme-1.x.hi.po               29-Nov-2022 15:14         618
flexy_theme-1.x.hr.po               29-Nov-2022 15:14         706
flexy_theme-1.x.ht.po               29-Nov-2022 15:14         480
flexy_theme-1.x.hu.po               29-Nov-2022 15:14         853
flexy_theme-1.x.hy.po               29-Nov-2022 15:14         575
flexy_theme-1.x.id.po               29-Nov-2022 15:14         645
flexy_theme-1.x.is.po               29-Nov-2022 15:14         530
flexy_theme-1.x.it.po               29-Nov-2022 15:14         640
flexy_theme-1.x.ja.po               29-Nov-2022 15:14         681
flexy_theme-1.x.jv.po               29-Nov-2022 15:14         558
flexy_theme-1.x.ka.po               29-Nov-2022 15:14         580
flexy_theme-1.x.kk.po               29-Nov-2022 15:14         604
flexy_theme-1.x.km.po               29-Nov-2022 15:14         596
flexy_theme-1.x.kn.po               29-Nov-2022 15:14         597
flexy_theme-1.x.ko.po               29-Nov-2022 15:14         603
flexy_theme-1.x.ku.po               29-Nov-2022 15:14         597
flexy_theme-1.x.ky.po               29-Nov-2022 15:14         457
flexy_theme-1.x.lo.po               29-Nov-2022 15:14         613
flexy_theme-1.x.lt.po               29-Nov-2022 15:14         697
flexy_theme-1.x.lv.po               29-Nov-2022 15:14         604
flexy_theme-1.x.mg.po               29-Nov-2022 15:14         575
flexy_theme-1.x.mk.po               29-Nov-2022 15:14         581
flexy_theme-1.x.ml.po               29-Nov-2022 15:14         527
flexy_theme-1.x.mn.po               29-Nov-2022 15:14         629
flexy_theme-1.x.mr.po               29-Nov-2022 15:14         569
flexy_theme-1.x.ms.po               29-Nov-2022 15:14         589
flexy_theme-1.x.my.po               29-Nov-2022 15:14         638
flexy_theme-1.x.nb.po               29-Nov-2022 15:14         669
flexy_theme-1.x.ne.po               29-Nov-2022 15:14         615
flexy_theme-1.x.nl.po               29-Nov-2022 15:14         710
flexy_theme-1.x.nn.po               29-Nov-2022 15:14         590
flexy_theme-1.x.oc.po               29-Nov-2022 15:14         688
flexy_theme-1.x.or.po               29-Nov-2022 15:14         537
flexy_theme-1.x.os.po               29-Nov-2022 15:14         500
flexy_theme-1.x.pa.po               29-Nov-2022 15:14         506
flexy_theme-1.x.pl.po               29-Nov-2022 15:14         798
flexy_theme-1.x.prs.po               29-Nov-2022 15:14         603
flexy_theme-1.x.ps.po               29-Nov-2022 15:14         567
flexy_theme-1.x.pt-br.po              16-Feb-2023 19:59         756
flexy_theme-1.x.pt-pt.po              19-May-2023 21:48         714
flexy_theme-1.x.pt.po               29-Nov-2022 15:14         618
flexy_theme-1.x.rhg.po               29-Nov-2022 15:14         553
flexy_theme-1.x.rm-rumgr.po            29-Nov-2022 15:14         606
flexy_theme-1.x.ro.po               02-Jul-2023 21:54         615
flexy_theme-1.x.ru.po               29-Nov-2022 15:14         874
flexy_theme-1.x.sco.po               29-Nov-2022 15:14         448
flexy_theme-1.x.se.po               29-Nov-2022 15:14         513
flexy_theme-1.x.si.po               29-Nov-2022 15:14         568
flexy_theme-1.x.sk.po               07-Dec-2022 15:24         725
flexy_theme-1.x.sl.po               29-Nov-2022 15:14         630
flexy_theme-1.x.sq.po               29-Nov-2022 15:14         569
flexy_theme-1.x.sr.po               29-Nov-2022 15:14         641
flexy_theme-1.x.sv.po               23-Aug-2023 15:24         665
flexy_theme-1.x.ta-lk.po              29-Nov-2022 15:14         563
flexy_theme-1.x.ta.po               29-Nov-2022 15:14         657
flexy_theme-1.x.te.po               29-Nov-2022 15:15         574
flexy_theme-1.x.test.po              29-Nov-2022 15:15         450
flexy_theme-1.x.th.po               29-Nov-2022 15:15         570
flexy_theme-1.x.tr.po               29-Nov-2022 15:15         662
flexy_theme-1.x.tyv.po               29-Nov-2022 15:15         540
flexy_theme-1.x.ug.po               29-Nov-2022 15:15         540
flexy_theme-1.x.uk.po               29-Nov-2022 15:15         881
flexy_theme-1.x.ur.po               29-Nov-2022 15:15         481
flexy_theme-1.x.vi.po               29-Nov-2022 15:15         641
flexy_theme-1.x.zh-hans.po             29-Nov-2022 15:14         735
flexy_theme-1.x.zh-hant.po             29-Nov-2022 15:14         592