Index of /files/translations/8.x/media_entity_actions/


../
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.ar.po     13-Nov-2017 16:43         601
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.ast.po     13-Nov-2017 16:43         495
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.be.po     13-Nov-2017 16:43         614
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.bg.po     13-Nov-2017 16:43         503
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.bn.po     13-Nov-2017 16:43         505
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.bo.po     13-Nov-2017 16:43         506
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.ca.po     29-Mar-2019 09:26         677
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.cs.po     22-Apr-2020 01:07         723
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.cy.po     13-Nov-2017 16:43         535
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.da.po     21-Nov-2018 21:43         662
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.de.po     01-Oct-2018 13:50        1959
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.el.po     13-Nov-2017 16:43         489
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.es.po     31-May-2020 18:40         683
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.et.po     31-Aug-2019 20:10         681
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.eu.po     13-Nov-2017 16:43         489
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.fa.po     13-Nov-2017 16:43         518
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.fi.po     13-Nov-2017 16:43         492
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.fr.po     10-Sep-2018 16:02         705
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.gd.po     13-Nov-2017 16:43         576
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.gl.po     13-Nov-2017 16:43         496
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.gsw-berne.po  13-Nov-2017 16:43         508
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.he.po     13-Nov-2017 16:43         492
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.hi.po     12-Jul-2020 17:26         804
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.hr.po     13-Nov-2017 16:43         592
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.hu.po     03-Oct-2018 10:54         694
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.hy.po     13-Nov-2017 16:43         499
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.id.po     13-Nov-2017 16:43         501
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.is.po     05-Aug-2021 12:36         730
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.it.po     22-May-2023 18:38         536
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.ja.po     02-Feb-2021 15:18         715
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.jv.po     13-Nov-2017 16:43         495
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.ka.po     13-Nov-2017 16:43         505
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.km.po     13-Nov-2017 16:43         493
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.kn.po     13-Nov-2017 16:43         505
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.ko.po     13-Nov-2017 16:43         493
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.ku.po     13-Nov-2017 16:43         501
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.lt.po     13-Nov-2017 16:43         582
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.lv.po     13-Nov-2017 16:43         539
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.mn.po     13-Nov-2017 16:43         514
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.ms.po     13-Nov-2017 16:43         516
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.my.po     13-Nov-2017 16:43         505
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.nb.po     07-Dec-2018 22:18         700
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.ne.po     13-Nov-2017 16:43         502
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.nl.po     04-Nov-2018 09:42         676
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.nn.po     13-Nov-2017 16:43         522
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.oc.po     13-Nov-2017 16:43         492
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.pl.po     30-Jul-2018 16:38         755
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.prs.po     28-Sep-2021 22:19         528
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.ps.po     13-Nov-2017 16:43         492
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.pt-br.po    22-Sep-2020 19:51         874
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.pt-pt.po    06-Jun-2023 12:42         713
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.pt.po     14-May-2019 15:50         546
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.rhg.po     13-Nov-2017 16:43         491
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.rm-rumgr.po  19-Feb-2020 18:27         669
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.ro.po     13-Nov-2017 16:43         547
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.ru.po     10-Feb-2020 13:50         863
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.sk.po     13-Nov-2017 16:43         522
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.sv.po     08-Apr-2020 23:42         673
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.ta.po     13-Nov-2017 16:43         496
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.th.po     13-Nov-2017 16:43         490
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.tr.po     13-Nov-2017 16:43         487
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.tyv.po     13-Nov-2017 16:43         491
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.ug.po     13-Nov-2017 16:43         491
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.uk.po     22-Jul-2018 03:37         859
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.vi.po     13-Nov-2017 16:43         506
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.zh-hans.po   03-Jan-2019 11:10         709
media_entity_actions-8.x-1.0-alpha2.zh-hant.po   13-Nov-2017 16:43         531
media_entity_actions-8.x-1.x.ar.po         13-Nov-2017 16:43         601
media_entity_actions-8.x-1.x.ast.po        13-Nov-2017 16:43         495
media_entity_actions-8.x-1.x.be.po         13-Nov-2017 16:43         614
media_entity_actions-8.x-1.x.bg.po         13-Nov-2017 16:43         503
media_entity_actions-8.x-1.x.bn.po         13-Nov-2017 16:43         505
media_entity_actions-8.x-1.x.bo.po         13-Nov-2017 16:43         506
media_entity_actions-8.x-1.x.ca.po         29-Mar-2019 09:26         677
media_entity_actions-8.x-1.x.cs.po         22-Apr-2020 01:07         723
media_entity_actions-8.x-1.x.cy.po         13-Nov-2017 16:43         535
media_entity_actions-8.x-1.x.da.po         21-Nov-2018 21:43         662
media_entity_actions-8.x-1.x.de.po         01-Oct-2018 13:50        1959
media_entity_actions-8.x-1.x.el.po         13-Nov-2017 16:43         489
media_entity_actions-8.x-1.x.es.po         31-May-2020 18:40         683
media_entity_actions-8.x-1.x.et.po         31-Aug-2019 20:10         681
media_entity_actions-8.x-1.x.eu.po         13-Nov-2017 16:43         489
media_entity_actions-8.x-1.x.fa.po         13-Nov-2017 16:43         518
media_entity_actions-8.x-1.x.fi.po         13-Nov-2017 16:43         492
media_entity_actions-8.x-1.x.fr.po         10-Sep-2018 16:02         705
media_entity_actions-8.x-1.x.gd.po         13-Nov-2017 16:43         576
media_entity_actions-8.x-1.x.gl.po         13-Nov-2017 16:43         496
media_entity_actions-8.x-1.x.gsw-berne.po     13-Nov-2017 16:43         508
media_entity_actions-8.x-1.x.he.po         13-Nov-2017 16:43         492
media_entity_actions-8.x-1.x.hi.po         12-Jul-2020 17:26         804
media_entity_actions-8.x-1.x.hr.po         13-Nov-2017 16:43         592
media_entity_actions-8.x-1.x.hu.po         03-Oct-2018 10:54         694
media_entity_actions-8.x-1.x.hy.po         13-Nov-2017 16:43         499
media_entity_actions-8.x-1.x.id.po         13-Nov-2017 16:43         501
media_entity_actions-8.x-1.x.is.po         05-Aug-2021 12:36         730
media_entity_actions-8.x-1.x.it.po         22-May-2023 18:38         536
media_entity_actions-8.x-1.x.ja.po         02-Feb-2021 15:18         715
media_entity_actions-8.x-1.x.jv.po         13-Nov-2017 16:43         495
media_entity_actions-8.x-1.x.ka.po         13-Nov-2017 16:43         505
media_entity_actions-8.x-1.x.km.po         13-Nov-2017 16:43         493
media_entity_actions-8.x-1.x.kn.po         13-Nov-2017 16:43         505
media_entity_actions-8.x-1.x.ko.po         13-Nov-2017 16:43         493
media_entity_actions-8.x-1.x.ku.po         13-Nov-2017 16:43         501
media_entity_actions-8.x-1.x.lt.po         13-Nov-2017 16:43         582
media_entity_actions-8.x-1.x.lv.po         13-Nov-2017 16:43         539
media_entity_actions-8.x-1.x.mn.po         13-Nov-2017 16:43         514
media_entity_actions-8.x-1.x.ms.po         13-Nov-2017 16:43         516
media_entity_actions-8.x-1.x.my.po         13-Nov-2017 16:43         505
media_entity_actions-8.x-1.x.nb.po         07-Dec-2018 22:18         700
media_entity_actions-8.x-1.x.ne.po         13-Nov-2017 16:43         502
media_entity_actions-8.x-1.x.nl.po         04-Nov-2018 09:42         676
media_entity_actions-8.x-1.x.nn.po         13-Nov-2017 16:43         522
media_entity_actions-8.x-1.x.oc.po         13-Nov-2017 16:43         492
media_entity_actions-8.x-1.x.pl.po         30-Jul-2018 16:38         755
media_entity_actions-8.x-1.x.prs.po        28-Sep-2021 22:19         528
media_entity_actions-8.x-1.x.ps.po         13-Nov-2017 16:43         492
media_entity_actions-8.x-1.x.pt-br.po       22-Sep-2020 19:51         874
media_entity_actions-8.x-1.x.pt-pt.po       06-Jun-2023 12:42         713
media_entity_actions-8.x-1.x.pt.po         14-May-2019 15:50         546
media_entity_actions-8.x-1.x.rhg.po        13-Nov-2017 16:43         491
media_entity_actions-8.x-1.x.rm-rumgr.po      19-Feb-2020 18:27         669
media_entity_actions-8.x-1.x.ro.po         13-Nov-2017 16:43         547
media_entity_actions-8.x-1.x.ru.po         10-Feb-2020 13:50         863
media_entity_actions-8.x-1.x.sk.po         13-Nov-2017 16:43         522
media_entity_actions-8.x-1.x.sv.po         08-Apr-2020 23:42         673
media_entity_actions-8.x-1.x.ta.po         13-Nov-2017 16:43         496
media_entity_actions-8.x-1.x.th.po         13-Nov-2017 16:43         490
media_entity_actions-8.x-1.x.tr.po         13-Nov-2017 16:43         487
media_entity_actions-8.x-1.x.tyv.po        13-Nov-2017 16:43         491
media_entity_actions-8.x-1.x.ug.po         13-Nov-2017 16:43         491
media_entity_actions-8.x-1.x.uk.po         22-Jul-2018 03:37         859
media_entity_actions-8.x-1.x.vi.po         13-Nov-2017 16:43         506
media_entity_actions-8.x-1.x.zh-hans.po      03-Jan-2019 11:10         709
media_entity_actions-8.x-1.x.zh-hant.po      13-Nov-2017 16:43         531
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.ar.po     09-Dec-2020 16:22         601
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.ast.po     09-Dec-2020 16:22         495
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.be.po     09-Dec-2020 16:22         614
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.bg.po     09-Dec-2020 16:22         503
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.bn.po     09-Dec-2020 16:22         505
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.bo.po     09-Dec-2020 16:23         506
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.ca.po     09-Dec-2020 16:22         677
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.cs.po     09-Dec-2020 16:22         723
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.cy.po     09-Dec-2020 16:23         535
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.da.po     09-Dec-2020 16:22         662
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.de.po     09-Dec-2020 16:22        1959
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.el.po     09-Dec-2020 16:22         489
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.es.po     09-Dec-2020 16:22         683
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.et.po     09-Dec-2020 16:22         681
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.eu.po     09-Dec-2020 16:22         489
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.fa.po     09-Dec-2020 16:22         518
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.fi.po     09-Dec-2020 16:22         492
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.fr.po     09-Dec-2020 16:22         705
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.gd.po     09-Dec-2020 16:22         576
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.gl.po     09-Dec-2020 16:22         496
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.gsw-berne.po  09-Dec-2020 16:23         508
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.he.po     09-Dec-2020 16:22         492
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.hi.po     09-Dec-2020 16:22         804
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.hr.po     09-Dec-2020 16:22         592
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.hu.po     09-Dec-2020 16:22         694
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.hy.po     09-Dec-2020 16:22         499
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.id.po     09-Dec-2020 16:22         501
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.is.po     05-Aug-2021 12:02         730
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.it.po     22-May-2023 20:23         536
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.ja.po     02-Feb-2021 14:15         715
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.jv.po     09-Dec-2020 16:22         495
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.ka.po     09-Dec-2020 16:22         505
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.km.po     09-Dec-2020 16:22         493
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.kn.po     09-Dec-2020 16:22         505
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.ko.po     09-Dec-2020 16:22         493
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.ku.po     09-Dec-2020 16:22         501
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.lt.po     09-Dec-2020 16:22         582
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.lv.po     09-Dec-2020 16:22         539
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.mn.po     09-Dec-2020 16:22         514
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.ms.po     09-Dec-2020 16:22         516
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.my.po     09-Dec-2020 16:22         505
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.nb.po     09-Dec-2020 16:22         700
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.ne.po     09-Dec-2020 16:22         502
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.nl.po     09-Dec-2020 16:22         676
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.nn.po     09-Dec-2020 16:22         522
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.oc.po     09-Dec-2020 16:22         492
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.pl.po     09-Dec-2020 16:22         755
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.prs.po     28-Sep-2021 21:35         528
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.ps.po     09-Dec-2020 16:22         492
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.pt-br.po    09-Dec-2020 16:22         874
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.pt-pt.po    06-Jun-2023 14:06         713
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.pt.po     09-Dec-2020 16:22         546
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.rhg.po     09-Dec-2020 16:22         491
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.rm-rumgr.po  09-Dec-2020 16:22         669
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.ro.po     09-Dec-2020 16:22         547
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.ru.po     09-Dec-2020 16:22         863
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.sk.po     09-Dec-2020 16:22         522
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.sv.po     09-Dec-2020 16:23         673
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.ta.po     09-Dec-2020 16:23         496
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.th.po     09-Dec-2020 16:23         490
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.tr.po     09-Dec-2020 16:23         487
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.tyv.po     09-Dec-2020 16:23         491
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.ug.po     09-Dec-2020 16:23         491
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.uk.po     09-Dec-2020 16:23         859
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.vi.po     09-Dec-2020 16:23         506
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.zh-hans.po   09-Dec-2020 16:22         709
media_entity_actions-8.x-2.0-alpha1.zh-hant.po   09-Dec-2020 16:22         531
media_entity_actions-8.x-2.x.ar.po         09-Dec-2020 16:22         601
media_entity_actions-8.x-2.x.ast.po        09-Dec-2020 16:22         495
media_entity_actions-8.x-2.x.be.po         09-Dec-2020 16:22         614
media_entity_actions-8.x-2.x.bg.po         09-Dec-2020 16:22         503
media_entity_actions-8.x-2.x.bn.po         09-Dec-2020 16:22         505
media_entity_actions-8.x-2.x.bo.po         09-Dec-2020 16:23         506
media_entity_actions-8.x-2.x.ca.po         09-Dec-2020 16:22         677
media_entity_actions-8.x-2.x.cs.po         09-Dec-2020 16:22         723
media_entity_actions-8.x-2.x.cy.po         09-Dec-2020 16:23         535
media_entity_actions-8.x-2.x.da.po         09-Dec-2020 16:22         662
media_entity_actions-8.x-2.x.de.po         09-Dec-2020 16:22        1959
media_entity_actions-8.x-2.x.el.po         09-Dec-2020 16:22         489
media_entity_actions-8.x-2.x.es.po         09-Dec-2020 16:22         683
media_entity_actions-8.x-2.x.et.po         09-Dec-2020 16:22         681
media_entity_actions-8.x-2.x.eu.po         09-Dec-2020 16:22         489
media_entity_actions-8.x-2.x.fa.po         09-Dec-2020 16:22         518
media_entity_actions-8.x-2.x.fi.po         09-Dec-2020 16:22         492
media_entity_actions-8.x-2.x.fr.po         09-Dec-2020 16:22         705
media_entity_actions-8.x-2.x.gd.po         09-Dec-2020 16:22         576
media_entity_actions-8.x-2.x.gl.po         09-Dec-2020 16:22         496
media_entity_actions-8.x-2.x.gsw-berne.po     09-Dec-2020 16:23         508
media_entity_actions-8.x-2.x.he.po         09-Dec-2020 16:22         492
media_entity_actions-8.x-2.x.hi.po         09-Dec-2020 16:22         804
media_entity_actions-8.x-2.x.hr.po         09-Dec-2020 16:22         592
media_entity_actions-8.x-2.x.hu.po         09-Dec-2020 16:22         694
media_entity_actions-8.x-2.x.hy.po         09-Dec-2020 16:22         499
media_entity_actions-8.x-2.x.id.po         09-Dec-2020 16:22         501
media_entity_actions-8.x-2.x.is.po         05-Aug-2021 12:02         730
media_entity_actions-8.x-2.x.it.po         22-May-2023 20:23         536
media_entity_actions-8.x-2.x.ja.po         02-Feb-2021 14:15         715
media_entity_actions-8.x-2.x.jv.po         09-Dec-2020 16:22         495
media_entity_actions-8.x-2.x.ka.po         09-Dec-2020 16:22         505
media_entity_actions-8.x-2.x.km.po         09-Dec-2020 16:22         493
media_entity_actions-8.x-2.x.kn.po         09-Dec-2020 16:22         505
media_entity_actions-8.x-2.x.ko.po         09-Dec-2020 16:22         493
media_entity_actions-8.x-2.x.ku.po         09-Dec-2020 16:22         501
media_entity_actions-8.x-2.x.lt.po         09-Dec-2020 16:22         582
media_entity_actions-8.x-2.x.lv.po         09-Dec-2020 16:22         539
media_entity_actions-8.x-2.x.mn.po         09-Dec-2020 16:22         514
media_entity_actions-8.x-2.x.ms.po         09-Dec-2020 16:22         516
media_entity_actions-8.x-2.x.my.po         09-Dec-2020 16:22         505
media_entity_actions-8.x-2.x.nb.po         09-Dec-2020 16:22         700
media_entity_actions-8.x-2.x.ne.po         09-Dec-2020 16:22         502
media_entity_actions-8.x-2.x.nl.po         09-Dec-2020 16:22         676
media_entity_actions-8.x-2.x.nn.po         09-Dec-2020 16:22         522
media_entity_actions-8.x-2.x.oc.po         09-Dec-2020 16:22         492
media_entity_actions-8.x-2.x.pl.po         09-Dec-2020 16:22         755
media_entity_actions-8.x-2.x.prs.po        28-Sep-2021 21:35         528
media_entity_actions-8.x-2.x.ps.po         09-Dec-2020 16:22         492
media_entity_actions-8.x-2.x.pt-br.po       09-Dec-2020 16:22         874
media_entity_actions-8.x-2.x.pt-pt.po       06-Jun-2023 14:06         713
media_entity_actions-8.x-2.x.pt.po         09-Dec-2020 16:22         546
media_entity_actions-8.x-2.x.rhg.po        09-Dec-2020 16:22         491
media_entity_actions-8.x-2.x.rm-rumgr.po      09-Dec-2020 16:22         669
media_entity_actions-8.x-2.x.ro.po         09-Dec-2020 16:22         547
media_entity_actions-8.x-2.x.ru.po         09-Dec-2020 16:22         863
media_entity_actions-8.x-2.x.sk.po         09-Dec-2020 16:22         522
media_entity_actions-8.x-2.x.sv.po         09-Dec-2020 16:23         673
media_entity_actions-8.x-2.x.ta.po         09-Dec-2020 16:23         496
media_entity_actions-8.x-2.x.th.po         09-Dec-2020 16:23         490
media_entity_actions-8.x-2.x.tr.po         09-Dec-2020 16:23         487
media_entity_actions-8.x-2.x.tyv.po        09-Dec-2020 16:23         491
media_entity_actions-8.x-2.x.ug.po         09-Dec-2020 16:23         491
media_entity_actions-8.x-2.x.uk.po         09-Dec-2020 16:23         859
media_entity_actions-8.x-2.x.vi.po         09-Dec-2020 16:23         506
media_entity_actions-8.x-2.x.zh-hans.po      09-Dec-2020 16:22         709
media_entity_actions-8.x-2.x.zh-hant.po      09-Dec-2020 16:22         531